Prešporský kalendár 2022 je už v predaji

Prešporský kalendár
6. decembra 2021

Vďaka našim podporovateľom je už v predaji Prešporský kalendár na rok 2022. Tentokrát ho zdobia unikátne obrázky. Poskytol nám ich Archív mesta Bratislavy. Postupne vám o nich prinesieme zaujímavé príbehy a súvislosti.

 

Prešporský kalendár 2022 už predávame

Prešporský kalendár na rok 2022 si môžete kúpiť osobne, alebo cez https://bratislavskerozky.sk/eshop/. „Kalendáre posielame poštou, ale máme aj výdajné miesto na osobné vyzdvihnutie.“ informuje Eva Bolemant.

 

Výdajné miesto 

OZ Bratislavské rožky

Rajská ul. č. 15, Bratislava

(suterén, zasadačka)

 

Výdajný čas

Od 8. decembra 2021 do 22. decembra 2021 sme vám k dispozícii každú stredu, štvrtok a piatok vždy v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

 

Koncepcia kalendára je  každý rok úplne iná

Poslaním občianskeho združenia Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás je odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru.

Od roku 2015 toto poslanie napĺňa aj cez originálny viacjazyčný Prešporský kalendár. Textovú časť tvoria tradičné prešporské jazykové variácie – maďarčina, nemčina, slovenčina a tiež v súčasnosti obvyklá angličtina.

Obrázková časť kalendára je však každý rok úplne iná.

„Myslím si, že aj tento rok sa nám podarilo vybrať originálnu tému a získať pekný obrazový materiál,“ skonštatoval zostavovateľ Prešporského kalendára Sándor Papp ml.

 

 

Viac ako 190 ľudí podporilo kalendár cez StartLab

Prešporský kalendár si záujemcovia zvyčajne kupovali na vianočných trhoch. V posledných rokoch však mali možnosť podporiť ho cez webovú platformu StartLab.

„Prostredníctvom StartLab-u si ľudia kalendár nielen kúpili, ale predovšetkým podporili jeho vydanie,“ vyzdvihla okolnosti vydania kalendára Eva Bolemant, predsedníčka občianskeho združenia Bratislavské rožky.

Vydanie kalendára podporilo viac ako 190 osôb. Mnohí prispeli anonymne a niektorí nám zanechali aj milé povzbudenia či pekné odkazy.

 

„Robíte záslužnú prácu, lebo ukotvení sme minulosťou, lebo tá nás identifikuje. Ja odoberám tento kalendár pre tri generácie.“ 

 

„Držte sa! Teším sa budúci rok osobne.“

 

„Ďakujeme za kalendár, jeden posielame aj synovi každý rok do USA, lebo korene a spomienky na mladosť má tu.“

 

„Verím, že zas poteším kalendárom mnohých Bratislavčanov.“

 

Spoločne sa tak všetci zaslúžili o to, že cieľová suma bola dosiahnutá už sedem dní pred ukončením kampane. Vďaka tomu je Prešporský kalendár na rok 2022 už teraz v predaji. „Sme za to úprimne vďační,“ dodala Eva Bolemant.

 

Archív mesta Bratislavy

Každý, kto si kúpil Prešporský kalendár, získal v ňom unikátne obrázky z histórie Bratislavy. Na jeho tvorbe sa tentokrát podieľali aj odborníci z Archívu mesta Bratislavy.

„Bolo náročné vybrať iba 12 fotografií z archívu, ktorý eviduje dokumenty vyše 700 rokov,“ zdôverila sa Réka Szabó, grafička Prešporského kalendára.

Archív mesta Bratislavy bol založený koncom 13. storočia. Jeho najstarším dokumentom je listina kráľa Bela IV. z roku 1245. Od tých čias preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty. V súčasnosti tvoria viac ako 350 rôznych fondov a zbierok. Archív mesta Bratislavy je verejne prístupný, stačí splniť podmienky návštevy uvedené na stránke https://bratislava.sk/sk/archiv-mesta-bratislavy.

 

Zaujímavosti o Prešporskom kalendári

V priebehu decembra 2022 sa na stránkach občianskeho združenia Bratislavské rožky zoznámite s analýzami archívnych dokumentov a zaujímavosťami spojenými s jednotlivými obrázkami z Prešporského kalendára. Pripravuje ich znalec bratislavskej histórie Ján Vyhnánek.

Ďakujeme, že cez Prešporský kalendár podporujete najstaršiu kultúrnu inštitúciu nášho mesta, Archív mesta Bratislavy, a tiež naše poslanie.

 

Katarína Králiková

Podporili nás

Don`t copy text!