Prešporský kalendár 2022 odhaľuje Námestie SNP

Prešporský kalendár
15. decembra 2021

Príbehy obchodníkov nám odhaľuje Prešporský kalendár na rok 2022 aj cez obrázok pri mesiaci marec. Vidíme tam dnes už asanované budovy. Pokračujme teda v spoznávaní jednotlivých objektov, ktoré sme zaradili do kalendára.

Záber staršieho domu stojaceho na mieste Obchodného a obytného domu Manderla, ktorý urobil neznámy fotograf okolo roku 1930, dodnes uchováva Archív mesta Bratislavy. Predsedníctvo občianskeho  združenia Bratislavské rožky ho vybralo do Prešporského kalendára na mesiac marec 2022 ako spomienku na časy, keď v Bratislave stáli domy, ktoré tvorili jej unikátny génius loci.

Vtedajšie Námestie republiky (dobovo uvádzané ako námestie Republiky) vzniklo ako voľné priestranstvo za bývalými mestskými hradbami. Tie boli zbúrané na prelome 18. a 19. storočia. Na ich mieste ľudia postavili domy, z ktorých niektoré vidíme na marcovom obrázku v Prešporskom kalendári.

 

 

Architektúra domu

Pri lepšom pohľade na strednú budovu si môžeme všimnúť, že ju tvorí trojosový rizalit s atikou. Rizalit je pojem z architektúry a označuje časť stavby, zvyčajne strednú, ktorá je akoby po celej výške vyrezaná a vytiahnutá dopredu. Táto časť, teda rizalit, je zdobený atikou – to je ten svetlejší pás so štvorčekmi, ktorý vidieť medzi strechou a tromi oknami rizalitu.

Peknú historickú budovu ohraničuje bosované nárožie, teda zvýraznené kvádrové murivo na rohoch budovy.

Budova mala pomerne veľkorysú rozlohu, vyčnievala z uličnej čiary do priestoru vozovky a siahala až k dnešnému Námestiu 17. novembra. Vďaka tomu sa v nej nachádzalo mnoho prevádzok.

 

Génius loci námestia

Kúzlo celého záberu spočíva v atmosfére, ktorú neznámy fotograf zachytil. Predajne na prízemí už mali otvorené. Ľudia postávali na chodníku, zdá sa, že bolo dopoludnie. Od Karasa, obchodníka s rybami, sa náhlila nejaká žena, azda s nákupom. Vedľa, k Slubekovi práve vchádzal pár, pravdepodobne manželia. Postavy sú v pohybe, rozmazané. Na chodníku postávajú muži, v popredí kráča uniformovaný strážnik.

Svet bol vtedy v mnohom iný. Uplynulo niekoľko rokov od zániku Habsburskej monarchie a vzniku Československa. Bratislava už nemala názov Pressburg/ Pozsony/ Prešporok. Mnohí ľudia však i naďalej rozprávali jedným z troch prešporských jazykov, v ktorých je tvorený aj Prešporský kalendár. Maďarčinu, nemčinu a slovenčinu ľudia mixovali neraz v jednej vete. I nápisy na budovách a obchodoch boli často v troch jazykoch.

Iné bolo i to, že najčastejšie tovar obchodníci predávali pod vlastným menom. To bolo zárukou kvality a dôveryhodnosti. Vidíme to aj na obrázku v Prešporskom kalendári pri mesiaci marec 2022. A tiež pri mesiacoch jún a december. Svedčí o tom i množstvo ďalších dokumentov, ktoré – tak ako tie z kalendára – uchováva Archív mesta Bratislavy.

 

Značkové predajne

Prešporský kalendár nám pri mesiaci marec 2022 odhaľuje zopár takých obchodných značiek. V pravom rožnom priestore stredného domu vidíme, že Robert Grünwald vlastnil obchod so strižným tovarom. Grünwaldovci, Robert a Jakab si zriadili obchod (Manufaktur Warenhandlung) na vtedajšom Marktplatz 28 už v koncom októbra v roku 1908. V čase vyhotovenia záberu však predajňu so strižným, dnes by sme povedali s metrovým tovarom viedol v Bratislave už len Robert Grünwald. Meno Jakub Grünwald je známe aj v Modre, kde až do arizácie počas druhej svetovej vojny pôsobil židovský obchodník Jakub Grünwald (1872-1944).

