OZ Bratislavské rožky oslávilo deviate narodeniny v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Zlatý rožok
16. decembra 2019

Tohtoročná výročná schôdza OZ Bratislavské rožky a slávnostné odovzdávanie cien Zlatý rožok sa 8. decembra 2019 uskutočnili v najimpozantnejšej bratislavskej sále – v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

V prvej polovici večera sme si vďaka prednáške podpredsedu OZ Bratislavské rožky Jána Vyhnánka Rekviem za Suché mýto pripomenuli už neexistujúcu časť mesta. Prostredníctvom starostlivo zostaveného obrazového materiálu, v ktorom nechýbali ani naozajstné kuriozity, sme mohli absolvovať virtuálnu prechádzku po niekdajšom Suchom mýte. „Pri pohľade na tieto fotografie má človek pocit, že sa prechádza po inom meste,“ povedal na úvod Ján Vyhnánek. Dynamická, moderná prezentácia bola obohatená aj o nové výsledky výskumov dejín mesta.

Po prednáške nasledovala výročná schôdza OZ Bratislavské rožky. Jeho členov i prítomných hostí predstavila predsedníčka OZ Eva Bolemant. „OZ Bratislavské rožky má za sebou úspešný rok. Potvrdzujú to ohlasy na náš internetový magazín, vysoká návštevnosť našich tohtoročných podujatí, kvalitné publikácie aj odborné projekty.“ Vo svojom príhovore sa poďakovala stálym partnerom a podporovateľom združenia a takmer 300-člennej členskej základni.

Slávnostný príhovor predniesol štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó, ktorý na prekvapenie všetkých prítomných vyzdvihol činnosť OZ Bratislavské rožky v duchu „prešporskej tradície“ – trojjazyčne. Vo svojom prejave zdôraznil mnohofarebnosť Bratislavy a jej mnohonárodnostné „multikultúrne“ tradície.

Ocenenie Zlatý rožok, udeľované dobrovoľníkom a podporovateľom OZ Bratislavské rožky, si z rúk jeho vedenia prevzalo takmer štyridsať nominovaných. Boli to: Milan Baláž, Patricia Ballx, Július Cmorej, Andrej Čierny, Boris Dobiš, Michal Duchoň, Erika Falťanová, Peter Franc, Dušan Godár, Zuzana Godárová, Dóra Hushegyi, Peter Hyross, Daria Chriasteľová, Dana Križankovičová, Michaela Kubíková, Elena Kurincová, Jakub Kuruc, Ľubica Neštepná, Izabela Pažítková, Jitka Rožňová, Juraj Šedivý, Monika Šurdová, Eva Trúchla, Lilla Bolemant, László Borka, Györgyi Cs. Liszka, Gábor Csanda, Ferenc Csenger, Ildikó Forgács, István Hornyák, László Jakubecz, Katalin Juhász, Denisza Kollár, Nóra Nyitrai, Anita Radi, Konrád Rigó, Szilvia Szabó, Emese Sziráczky, Mária Ziff. Za ich dobrovoľnícku prácu, podporu a pomoc aj touto cestou úprimne ďakujeme. ?

OZ BArožky

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!