Odovzdali sme ocenenia Zlatý rožok 2018!

Zlatý rožok
18. decembra 2018

Ocenenia Zlatý rožok získalo v tomto roku vyše tridsať nominovaných! OZ Bratislavské rožky ich odovzdalo 10. decembra 2018 tradične v priestoroch hotela Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

02

 Árpád Korpás 

Pri tejto príležitosti zaviedol sprievodca cestovného ruchu a miestny historik Ján Vyhnánek svoje publikum do čias, keď na Hviezdoslavovom námestí, presnejšie na Promenáde, mohli Prešporčania nielen korzovať a prezentovať sa, ale aj vybavovať záležitosti spojené s každodenným životom. Vyhnánek predstavil i niektoré budovy, ktoré sú už dávno minulosťou. Z jeho prednášky sme sa dozvedeli medziiným aj to, kto vysadil stromy na námestí, prečo prešporské víno nechutilo mladému Arthurovi Schopenhauerovi, ktorý navštívil mesto v roku 1804, ale tiež to, prečo sa v roku 1913 obesil leštič strieborných príborov v hostinci Palugyay. Prednášateľ nezabudol prezradiť ani zaujímavé adresy na Promenáde: kde Georg Lauda piekol najlepšie bratislavské rožky v meste, kde bývala Margit Balogh, u ktorej si mohol podať list každý, kto nechcel merať cestu na hlavnú poštu, kde býval klavírny virtuóz Gejza Zichy, ktorý sa nechal vo fotoateliéri Kozics (aj ten sa nachádzal na dnešnom Hviezdoslavovom námestí) zvečniť s Franzom Lisztom…

06

Ján Vyhnánek 

Potom predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant pripomenula, že občianske združenie v tomto roku oslávilo osem rokov svojej existencie, informovala o aktivitách „rožkov“ v roku 2018 a o plánoch a cieľoch do roku 2019. Tento rok bol pre združenie mimoriadne bohatý, keďže sa spolupodieľalo na viacerých projektoch a získalo mnoho ocenení. Z najaktuálnejších Eva Bolemant vyzdvihla cenu Pro Patria, udelenú odbornou organizáciou združujúcou maďarských regionálnych historikov na Slovensku, ako aj cenu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy a BKIS za popularizáciu dejín a pamiatok Bratislavy. Čo sa spolupráce týka, OZ Bratislavské rožky sa zúčastnilo na podujatiach Kapitulské dvory a Dobrý trh a podporilo iniciatívu WhatCity! zameranú na rozvoj Mickiewiczovej ulice. Zo samostatných projektov treba určite spomenúť októbrovú pop-up výstavu o Jánovi Fadruszovi, ktorá bola dočasne inštalovaná na Rázusovom nábreží, ako aj vydavateľské aktivity „rožkov“: vyšiel nástenný kalendár na rok 2019 s fotografiami z archívu Ede Kozicsa, ale aj nové prírastky v rámci edície Bratislavské rozprávky – Rozprávky zo Židovskej ulice Viery Kamenickej (do maďarčiny preložil Gábor Csanda) a Fadrusz z autorskej dielne prozaika Pétera Forgácsa a ilustrátorky Réky Szabó (táto kniha je v maďarčine, slovenský preklad vyjde podľa plánov v roku 2019). Začalo sa s modernizáciou trojjazyčného historického a informačného portálu Bratislavských rožkov, ktorá bude pokračovať aj v roku 2019. 

09

Eva Bolemant

Jedným z kľúčových cieľov budúceho roka je založenie moderného múzea v Starom Meste, kde by mohli byť domáci aj návštevníci Bratislavy informovaní o aktivitách OZ Bratislavské rožky na stabilnom mieste. „Koncepcia na papieri je už hotová, teraz hľadáme vhodné priestory,“ prezradila Eva Bolemant.

Následne Eva Bolemant, spoluzakladateľ združenia a šéfredaktor webovej stránky bratislavskerozky.sk Sándor Papp ml. a podpredseda Vyhnánek odovzdali ocenenia Zlatý rožok všetkým tým, ktorí v roku 2018 poskytli výraznú pomoc a podporu občianskemu združeniu pri realizácii jeho aktivít. Moderátorom večera bol sprievodca cestovného ruchu Árpád Korpás, podpredseda Bratislavských rožkov.

Ako prvá si ocenenie prevzala novinárka a publicistka Mária Bertha za dobrovoľnú odbornú spoluprácu.

Po nej nasledovali:

László Borka, sprievodca cestovného ruchu – za spoluprácu s naším združením;

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny – za odbornú pomoc;

Arnold Feke, výtvarný umelec – za vytvorenie krásnej grafiky pre naše združenie;

Irén Gémesi, redaktorka, organizátorka Prešporského kasína – za všestrannú propagáciu aktivít nášho združenia;

Gergely Holényi, primátor mesta Veľký Meder – za poskytnutie pozostalosti Holényiovcov;

István Hornyák, redaktor, sprievodca cestovného ruchu – za dobrovoľnú odbornú spoluprácu;

Izabella Jégh, predsedníčka Mestského výboru Csemadoku a organizátorka maďarských Mestských kultúrnych dní v Bratislave – za nezištnú všestrannú pomoc;

Zoltán Samarjay, vodohospodársky architekt – za odbornú pomoc a poskytnutie cenných historických dokumentov;

Szilvia Szabó, referentka, aktivistka – za dobrovoľnú pomoc;

Marianna Bílková, pracovníčka Okresného úradu v Bratislave – za nezištnú spoluprácu;

Roman Delikát za popularizáciu rozprávkovej knihy;

Peter Franc – za všestrannú podporu organizácie,

Albín Hárši, zamestnanec Múzea mesta Bratislavy – za celoročnú ochotu a pomoc;

Štefan Holčík, historik – za celoročnú odbornú pomoc;

Ľubica Janegová, zamestnankyňa Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto – za pomoc pri realizácii pop-up výstavy o Jánovi Fadruszovi;

Martin Janoško – za poskytnutú pomoc pri realizácii pop-up výstavy o Jánovi Fadruszovi;

Jakub Kuruc, aktivista – za celoročnú pomoc;

Jana Liptáková, novinárka, redaktorka denníka Sme – pre sprostredkúvanie informácií o aktivitách nášho združenia;

Iveta Plšeková, predsedníčka Petržalského okrášľovacieho spolku – za celoročnú nezištnú podporu a spoluprácu;

Jitka Rožňová, spisovateľka a prekladateľka – za nezištnú pomoc pri prekladoch odborných textov;

Ivana Steller – za popularizáciu edície Bratislavské rozprávky v Banskobystrickom kraji;

Juraj Šedivý, historik, docent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – za odbornú spoluprácu;

Katarína Šimončičová, občianska aktivistka – za celoročnú podporu nášho združenia;

Tomáš Štern – za dobrovoľnú prácu pre naše združenie;

Radoslav Števčík, komunálny politik – za celoročnú podporu a pomoc;

Ivor Švihran, občiansky aktivista, miestny historik – za propagáciu aktivít združenia;

Peter Trokan, polygrafický expert – za dobrovoľnú prácu pre združenie;

Mária Valentová, polygrafická expertka – za dobrovoľnú prácu pre združenie;

Mária Ziff, účtovníčka – za dobrovoľnú pomoc.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

Poďakovanie sme vyjadrili aj nasledovným inštitúciám:

Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy – za celoročnú všestrannú odbornú pomoc a spoluprácu;

Radisson Blu Carlton Hotel – za podporu a spoluprácu; ocenenie prevzala manažérka hotela Zuzana Timková.

20

Radisson Blu Carlton Hotel – za podporu a spoluprácu; ocenenie prevzala manažérka hotela Zuzana Timková.

V závere podujatia sme pozvali našich hostí na pravé bratislavské rožky 🙂

35

34a

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

51

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!