Súpis hlupákov v Prešporku

Príbehy zo starej Bratislavy
2. apríla 2019 -

Pri čítaní starých novinových článkov nás občas prekvapí okruh problémov, ktorými sa naši predkovia zapodievali. Dnes sú pre nás štatistiky, ktoré si štát vedie o svojich obyvateľoch, samozrejmosťou, no asi by nám nenapadlo, že pred 113 rokmi si niekto vzal na mušku stav choromyseľných v krajine. No práve o tom vypovedá krátky článok v denníku Nyugatmagyarországi Híradó (Západomaďarský spravodajca) s názvom Súpis choromyseľných, hlupákov v Prešporku, ktorý vyšiel 19. júla 1901 a v ktorom sa píše:

„V zmysle nariadenia, ktoré adresoval minister vnútra magistrátom, treba vykonať súpis všetkých choromyseľných, hlupákov a jednotlivcov v stave delíria, nachádzajúcich sa na území krajiny, a výsledky tohto súpisu predložiť. Aj v Prešporku bude v zmysle tohto nariadenia spisovanie vykonávať delegácia, menovaná s týmto cieľom, ktorá veru nebude mať ľahkú úlohu. V každom prípade to bude smutná štatistika!“ Autor predposlednou vetou naznačuje, že na prelome storočí nebola o choromyseľných v Prešporku rozhodne núdza.

frim%20jakab-1

V súčasnosti môže článok vzbudiť veľký záujem, pretože výraz „hlupák“ sa v článku používa ako synonymum slova „choromyseľný“. Je však dôležité vedieť, že koncom 19. storočia sa v maďarčine nespájal s takým pejoratívnym významom ako dnes. Svedčia o tom aj názvy niektorých dobových inštitúcií, napr. Výchovno-vzdelávací ústav pre hlupákov, predtým Prvý uhorský výchovno-opatrovateľský ústav pre hlupákov (Első magyar hülyenevelő és ápoló intézet). Mimochodom, jeho zakladateľom bol Jakab Frim (1852 – 1919), ktorý sa ako prvý v Uhorsku venoval tomuto odvetviu liečebnej pedagogiky a v roku 1877 v Budapešti založil spomínaný ústav. V tejto súvislosti publikoval aj vedeckú prácu s názvom Ústavy pre hlúposť a hlupákov, s osobitným zreteľom na hlupákov v Uhorsku (A hülyeség és a hülye intézetek, különös tekintettel Magyarország hülyéire ).

614%20(1)

Prvý ústav pre choromyseľných na území dnešného Slovenska vznikol v roku 1898 v Plešivci a odvtedy nesie meno svojho zakladateľa Samuela Bluma (Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma).

(vi)

Podporili nás