Hraničné kamene starej Bratislavy VI

Tematické prechádzky
2. apríla 2019

V sobotu (28.4.2018) sme prvou tohtoročnou prechádzkou nadviazali na peknú tradíciu pátrania po hraničných kameňoch starého Prešporka. Doc. Thurzo aj tentoraz vymyslel novú trasu, na ktorej sme popri samotných kameňoch objavili napr. aj spustnutú (ale atmosférickú!) vilu z roku 1900. A náš sprievodca spestril kvalitný výklad o kameňoch aj vtipnými historkami z jeho súkromných objaviteľských výprav. Bolo príjemne – tešíme sa v budúcnosti na ďalšie pokračovanie!

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás