Slávne dámy mesta Prešporka

Tematické prechádzky
24. júla 2019

Pod organizačnou taktovkou OZ Bratislavské rožky sa 2. júna 2019 (v nedeľu) uskutočnila ďalšia tematická prechádzka v maďarskom jazyku, na ktorej turistická sprievodkyňa Julianna Gaál predstavila slávne dámy Prešporka.

Početná skupina záujemcov sa na ňu vydala spred Grassalkovichovho paláca na Hodžovom námestí, kde sa mohli oboznámiť napríklad so životnými osudmi belgickej princeznej Izabely Croy-Dülmen, manželky arcivojvodu Friedricha Rakúsko-Těšínskeho, ktorý bol v roku 1889 vyslaný ako veliteľ 5. armádneho zboru do Prešporka, ako aj s pozadím rozvíjajúcej sa prešporskej lásky grófky Žofie Chotekovej a arcivojvodu Františka Ferdinanda Habsbursko-Lotrinského. V blízkosti Michalskej brány sa účastníci dozvedeli viac o prešporských bosorkách, vo viacerých častiach mesta o Márii Terézii, ktorá bola v roku 1741 v Prešporku korunovaná za uhorskú kráľovnú, ako aj o Terézii Brunszvikovej, ktorá sa narodila v roku 1775 v tomto meste a stala sa prvou iniciátorkou vzniku detských opatrovní (materských škôl) v Uhorsku.

BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!