„Mojim národom!“ Rodinné príbehy z prvej svetovej vojny

Kultúra
9. septembra 2014

Tento rok si celý svet pripomína 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti možno navštíviť mnoho podujatí, ktoré sa venujú Veľkej vojne. Dňa 12. augusta pribudlo ďalšie, v podobe putovnej výstavy „Mojím národom. Príbehy z veľkej vojny.“. Výstava bola otvorená vo Veľkej galérii Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici 18, ktoré je aj jedným z organizátorov výstavy

.

p9020734

V čom sa ale líši táto výstava od ostatných podobných výstav? V prvom rade je súčasťou širšieho projektu, zameraného na dokumentáciu daného obdobia, s množstvom partnerských inštitúcií, ktoré sa doň zapojili. Okrem putovnej výstavy je jeho súčasťou aj digitálna databáza pamiatok z 1. svetovej vojny (www.1914.sk), ktorá sa priebežne doplňuje. Zber materiálov do digitálnej databázy ovplyvnil aj samotnú výstavu.

img_0014%20-%20k%C3%B3pia

V tomto bode sa dostávame k druhému významnému rozdielu, ktorý je zakomponovaný v podnázve výstavy. Autori sa zamerali na vybraných účastníkov vojny a príbehy ôsmych z nich sú na výstave prezentované. Traja sú spätí s Bratislavou, a určite nie je náhoda, že sa medzi nimi ocitol Ernő Matzon, ktorý svojho času býval práve v budove, kde bola výstava otvorená. Ďalší z Prešporákov bude hádam bratislavskému návštevníkovi okamžite povedomý. Je to práve ten August Schweighoffer, ktorého kolorovaná podobizeň sa objavila na plagátoch propagujúcich výstavu Múzea mesta Bratislavy „Vojna z druhej strany“. Takmer každý z príbehov je podfarbený osobnými predmetmi dotyčných osôb, ktoré sa však nepodarilo v každom prípade inštalovať na totožné miesto, ako panel s informáciami o osobe. Príkladom je István Csillaghy, ktorého pozostalosť sa nachádza v inej miestnosti.

 img_0003

Výstava je inštalovaná v troch miestnostiach a rozdelená na dve hlavné obsahové línie. Prvou sú už spomínané osobné príbehy doplnené hmotnými pamiatkami. Táto je sústredená do prvej výstavnej miestnosti a čiastočne zasahuje aj do druhej. Textové panely i vitríny sú klasicky rozmiestnené pozdĺž stien a priestor uprostred vypĺňa stôl s mapou Monarchie a vyznačeným rozmiestneným veliteľstiev vlastibrany. Na mape sú umiestnené zmenšené portréty osobností, ktorých príbehy sú na výstave prezentované. Mimo označenia lokality, z ktorej pochádzajú, nie je zrejmé, prečo autori zvolili toto riešenie.

p9020670

V druhej miestnosti sú sústredené všeobecné informácie o 1. svetovej vojne spolu s ilustračnými predmetmi, tematicky rozdelenými podľa tém na jednotlivých textových paneloch. Ide v prvom rade o základné informácie o Rakúsko-uhorskej armáde a o bojiskách, na ktorých bojovala. Osobitný priestor je venovaný vpádu ruských vojsk na územie dnešného Slovenska a boje v oblasti Karpát. Tieto témy sú bohato ilustrované fotografickým materiálom i časťami výstroja, ale hlavne výzbroje používanej vojakmi znepriatelených armád. Z vystavených zbraní je hádam najzaujímavejšia opakovačka Winchester M1895, ktorá pochádza z výzbroje ruskej armády. Vizuálne pútavé je vystavené príslušenstvo na výrobu munície v poľných podmienkach.

img_0041

Nasleduje problematika zajateckých táborov, ktoré sa nachádzali v Šamoríne, Dunajskej Strede a Veľkom Mederi. Popri fotografiách sú dokumentované množstvom rôznych pamätných predmetov, ktoré vojnoví zajatci v týchto táboroch vyrábali. Prezentované sú aj platidlá, ktoré sa v týchto táboroch používali.

Posledná časť druhého tematického celku je venovaná zázemiu, propagande a problematike pomoci postihnutým, čomu zodpovedá aj výber predmetov vo vitrínach.

szenc0001

Tvorcovia výstavy sa v tejto miestnosti rozhodli eliminovať fakt, že ich výstavné priestory nedisponujú špecializovanými múzejnými vitrínami, odvážnym prienikom do priestoru, ktorý vymedzili zátarasami s ostnatým drôtom, naplnenými vrecami a zábranami zo spleteného prútia evokujúcimi dobové zákopy. Vizuálne ide o veľmi efektívne riešenie, ktoré však miestami skomplikovalo priamy prístup návštevníka k textovým panelom zaveseným na stenách. Formát písma je našťastie dostatočne veľký na to, aby väčšine návštevníkov nerobilo problémy ani čítanie vzdialenejšieho textu.

p9020729

Veľkým pozitívom výstavy je využitie audiovizuálnych prostriedkov, sprostredkúvajúce návštevníkovi dobové filmové zábery. Vo výstavných priestoroch sú premietané na štyroch obrazovkách kratšie filmové záznamy a na chodbe, kde je aj možnosť sadnúť si, jeden dlhší film.

Poslednou časťou výstavy je prezentácia tematických fotografií uverejnených v dobovom týždenníku Érdekes Újság (Zaujímavé noviny, pozn. autora). Tieto fotografie sú výsledkom výzvy spomenutých novín na posielanie zaujímavých frontových fotografií. Ich autormi sú rôzni vojaci, ktorí sa do fotosúťaže zapojili. Najlepšie spomedzi nich boli vydané v niekoľkých samostatných albumoch. Táto výstava nie je priestorovo prepojená so zvyškom výstavy, nachádza sa na v Malej galérii na prízemí a návštevník musí prejsť cez priestory stálej expozície, aby sa k nej dostal.

12_ulanus_katonak_ereszkednek_le_a_volgybe

Celkovo sa dá povedať, že autori výstavy vo veľkej miere využili možnosti ktoré mali. V súvislosti s prezentáciou rodinných príbehov sa natíska otázka, či nebolo možné nájsť informácie aj o príbehoch nejakých iných osôb, ako vojakov slúžiacich na fronte. Napríklad ženy, ktorá bola aktívna v charitatívnych akciách, zdravotnej sestry, alebo trebárs aj dieťaťa, ktoré prežívalo strasti vojny v zázemí. Výstava je dvojjazyčná, texty sú v slovenskom a maďarskom jazyku. Je teda šitá na mieru priemerného návštevníka Múzea kultúry Maďarov na Slovensku, ako aj na fakt, že väčšina inštitúcií, ktoré ju v nasledujúcich štyroch rokoch preberú, sa nachádza v jazykovo zmiešaných oblastiach Slovenska. K výstave je vydaný sprievodca vo forme leporela. Jej obsah je totožný s panelmi venujúcimi sa životným príbehom vybraných ôsmich osôb.

Pavol Rusnák

Fotografie: P.S., www.1914.sk

Podporili nás

Don`t copy text!