Bratislavské rozprávky – Rozprávky zo žltej električky

Bratislavské rozprávky
2. novembra 2017

Knižná publikácia od autora Vlada Schwarza s názvom Rozprávky zo žltej električky je piata v poradí z edície Bratislavské rozprávky. Občianske združenie Bratislavské rožky vydáva knižnú edíciu od roku 2012.

Partnerom vydania je Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. Publikácia je prvou v novej „technickej edícii“, ktorej cieľom je priblížiť detským čitateľom už neexistujúce technické, priemyselné a dopravné prvky Bratislavy. Jej cieľom je tiež pripomenúť veľmi zaujímavé dopravné spojenie dvoch blízkych dunajských metropol v období rokov 1914 – 1935.

08

V roku 2014 uplynulo 100 rokov od zahájenia prevádzky Viedenskej električky medzi Bratislavou a Viedňou. Dnešní Bratislavčania si toto spojenie pamätajú už len zo spomienok svojich starých rodičov, starých fotografií, prípadne z článkov v mediách.

Viedenská električka bola v čase svojej existencie neoddeliteľnou súčasťou obrazu vtedajšej Bratislavy. Predstavovala jeden z jej identifikačných znakov. Po technickej a dopravnej stránke išlo o dopravný systém, ktorý svojím riešením v sebe zahŕňal prvky vlakovej a električkovej prevádzky, čo na tú dobu bolo ojedinelé riešenie.

Dej knihy sa odohráva v období po roku 1920, keď už bola Bratislava súčasťou ČSR a Petržalka jej najbližším predmestím. S Bratislavou ju spájala práve Viedenská električka. Ide o historické obdobie mesta, kedy sa tu prelínali tri jazykové etniká tvoriace prirodzený kolorit mesta Bratislava a jeho blízkeho okolia. Vtedajšia Petržalka s jej priemyselným zázemím a stavbami industriálneho charakteru zo začiatku minulého storočia bola vtedy neodmysliteľnou súčasťou vtedajšieho najbližšieho zázemia mesta. Trať Viedenskej električky viedla v ich blízkosti.

12

V období prudkého rozvoja mesta po 2. svetovej vojne, kedy mesto začalo meniť svoju podobu, sa zmenil aj ráz samotnej Petržalky, ktorá sa stala súčasťou Bratislavy a jej najväčšou mestskou časťou. Prirodzeným rozvojom, ktorý nastal potrebami narastajúceho mesta, sa menila k nepoznaniu aj tvár Petržalky. Mnoho historických priemyselných stavieb bolo asanovaných, prípadne sa menilo ich využitie.

Dej sa odohráva pri lokalitách, ktoré sú dnes novej generácii Bratislavčanov málo známe, prípadne už neexistujú: Dunajský most (dnes Starý most) s mýtnym domčekom, staré už neexistujúce závodisko, budova maďarského Veslárskeho klubu na Viedenskej ceste, areál parnej píly bratov Harschovcov, asanovaný kostolík sv. Michala pri bývalom Pečenskom ramene Dunaja, vila riaditeľa Emailovej továrne na riad, depo Viedenskej električky v jeho historickej podobe, budova stanice Kopčany v jej historickej podobe, už neexistujúca hraničná stanica Berg. Samozrejmosťou knižky sú ilustrácie všetkých typov vozidiel Viedenskej električky, ktoré premávali na bratislavskom úseku.

11

Autor Vlado Schwarz čerpal dej z historických časopisov. Všetky príbehy sú založené na skutočných udalostiach a odohrávajú sa v rôznych ročných obdobiach. Pomocou hlavného hrdinu, ktorým je šofér električky, približujú čitateľovi nielen fungovanie daného dopravného prostriedku, ale aj historické lokality v Petržalke pri trati Viedenskej električky. Z každého príbehu plynie ponaučenie pre deti.

Ilustrátor Michal Kováčik na základe historických fotografií a dostupných informácií veľmi precízne ručne namaľoval jednotlivé lokality a dopravné prostriedky, pričom veľký dôraz kládol na technickú korektnosť.

Vydanie knihy finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, 2017.

OZ BArožky

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!