OZ Bratislavské rožky si Kálmána Thalyho pripomenulo tematickou vychádzkou

Tematické prechádzky
8. októbra 2019

Tematickou vychádzkou v maďarskom jazyku si OZ Bratislavské rožky pripomenulo osobnosť Kálmána Thalyho (1839 – 1909), ktorý zomrel pred 110 rokmi ako sedemdesiatročný.

Na „špacírke“, ktorá sa uskutočnila 27. septembra 2019 a viedol ju podpredseda OZ Bratislavské rožky a turistický sprievodca Árpád Korpás, sa zúčastnilo 32 záujemcov. Išlo o otváracie podujatie XXXIII. Mestských kultúrnych dní.

Thaly patril medzi najvplyvnejších literárnych historikov svojej doby a najčastejšie je spomínaný v súvislosti s „kuruckými piesňami“. Do dejín sa zapísal aj ako básnik, spisovateľ a publicista. Dlhé roky bol poslancom uhorského snemu, druhým predsedom a neskôr čestným predsedom Strany nezávislosti. Patril medzi hlavných organizátorov osláv tisícročného jubilea a iniciátorom výstavby miléniového pamätníka na Devíne. Pôsobil ako predseda Toldyho kruhu v Prešporku a o. i. v roku 1900 predniesol slávnostný príhovor pri odhaľovaní pamätnej tabule Sándora Petőfiho na Panenskej ulici.

Počas tematickej vychádzky sme sa snažili „dotknúť“  najdôležitejších miest v Bratislave, spojených s osobnosťou Kálmán Thalyho. Spomenieme aspoň niektoré z nich. V niekdajšom župnom dome usporiadali slávnosť pri príležitosti prevezenia pozostatkov Františka Rákócziho II. z Turecka do Košíc a pozostatkov Imricha Thökölyho do Kežmarku. Ich prevoz sa uskutočnil začiatkom 20. storočia a výraznou mierou sa o to pričinil práve Thaly. Vďaka tomu sa stal tento bádateľ a znalec histórie čestným občanom Prešporka a listinu o čestnom občianstve si prevzal v budove Starej radnice. Ako významnú osobnosť mesta ho pozvali aj na slávnostné otvorenie Mosta Františka Jozefa (dnes Starý most) v roku 1890. Osadenie súsošia Márie Terézie od Jána Fadrusza, ktoré bolo v roku 1921 zničené, sledoval tiež ako člen odbornej komisie. S Fadruszom neskôr rokoval aj o presunutí súsošia sv. Martina z Tours, ktoré sa dnes nachádza v Dóme sv. Martina, na bývalé Dómske námestie (Domplatz, dnes Rudnayovo námestie).

Počas vychádzky sme sa zastavili pri spomínanej pamätnej tabuli Sándora Petőfiho a pozreli sme si aj Habermayerov palác, kde Thaly býval. Samozrejme, nevynechali sme ani hrob Kálmána Thalyho na evanjelickom cintoríne Kozia brána.

Podujatie podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

OZ BArožky

Fotó: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!