Maďarská tematická prechádzka po stopách Jána Fadrusza

Tematické prechádzky
10. októbra 2017

Na tematickej prechádzke venovanej životu a dielu sochára, prešporského rodáka Jána Fadrusza, ktorú 8. októbra 2017 zorganizovalo OZ Bratislavské rožky, sprevádzal približne štyridsaťčlennú skupinu záujemcov Štefan Hornyák.

Prechádzka sa začala pri Blumentálskom kostole, ktorý ukrýva Fadruszovo dielo Kristus na kríži (verejnosti je prístupné v čase svätých omší). Vedľa kostola, v areáli parkoviska na rohu dnešnej Vazovovej a Radlinského ulice, stál kedysi dom, kde Ján Fadrusz vyrastal. Štefan Hornyák prítomných podrobne oboznámil nielen s jeho detstvom a umeleckými začiatkami, ale priblížil aj podobu tejto časti mesta počas Fadruszovho života. Detailne sa zmienil aj o kríži v kostole.

Účastníci prechádzky sa následne presunuli k Pálffyho dvoru na Zámockej ulici, kde sa Fadrusz v roku 1858 v chudobných pomeroch narodil. Štefan Hornyák objasnil aj vplyvy, ktoré zasiahli budúceho umelca na rezbárskej škole v Uhrovci, počas vojenskej služby v Prahe a neskôr ako študenta viedenskej akadémie.

Samozrejme, jednou zo zastávok bol aj bývalý korunovačný pahorok (dnes Námestie Ľudovíta Štúra), kde stálo v rokoch 1897 – 1921 Fadruszovo známe jazdecké súsošie Márie Terézie, kým ho počas „prvej československej éry“ poľutovaniahodne nezničili.

Aj v roku 2018 plánuje OZ Bratislavské rožky organizovať tematické prechádzky v maďarskom jazyku, o ktorých bude priebežne informovať. Detailnejšie informácie o pripravovaných prechádzkach budú čoskoro zverejnené aj na webovej stránke www.bratislavskerozky.sk (sekcia Kalendár podujatí).

02

03

05

06

08

09

10

12

13

14

15

16

17

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

39

40

41

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!