Súpis hlupákov v Prešporku

Príbehy zo starej Bratislavy
16. februára 2014

Pri čítaní starých novinových článkov nás občas prekvapí okruh problémov, ktorými sa naši predkovia zapodievali. Dnes sú pre nás štatistiky, ktoré si štát vedie o svojich obyvateľoch, samozrejmosťou, no asi by nám nenapadlo, že pred 113 rokmi si niekto vzal na mušku stav choromyseľných v krajine. No práve o tom vypovedá krátky článok v denníku Nyugatmagyarországi Híradó (Západomaďarský spravodajca) s názvom Súpis choromyseľných, hlupákov v Prešporku, ktorý vyšiel 19. júla 1901 a v ktorom sa píše:

„V zmysle nariadenia, ktoré adresoval minister vnútra magistrátom, treba vykonať súpis všetkých choromyseľných, hlupákov a jednotlivcov v stave delíria, nachádzajúcich sa na území krajiny, a výsledky tohto súpisu predložiť. Aj v Prešporku bude v zmysle tohto nariadenia spisovanie vykonávať delegácia, menovaná s týmto cieľom, ktorá veru nebude mať ľahkú úlohu. V každom prípade to bude smutná štatistika!“ Autor predposlednou vetou naznačuje, že na prelome storočí nebola o choromyseľných v Prešporku rozhodne núdza.

frim%20jakab-1

V súčasnosti môže článok vzbudiť veľký záujem, pretože výraz „hlupák“ sa v článku používa ako synonymum slova „choromyseľný“. Je však dôležité vedieť, že koncom 19. storočia sa v maďarčine nespájal s takým pejoratívnym významom ako dnes. Svedčia o tom aj názvy niektorých dobových inštitúcií, napr. Výchovno-vzdelávací ústav pre hlupákov, predtým Prvý uhorský výchovno-opatrovateľský ústav pre hlupákov (Első magyar hülyenevelő és ápoló intézet). Mimochodom, jeho zakladateľom bol Jakab Frim (1852 – 1919), ktorý sa ako prvý v Uhorsku venoval tomuto odvetviu liečebnej pedagogiky a v roku 1877 v Budapešti založil spomínaný ústav. V tejto súvislosti publikoval aj vedeckú prácu s názvom Ústavy pre hlúposť a hlupákov, s osobitným zreteľom na hlupákov v Uhorsku (A hülyeség és a hülye intézetek, különös tekintettel Magyarország hülyéire ).

614%20(1)

Prvý ústav pre choromyseľných na území dnešného Slovenska vznikol v roku 1898 v Plešivci a odvtedy nesie meno svojho zakladateľa Samuela Bluma (Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma).

(vi)

Podporili nás

Don`t copy text!