„Biely holub” v budove Starej tržnice

GENIUS LOCI
6. mája 2013

Pri prezeraní starých fotografií sa nedá nevšimnúť si nápis na fasáde tržnice, smerom na Klobučnícku ulicu. V tejto jej časti pred rokom 1918 fungovala prevádzka známa ako potraviny U bieleho holuba. Majiteľom prevádzky bol Ernő Dworák – jeho meno na budove je ľahko čitateľné na týchto dobových pohľadniciach.

Na Chlebovom trhu fungoval Dworákov obchod už pred postavením tržnice. Z denníka Nyugatmagyarországi Hiradó („Západomaďarský spravodaj“) zistíme aj to, ako sa „Bielemu holubovi“ podarilo dostať do novopostavenej tržnice:

„Jeden z obchodných priestorov tržnice prenajal Ernő Dworák na 6 rokov. Keďže Dworák kvôli prebudovaniu Chlebného trhu je nútený svoj dom zbúrať, rada považuje za vhodné, aby mu spomínaný priestor bol prenajatý na 12 rokov.“ (10. marca 1910)

V tých časoch bolo v potravinách dostať skoro všetko, čo bolo potrebné v domácnosti. Dobové reklamy v novinách svedčia o tom, že Dworákov sortiment bol naozaj široký. Nechýbali ani zahraničné kuriozity, ako Angelov prášok proti hmyzu alebo tzv. Christophov Lak:

„Na hubenie nevhodného hmyzu je najvhodnejší a najlepší najnovší vynález: zámorský prášok J. Andela proti švábom, všiam, rusom, blchám, čmelíkom a muchám.

Jediný predávajúci v Prešporku Ernő Dworák, potraviny U bieleho holuba, Tržné námestie č. 34. alebo Chlebový trh 4.

Tento nový prášok od J. Andela sa od ostatných, lacnejších výrobkov líši tým, že dokáže nielen omámiť, ale aj usmrtiť. Distribútori dostanú náležitú zľavu v Dworákovom sklade.“ (Nyugatmagyarországi Hiradó 5. júla 1908)

„Trvanlivý, nepáchne a rýchlo sa suší – ozajstný Christophov Lak – najlepší prípravok na podlahu.

V Prešporku sa predáva výlučne iba v potravinách Ernő Dworáka U bieleho holuba. Tržné námestie č. 34. Chlebový trh č. 4.

V Pezinku u pána Imre Kautnyho, v Galante u D. Szalvendyho, a v Trnave u Gézu Bruckmeyera. “

(Nyugatmagyarországi Hiradó 2. augusta 1908)

István Veres

Podporili nás

Don`t copy text!