Dom Albrechtovcov – bývalé a budúce centrum umenia

Občianska statočnosť
1. marca 2015

Pri prechádzke Kapitulskou ulicou v Bratislave si možno všimnete nenápadnú bránu obrastenú divým viničom a čiernu pamätnú tabuľu. V tomto dome na Kapitulskej 1 od roku 1945 žili dvaja významní hudobníci Alexander Albrecht (12.8.1885 – 30.8.1958) – skladateľ, dirigent Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina a riaditeľ Mestskej hudobnej školy, a Ján Albrecht (7.1.1919 – 20.11.1996) – pedagóg, muzikológ a zakladateľ súboru Musica aeterna.

03

Albrechtovci tu pokračovali v bratislavskej tradícii domáceho muzicírovania a v slobodnom ovzduší prenášali na mladých ľudí nielen vedomosti o hudbe, ale najmä ducha umenia, vzdelanosti, tolerancie, spolupatričnosti a humanizmu. Ovplyvnili stovky študentov, hudobníkov, skladateľov, priateľov umenia a ich prostredníctvom stále ovplyvňujú tisícky poslucháčov, divákov, čitateľov a návštevníkov podujatí, pričom zo študentov hudby sa stávajú profesori, ktorí učia ďalšie generácie. A keď sa podarí dielo revitalizácie Domu Albrechtovcov, táto štafeta bude mať opäť svoje epicentrum. Centrum slobodných umení.

Pamätníci spomínajú na Jánov („Hansiho“) výborný čaj, cigary, humor a rozhľad nielen v starej hudbe, ale aj vo výtvarnom umení, literatúre a matematike. Noty, v ktorých mal na rozdiel od iných vecí absolútny poriadok, vyberal vždy podľa zostavy prítomných hudobníkov. Keďže o jeho voliteľný predmet „Stará hudba“ na VŠMU v istom čase už nebol záujem, preniesol si najlepších študentov do svojho domu, kde vznikol Kruh priateľov starej hudby a z neho neskôr súbor starej hudby Musica aeterna.

02

Ako dirigentovi Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina Alexandrovi Albrechtovi v roku 1945 poskytli byt v tomto bývalom kanonickom dome, ktorý doteraz patrí katolíckej cirkvi. Najstaršia časť domu sa nachádza v strede parcely a dnešný dom vznikal postupnými prístavbami dvoma smermi – východným smerom ku kláštoru klarisiek a západným smerom ku Kapitulskej. Je zmesou stavebných slohov: v pivničných priestoroch nachádzame prvky gotiky, v interiéri prízemia prevažuje renesančno-barokový výraz a na poschodí klasicizmus.

04

Po smrti Hansiho manželky Viery v roku 2003 zostal dom dlhší čas prázdny, pustol, až kým sa ho roku 2010 ujalo po dohovore s vlastníkom občianske združenie Albrecht Forum. V lete 2011 začalo s obnovou domu, aby mohol znova plniť svoje niekdajšie kultúrne poslanie v novom šate.

01

14. mája 2015 sa pripojí k tomuto snaženiu benefičným koncertom naše prvé symfonické teleso – Slovenská filharmónia, výnimoční, medzinárodne uznávaní interpreti – Simona Houda Šaturová, Marián Lapšanský a dirigent svetového mena – James Judd. Poznajúc pohnútky a finančnú náročnosť revitalizácie Domu Albrechtovcov účinkujú všetci aktéri koncertu bez nároku na honorár. Za jednotné vstupné 35 € návštevníci zažijú jedinečný koncert, neformálne stretnutie s účinkujúcimi, dostanú hudobný darček a prispejú ku skorému znovuotvoreniu neopakovateľného priestoru našej hudobnej a kultúrnej histórie.

Viac o revitalizácii domu sa záujemci môžu dozvedieť na web stránke: www.albrechtforum.eu  a počas celodenného podujatia Kapitulské dvory v piatok 1. mája 2015 priamo na mieste prebiehajúcej rekonštrukcie na Kapitulskej 1 v Bratislave.

Zuzana Godárová

Fotografie: Kamil Vyskočil, Martina Šimkovičová, Rajter Adrián, Jakub Dvořák

Kontakt:

www.albrechtforum.eu

Tel.: +421 2 5443 0998

Mobil: +421 908 709895

E-mail: info@albrechtforum.eu

Podporili nás

Don`t copy text!