Prešporský kalendár oslavuje 10. narodeniny. Podporte prosím jeho jubilejné vydanie!

Prešporský kalendár
29. septembra 2023

Čas v našom meste na Dunaji neúprosne letí a Prešporský kalendár skrášľuje domácnosti Bratislavy už 10 rokov. Obhliadnite sa teraz spolu s nami za jeho minulými ročníkmi a pozrite sa, čo vás čaká v jubilejnom 10. Prešporskom kalendári, ktorého vydanie teraz môžete podporiť.

 

Prešporský kalendár 2015

Občianske združenie Bratislavské rožky po prvý raz vydalo svoj Prešporský kalendár v roku 2014. Kalendár priniesol fotografie amatérskeho fotografa V. Benescha. Jeho fotografie vypovedajú o starej, dnes už neexistujúcej Bratislave, o dobovom životnom štýle, móde i vizuálnej kultúre. Beneschova rozsiahla fotografická tvorba je súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea kultúry karpatských Nemcov.

 

Prešporský kalendár 2016

Mladá Gucki, občianskym menom Augusta Neulingerová (1893 – 1992), dostala prvý fotoaparát od svojho otca Lorenza na pätnáste narodeniny. Jej dvojička Nini mala iné záujmy a túžila sa stať lekárkou. Gucki najčastejšie fotografovala svoju rodinu, kamarátky a rodnú Bratislavu. Vyrastala v susedstve Kostola Svätej Trojice v rodnom dome, ktorý starí Bratislavčania poznajú ako hostinec Fajka. Negatívy na sklenených doskách, založené v pozostalosti, odpočívali celé storočie, kým vydali svedectvo o dobovej Bratislave, jej obyvateľoch a ozdobili Prešporský kalendár 2016.

 

Prešporský kalendár 2017

Do tretieho Prešporského kalendára, jeho zostavovatelia vybrali vyše stodesaťročné fotografie arcivojvodkyne (a zároveň vášnivej fotografky) Izabely z Croÿ a Dülmenu.  Arcivojvodkyňa používala veľkorozmerné sklenené negatívy s rozmermi 21×27 cm, vďaka ktorým zhotovovala mimoriadne detailné zábery. Jej fotografické aktivity sa začali v Prešporku. Celá rodina sa nechávala s obľubou fotografovať a na jej zvečňovaní sa podieľali viacerí fotografi. Izabeline umelecké fotografie uverejnili mnohé odborné časopisy a boli pravidelne vystavované aj na medzinárodných fotografických výstavách. Jej hodnotné fotografické dedičstvo tvorí dnes súčasť zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti.

 

Prešporský kalendár 2018

Do kalendára na rok 2018 redaktori vyberali zo stotridsaťročných záberov z tvorby legendárneho prešporského fotografa Karla Körpera. Jeden z najvýznamnejších fotografov mesta Prešporka a jeho obyvateľov sa narodil v Miláne, v centre Lombardie, ktorá v tom čase patrila Rakúsku. Keď sa Körper v hlavnom meste ríše, vo Viedni, vyučil za fotografa, usadil sa v Prešporku. Zvlášť treba spomenúť album/kazetu „Souvenir de Pressbourg“ (rok 1882/1885?) so súborom nádherných kabinetiek vo veľkosti 16 x 11 cm, ktorý bol použitý aj pri príprave Prešporského kalendára 2018. Digitálna kópia súboru sa vďaka veľkorysej ponuke súkromného zberateľa Júliusa Cmoreja dostala do vlastníctva Občianskeho združenia Bratislavské rožky. Z hľadiska rozsahu i širokospektrálnosti diela môžeme Karla Körpera právom považovať za prvého a najvýznamnejšieho fotodokumentaristu mesta a zároveň za priekopníka reportážnej fotografie.

 

Prešporský kalendár 2019

Unikátne fotografie piateho Prešporského kalednára pochádzajú z významného bratislavského fotoateliéru Kozics. Partnerom publikácie bolo Múzeum mesta Bratislavy a redaktori do kalendára vyberali historické zábery s pomocou odbornej pracovníčky múzea PhDr. Eleny Kurincovej. Ateliér Kozics fungoval v meste niekoľko desaťročí, a tak v ňom mohlo vzniknúť obrovské množstvo záberov mesta a jeho obyvateľov. Kozicsovci boli veľkými priekopníkmi portrétnej fotografie v Prešporku. Dôkazom toho je aj fakt, že sa na svetlo sveta dostáva čoraz viac fotografií zo zbierok múzeí aj z rodinných pozostalostí. Ich ateliér, sídliaci v ľavej budove dnešného veľvyslanectva USA, navštívilo mnoho slávnych osobností. V roku 1881 tu vznikli aj portréty Franza Liszta.