Vedľa, v rizalite domu, bola aj galantéria Júliusa Weissa. Malá, nenápadná predajňa s preplneným výkladom. Takých bolo v meste dozaista viac. Nemala veľkú inzerciu v novinách, ale strategicky dopĺňala Grünwaldov obchod a pritom živila Weissovu rodinu.

Na prízemí rizalitu vyniká obchodný názov rodiny Slubek. Táto rodina vyrábala bylinkové likéry a jemnejšie rozoliše. Pod vedením Zuzany Slubekovej, vdovy po zakladateľovi Antonovi Slubekovi, za ne dokonca získala koncom 19. storočia aj medzinárodné ocenenie. Slubekova likérka i dom stáli do 2. polovice 20. storočia na dnešnej Kozej ulici. V čase, kedy bol vyhotovený záber, mala likérka Slubek v rizalite domu pomerne veľký výčap, kde predávali aj kvalitnú vínovicu a, okrem iného, dokonca aj kolínsku vodu. Majiteľom bol vtedy posledný člen rodu, dr. Zoltán Slubek, ktorý zomrel bez potomkov.

V pravom rohu domu sa nachádzala predajňa rýb a filiálka lahôdok Josefa Karasa. Hlavné sídlo mal Josef Karas na dnešnej Obchodnej ul. č. 53. Neskôr si zriadil na vtedajšom námestí Republiky č. 28 filiálku, ktorú vidíme na obrázku. Ponúkal živé, údené i konzervované ryby. A aj sardinky, syr a samozrejme dobré víno. V období Vianoc hrdo inzeroval svoje produkty slovami: „Na sviatky rybu len od Karasa“.

Zaujímavosťou je reklamná tabuľa firmy Baťa na streche domu. Informovala, že tento svetoznámy obuvník mal v Bratislave obchody na troch miestach. Centrála sa nachádzala na dnešnej Michalskej 5, filiálky na Obchodnej a Dunajskej ulici. V októbri 1931 sa obchod presťahoval z Michalskej ulice do svojho vlastného funkcionalistického “paláca“ na Hurbanovom námestí. Táto reklama je tak dôkazom, že fotografia vznikla najneskôr v lete 1931.

Väčšinovým majiteľom domu bol v tomto čase mäsiar a údenár Rudolf Manderla, ktorý neskôr získal povolenie na jeho zbúranie, keďže „nebol v stavebnej čiare, zužoval námestie a hatil premávku.“ Povolenie využil v roku 1934, pričom niektorým prevádzkam v dome umožnil fungovať aj počas asanácie, keďže ju realizoval iba po častiach. V roku 1935 sa už na tomto mieste týčil prvý bratislavský “mrakodrap“ – tzv. Manderlák.

Niekdajší dom i jeho prevádzky nám pripomínajú už len fotky. Vďačíme za ne človeku, ktorý tam vtedy, najneskôr v lete roku 1931, stál a fotil. A rovnako tak za ich uchovanie ďakujeme aj našej najstaršej inštitúcii, Archívu mesta Bratislavy.

Zaujímavosti k ďalším obrázkom nám odhalí Prešporský kalendár na rok 2022 už čoskoro. Už teraz si však môžete Prešporský kalendár kúpiť a podporiť tak spoznávanie našich dejín.

 

Prešporský kalendár 2022 je v predaji

Prešporský kalendár na rok 2022 si môžete kúpiť cez https://bratislavskerozky.sk/eshop/.

Kalendáre posielame poštou, ale máme aj výdajné miesto na osobné vyzdvihnutie.

 

Výdajné miesto

OZ Bratislavské rožky

Rajská ul. č. 15, Bratislava

(suterén, zasadačka)

 

Výdajný čas

Od 8. decembra 2021 do 22. decembra 2021 sme vám k dispozícii každú stredu, štvrtok a piatok vždy v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

 

Kontakt

+421 903 735 513, bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

 

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!