Židovský ortodoxný cintorín v Bratislave

Tematické prechádzky
10. novembra 2019

K spoznávaniu histórie bratislavskej židovskej komunity patrí aj jej nezvratná súčasť – úmrtie a pohrebné zvyky. Najstarší židovský cintorín zo 17. storočia sa nachádzal na dunajskom nábreží. Zachoval sa z neho len fragment a v súčasnosti je prezentovaný ako Pamätník Chatama Sofera.

Stretli sme sa v nedeľu 27. októbra na Žižkovej ulici pred kovovou bránou do židovského ortodoxného cintorína. Sprevádzal nás dr. Maroš Borský, riaditeľ Židovského komunitného múzea v Bratislave, ktorý sa s veľkou intenzitou venuje starostlivosti o propagáciu, ale aj o údržbu a zachovanie židovských pamiatok.

História židovského ortodoxného cintorína siaha do roku 1845. Je jedným z najväčších židovských cintorínov na Slovensku. Nachádza sa v ňom vyše sedemtisíc hrobov. Je miestom posledného odpočinku prostých ľudí, i mnohých významných osobností bratislavskej židovskej komunity. Hmotným svedectvom sú náhrobky. Niektoré skromné, často z pieskovca, ale aj výstavné, prezentujúce slávu a postavenie zosnulých. Hroby kohénov zdobia žehnajúce ruky, leviti majú znak džbánu s lavórom. Často navštevované sú hroby syna a vnuka slávneho rabína Chatama Sofera, rabína Ketav Sofera a Ševet Sofera. Obdivuhodné sú zreštaurované náhrobky členov významných rodín Bettelheim a Pappenheim. Novšie hroby nám pripomínajú meno Alfréda Wetzlera, ktorý po svojom úteku priniesol dôkazy o KT Auschwitz, Juraja Spitzera, novinára a spisovateľa.

Dr. Borský nás oboznámil s pohrebnými zvykmi – od rituálnej očisty tela zosnulého po uloženie do hrobu a osadenie náhrobného kameňa až po tradíciu prejavov spomienky na zosnulého pri výročí úmrtia Jahrzeit, prinášanie kamienkov na hrob.

Rituálna očista (tahara) a posledná rozlúčka sa koná v Dome smútku (Bejt olam), postavenom podľa projektu architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia v rokoch 1928 – 1929.

Areál cintorína je národnou kultúrnou pamiatkou.

OZ BArožky

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!