Belle Epoque I. – čo sa nedostalo do turistických sprievodcov (v maďarskom jazyku)

Tematické prechádzky
20. apríla 2015

Na prvej tohtoročnej prechádzke nás sprevádzala Ágnes Mánya Benyovszky, autorka kníh Lechner (Bratislavské rozprávky) a Belle Epoque. Na naše prekvapenie a veľkú radosť sa pred budovou bývalého mestského divadla zišla veľká skupina záujemcov.

Najprv sme sa prešli okolo historickej budovy Slovenského národného divadla a Reduty, pristavili sme sa pri niekdajších kúpeľoch Grössling a poprechádzali sme sa po dunajskom nábreží. Prehliadli sme si budovu bývalej štátnej kovorobnej školy, priemyselného spolku a veliteľstva armádneho zboru a pozreli sme sa, ako pokračuje prestavba Mosta Františka Jozefa. Pripomenuli sme si bývalú rozprávkovú budovu Bratislavského veslárskeho spolku na opačnom brehu Dunaja.

Následne sme poobdivovali Modrý kostolík a faru s gymnáziom, ktoré sú s ním architektonicky prepojené, ako aj domy na Ulici Farkasa Kempelena (dnešnej Klemensovej ulici). Po prehliadke budovy na Dunajskej ulici, ktorá v súčasnosti poskytuje domov základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, sme odbočili na Ulicu Gábora Barossa (dnešnú Štúrovu ulicu), kde bola väčšina budov postavená na prelome storočí, a tu sme našu prechádzku ukončili.

001

002

005

009

010

012

014

015

018

022

026

029

030

035

038

040

042

043

044

047 049

051

052

054

055

057

060

062

064

067

069

070

071

073

073b

074

075

076

077

OZ BArožky

Fotografie: Réka Szabó

Podporili nás

Don`t copy text!