BIBIANA udelila ocenenie knihe „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“

Bratislavské rozprávky
10. decembra 2022

Obľúbená knižná edícia „Bratislavské rozprávky“ Občianskeho združenia Bratislavské rožky sa dočkala ďalšieho ocenenia. Po minuloročnej cene pre knihu „Rómer, záchranca rozprávok“, udelila teraz BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti, ocenenie aj knižke „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“. Kniha autorky Viery Kamenickej bola Bibianou ocenená ako „Najlepšia detská kniha“ v kategórii Zima 2021.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje každoročne až sedem rôznych súťaží a ocenení. Od roku 1991 začala, popri ocenení Najkrajšia detská kniha roka, udeľovať aj ocenenie Najlepšia detská kniha roka. Obe ocenenia porota rozdelila na kategórie podľa ročných období. Odbornú porotu tvoria zástupcovia dvoch organizácií. Jednou z nich je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Tou druhou je Slovenská sekcia IBBY (International Board on Books for Young People, po slovensky Medzinárodná únia pre detskú knihu). Porotu tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. Práve táto porota sa rozhodla udeliť prestížne ocenenie „Najlepšia detská kniha“ v kategórii Zima 2021 knihe „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“ z vydavateľskej edície „Bratislavské rozprávky“ OZ Bratislavské rožky.

Cenu si prevzala autorka knihy Viera Kamenická na slávnosti, ktorá sa konala dňa 25. novembra 2022 v Zichyho paláci v Bratislave.

 

O knihe „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“

Na dunajskom nábreží, neďaleko vyústenia električkového tunela, sa nachádza tak trochu tajuplné miesto. Pod zemou tu leží pozostatok starého židovského cintorína, v ktorom našiel svoj večný odpočinok „zázračný“ prešporský rabín, učenec, spisovateľ a učiteľ Chatam Sofer. Knižka nie je úplne skutočnou rozprávkou, je skôr putovaním svetom snov, spomienok, legiend a histórie židovskej Bratislavy. Je pamiatkou na osobnosť svetového významu, ktorá v starom Prešporku našla domov a zapustila tu korene. Čitateľ sa spoločne s autorkou Vierou Kamenickou ponorí do rozprávania o židovskej Bratislave a múdrom a dobrom Chatamovi Soferovi, ktorý podľa slov jeho súčasníkov bol „svetlom vo svojom pokolení“.

 

Edícia Bratislavské rozprávky

Úspešnú knižnú edíciu vedenú Evou Bolemant s názvom „Bratislavské rozprávky“ vydáva Občianske združenie Bratislavské rožky už od svojho vzniku. Životnými príbehmi známych historických osobností spracovanými vo forme rozprávok približuje dejiny Bratislavy malým i veľkým čitateľom. V rámci edície už vyšli knihy rozprávok o osobnostiach Bratislavy: Kempelen, Bartók, Lechner, Széchenyi, Martinengo, Batka, Štefánia, Rómer a knižka „Chatam Sófer – alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“, ale aj „Rozprávky zo židovskej ulice“ a „Rozprávky zo žltej električky“. Poslednou novo vydanou knihou edície bola čitateľsky mimoriadne úspešná rozprávka renomovanej spisovateľky Jany Juráňovej „So Salvátorom“.
Kniha „Rómer: Záchranca rozprávok“ získala ocenenie BIBIANY „Najlepšia detská kniha roka“ v kategórii Jeseň 2020.

Aktuálne dostupné knihy z edície si môžete kúpiť cez náš e-shop, alebo do 22. decembra na Vianočnom Hlavnom trhu 2022 v stánku OZ Bratislavské rožky.

Peter Janoviček

Podporili nás

Don`t copy text!