 

Prešporský kalendár 2020

V roku 2019 vychádza po šiestykrát populárny Prešporský kalendár OZ Bratislavské rožky. Sándor Papp ml. a Réka Szabó v spolupráci s kurátorkou zbierky starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy Patriciou Ballx vyberali obrazový materiál do nástenného kalendára zo 170-ročnej kolekcie Johanna Vinzenza Reima. Johann Vinzenz Reim (1796 – 1858) bol rakúsky inžinier architekt, kresliar a grafik pôsobiaci vo Viedni. V rokoch 1834 až 1853 vytvoril topografický súbor grafík s množstvom pohľadov na rôzne miesta habsburskej monarchie. Jedným z miest, ktoré v ňom objavíme, je aj dnešná Bratislava. Z celkového topograficko-historického súboru 550 listov poznáme 25 rôznych pohľadov na Bratislavu a jej okolie. Takmer kompletná zbierka pohľadov na Bratislavu sa dnes nachádza v zbierke starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy.

 

Prešporský kalendár 2021

Kalendár na rok 2021 vyšiel na konci novembra 2020 s podporou našich sympatizantov na platforme StartLab a niesol názov „Ich bin ein Pressburger“. Kalendár odkazuje na tradičnú bratislavskú (prešporskú) identitu. Fotografie, ktoré v ňom figurujú, pochádzajú z rodinných pozostalostí a mnohé z nich zachytávajú aj mestské prostredie. Nájdeme tu napríklad fotografiu dokumentujúcu ľadochod na Dunaji v roku 1929, ale aj záber vojnovej koristi – ruských diel z I. svetovej vojny na Promenáde či prvé bratislavské klzisko. Na fotografii z roku 1910 vidíme automobil bývalého amerického prezidenta Theodora Roosevelta, ktorý „uháňa“ popri súsoší Márie Terézie.

 

Prešporský kalendár 2022

Obrazovú zložku kalendára zdobí výber z unikátnych historických záberov z fondov najstaršej kultúrnej inštitúcie nášho mesta, z Archívu mesta Bratislavy. Počiatky archívu kladieme do konca 13. storočia. V priebehu stáročí sa vyvinul na odborné pracovisko s bohatou pramennou základňou v podobe listín, úradných kníh, spisov, fotografií a ďalších dokumentov. Koncepcia výberu fotografii do publikácie bola vypracovaná v spolupráci s odbornými pracovníkmi inštitúcie.

 

Prešporský kalendár 2023

V Prešporkom kalendári pre rok 2023 nájdete krásne akvarely zo starej Bratislavy, ktoré do nášho vlastníctva pribudli vďaka významnému popularizátorovi Bratislavy – lektorovi, turistickému sprievodcovi a organizátorovi podujatí Zsoltovi Lehelovi. V roku 1982 Zsolt Lehel za pomoci Bélu Husvétha zozbieral unikátne akvarely, ktoré zdokumentoval aj fotograficky. Samotný materiál v podobe rukopisu a 45 diapozitívov oddychovali v zásuvke Zsolta Lehela po dlhé roky. Dokumentačný materiál, ktorý je veľmi vzácny aj z hľadiska miestnej histórie, obsahuje o. i. diapozitívy bratislavských akvarelov z minulého storočia (1928-1968). Obrazy pochádzajú z dielne predstaviteľov bratislavskej amatérskej maľby – Edit Kecskeméthy a Bélu Husvétha.

 

Pomôžte vzniknúť Prešporskému kalendáru 2024!

Jubilejný 10. Prešporský kalendár vyjde, ale potrebujeme k tomu aj Vašu pomoc.

Činorodý umelec Béla Marx (1885, Prešporok – 1963, Viedeň)  je autorom série malieb použitých na pohľadnice, ktoré vám predstavíme v našom Prešporskom kalendári 2024. Marx maľby bratislavských dominánt a zákutí vytvoril na objednávku vydavateľstva Postkartenverlag Brüder Kohn, Wien I. (B.K.W.I.).

Vydavateľstvo vydalo 14 pohľadníc Bratislavy s maľbami Bélu Marxa, patriacich do jednej série. Samostatná pohľadnica vyšla mimo série ako Edícia Prüger, ktorá znázorňuje budovu hotela Savoy – Carlton.

Publikované pohľadnice pochádzajú zo zbierok Júliusa Cmoreja a Petra Martinka a je našou radosťou, že budú skrášľovať vaše domácnosti i kancelárie po celý rok 2024.

Podporte prosím teraz vznik kalendára a vyberte si svoju odmenu TU »»»

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!