Nábrežím Dunaja – od mosta k mostu

Prechádzky starým Prešporkom
16. apríla 2015

V utorkový podvečer 14. apríla 2015 nás Janko Vyhnánek v rámci cyklu Prechádzky starým Prešporkom virtuálne previedol po ľavom brehu Dunaja od dnešného Mosta SNP k bývalému Starému mostu. Mohli sme sa pomocou starých pohľadníc ocitnúť v pozícii niekdajších obyvateľov mesta.

001

Prechádzka začala pri troch žiaľ dnes už neexistujúcich domoch na Dunajskom nábreží. Dom č. 12 sa vyznačoval mimoriadnou koncentráciou slávnych obyvateľov a rodákov: Rudolf von Laban, známy tanečník a autor prvého písma na zápis tanca, Irma de Spányi, speváčka, ktorá odmietla ponuku z Metropolitnej opery v New Yorku kvôli svojej chorej matke, a Eugene Lehner, violista Kolischovho kvarteta, ktorý bol po emigrácii bez pohovoru prijatý do Bostonského symfonického orchestra. Eugene Lehner bol bratrancom Hansiho Albrechta z matkinej strany, Albrechtovci bývali pred r. 1945 na Lodnej ulici v dome, ktorý si dnes môžeme predstaviť tesne pred ľavou časťou hotela Devín. V služobnej izbičke u Albrechtovcov býval počas svojich návštev Prešporku aj Béla Bartók.

010

Mali sme možnosť vidieť raritné zábery bratislavských kúpeľov na Dunaji, ktoré sa najprv nachádzali v zátoke pri pravom brehu Dunaja na petržalskej strane, po zasypaní zátoky v r. 1903 ich však odplavil prúd a rozbili sa na pilieroch Mosta Františka Jozefa. Nové kúpele umiestnili k ľavému brehu Dunaja blízko Zuckermandlu, kvôli dravému toku rieky a neďalekému odtoku mestskej kanalizácie ich však po roku posunuli pod propeler.

013

Naskytol sa nám pohľad na pôvodnú budovu Vodných kasární, najväčších kasární v monarchii, a dozvedeli sme sa o zajatcoch a popravách v nich, ale aj o ďalšom osude tejto budovy, z ktorej zadná polovica dnes stojí zakrytá prístavbou zo 70-tych rokov 20. storočia. Starý anglický parník, premenený na plávajúcu kaviareň Ship Café BOON, bol nielen miestom stretnutí špiónov, ale aj terčom mnohých vtipov.

015

História korunovačného pahorku, dôvody vzniku legendárneho propelera po rozobratí bývalého loďkového mostu Karolíny Augusty, osudy bratislavského rodáka sochára Jána Fadrusza, jeho busty a jeho slávneho diela – pomníka Márie Terézie a osudy ďalších pomníkov na mieste korunovačného pahorku boli témou ďalšej časti našej zaujímavej prechádzky. Ukončili sme ju pri paláci, v ktorom Karola Jurenáka navštevoval slávny skladateľ Johannes Brahms, a v secesnom prístave, kde do Prešporka vstúpil posledný uhorský kráľ Karol IV. pri svojej návšteve Prešporka 16.7.1918.

Zuzana Godárová

Podporili nás

Don`t copy text!