Prednáškovú sálu Univerzitnej knižnice v Bratislave sme zaplnili do prasknutia (fotoreportáž)

Prechádzky starým Prešporkom
2. februára 2017

Prvé tohtoročné podujatie z cyklu Prechádzky starým Prešporkom sme zorganizovali v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na našu veľkú radosť bola miestnosť s kapacitou 120 miest zaplnená do prasknutia. Naším hosťom bol univerzitný pedagóg doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý sa vo svojej prednáške venoval kriminálnym prípadom a trestom v stredovekom Prešporku.

Aj v roku 2017 pripravujeme pre záujemcov pútavé prednášky, ktoré budú o. i. venované potokom a studničkám Bratislavy, športu, slávnym staviteľským dynastiám, židovskej Bratislave, historickým spolkom či legendárnym hosťom hotela Carlton.

Všetkých srdečne pozývame! Vydajte sa s nami na Prechádzky starým Prešporkom!

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!