GENIUS LOCI

Štefániina trieda – prešporský „boulevard“
Miesto, kde bola banka doma takmer sto rokov
Komenského námestie
Kostol sv. Mikuláša v Podhradí
Posledné dni „Schüttkasten“
Krátke dejiny Rudnayovho námestia
Ako sa dostala veža do Sadu Janka Krála?
K okolnostiam vzniku „Kalvínskeho dvora“
Kde stál prešporský železný honvéd?
Súťaž pamätných tabúľ. Nápisy na Michalskom moste boli v maďarčine
Panenská: prešporská esencia
Bratislavské rožky predstavujú Františkánske námestie
Zistili sme, v ktorej bratislavskej budove založil István Széchenyi Maďarskú akadémiu vied
Heinrich Justi – najlepší mešťanosta Bratislavy?
Prešporské knižnice v stredoveku
Mickiewiczova ulica plná mlieka a vody
Prešporské diéty v reformnom období
Úkladná vražda pátra Feliciána (1861-1917)
Vianoce v starom Prešporku veru nebývali nudné…
Zabudnutý doktor Eugen Lesný, priekopník a spoluzakladateľ röntgenológie
Johann Andreas Bäumler, uznávaný botanik z Prešporka
Slávny prešporský syn zotrval na nábreží viac než 30 rokov
„Druhý život“ súsošia Márie Terézie
„Bad Pozsony“ Takmer storočné kúpele
Bol raz jeden Bratislavský veslársky spolok (1862 – 1940)
Florián sa vracia na Floriánske námestie
Legendárna Viedenská električka má 100 rokov (27 veľkých fotografií)
Bolo malé a smradľavé – Trhové námestie (Námestie SNP) v časoch, keď tu ešte nestála tržnica
U červeného vola
Legendárna Astorka
Monument
Kam zmizlo Podhradie? – Židovská štvrť
„Biely holub” v budove Starej tržnice
Tržnica namiesto chatrčí
Kam zmizlo Podhradie? – Zuckermandel
Petőfiho socha v Bratislave
Kam zmizlo Podhradie? – Vydrica
Lebky na Chlebnom trhu
Tržnica pretvorila Klobučnícku ulicu
Palugyay a synovia – „šumiví” Bratislavčania
Je ich škoda
Stará tržnica – Markthalle – Vásárcsarnok (22 veľkých fotografií)
Môže mať Bratislava sochu Márie Terézie?
Dimitrovka – chátrajúci priemyselný kolos
S parníkom do Bratislavy
Dejiny bratislavského Propeleru
Dunajské kúpaliská v Bratislave