Zlatý rožok 2023

Zlatý rožok
5. januára 2024

V pondelok 18.12.2023 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo slávnostné podujatie nášho Občianskeho združenia Bratislavské rožky „Zlatý rožok“. Ocenenie „Zlatý rožok“ je od roku 2013 udeľované dobrovoľníkom a podporovateľom, ktorí pomáhajú nášmu združeniu v jeho práci a poslaní.

V prvej časti podujatia moderátorka Andrea Makýšová Volárová vyspovedala oboch podpredsedov OZ Bratislavské rožky Jána Vyhnánka a Árpáda Korpása. Témou rozhovoru bol ich vzťah k Bratislave, k občianskemu združeniu, ale aj k pochúťke – bratislavským rožkom. Obaja podpredsedovia sú zároveň sprievodcami po Bratislave a návštevníci podujatia sa dozvedeli aj čo-to zo sprievodcovskej kuchyne. Zhodli sa na tom, že Bratislavčanom sa človek nerodí, ale stáva a nezáleží na rodisku, ale na rozvíjaní vzťahu k mestu.

Následne predsedníčka Eva Bolemant predniesla Výročnú správu OZ Bratislavské rožky za rok 2023. Pri spätnom pohľade na činnosť v uplynulom roku vyzdvihla webstránku www.bratislavskerozky.sk, úspešné podujatia (výstavu a prednášky) a publikácie združenia. Poďakovala všetkým, ktorí podporili slovenskú verziu webstránky OZ a vydanie Prešporského kalendára na rok 2024 cez platformu StartLab. Stánok OZ Bratislavské rožky sa aj tento rok nachádza na vianočnom trhu na Hlavnom námestí.

Hlavným bodom programu už tradične bolo slávnostné odovzdávanie cien Zlatý rožok mnohým dobrovoľníkom a spolupracovníkom OZ. Po odovzdaní cien nasledovala recepcia, na ktorej si účastníci slávnosti mohli pochutiť na bratislavských rožkoch a vínku.

Zuzana Godárová

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!