Kniha Štefánia – korunná princezná nech je ambasádorkou záujmu o dejiny

Bratislavské rozprávky
26. septembra 2020

Vo štvrtok, 17. septembra 2020 sa krátko po sedemnástej hodine uskutočnil krst knihy Štefánia – korunná princezná. Slávnostné podujatie zorganizovalo občianske združenie Bratislavské rožky v elegantnej kaviarni Štefánka by Pulitzer, ktorá od roku 1897 nesie meno po tejto neobyčajnej aristokratke.

Predsedníčka občianskeho združenia Bratislavské rožky, Eva Bolemant v úvode prezradila, ako pred niekoľkými rokmi začala spolupráca združenia s autorkou knihy Dianou Mašlejovou.

Následne autorka nadviazala rozprávaním o tom, ako vznikala táto kniha. „Bola to pre mňa výzva. Písať o skutočnej osobnosti si vyžaduje štúdium jej života. Ak som napríklad chcela napísať, že si Štefánia vyšla do záhrady, musela som preveriť, čo v nej videla. Či tam napríklad bola fontána,“ objasnila Diana Mašlejová, ktorá knihu o Štefánii písala niekoľko mesiacov.

 

V Štefánke o Štefánii

Odborné konzultácie k životu belgickej princeznej Štefánie od začiatku tvorby robila vynikajúca sprievodkyňa a znalkyňa dejín Zuzana Godárová, držiteľka jedného z prvých preukazov člena OZ Bratislavské rožky s jej šťastným číslom 17. „Iste to nebola náhoda, že sme sa so Zuzanou Godárovou stretli práve v ten deň, keď sme s Dianou Mašlejovou dohodli spoluprácu na knihe o Štefánii,“ dodala Eva Bolemant.

O náhodách v živote belgickej princeznej Štefánie hosťom pred slávnostným aktom krstu porozprávala Zuzana Godárová. Z úst autorky si vypočuli zaujímavé pasáže tejto rozprávkovej knihy, svojou faktografiou vhodnej aj pre dospelých. „Štefánia bola na jednej strane dosť konzervatívna, ale na druhej strane celkom moderná. V dospelom živote prežila dve obdobia. V tom prvom ju obklopoval prepych viedenského cisárskeho dvora. Druhé obdobie prežila naplnená láskou svojho druhého manžela a sebarealizáciou vo svojom záhradníctve Stephaneum,“ sumarizovala Zuzana Godárová množstvo zaujímavostí a súvislostí o živote belgickej princeznej Štefánie.

 

Kniha pokrstená

Slávnostný okamih krstu prebiehal v príjemnej atmosfére kaviarne s portrétom Štefánie v pozadí. Autorka knihy, Diana Mašlejová držala svoje dielo v rukách. Dvorný fotograf združenia Branislav Bibel decentne poznamenal, aby knihu viac pootočila k publiku. Následne krstná mama, Zuzana Godárová so šťastným úsmevom na tvári, prelomila chutný bratislavský rožok nad knihou a popriala jej, nech sa stane „ambasádorkou poznávania dejín Bratislavy“.

Cez tú pútavo napísanú rozprávku sa to iste podarí. Autorka sa v nej totiž bravúrne pohrala nielen s citlivými obdobiami života Štefánie, ale svojím zvedavosť vzbudzujúcim štýlom určite podnieti u mnohých čitateľov aj hlbší záujem o dejiny ako také.

Knihu Štefánia – korunná princezná si môžete kúpiť priamo v občianskom združení Bratislavské rožky, prípadne od októbra 2020 aj cez e-shop na https://bratislavskerozky.sk/eshop/

Knihu Štefánia – korunná princezná si môžete kúpiť priamo v občianskom združení Bratislavské rožky, prípadne od októbra 2020 aj cez e-shop na https://bratislavskerozky.sk/eshop/

Katarína Králiková

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!