Strelecký terč s výjavom korunovácie Márie Ludoviky (1808) v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

Tajomstvá depozitárov
30. decembra 2018

Špecifický druh výtvarných pamiatok súvisiacich s prešporskými korunováciami predstavujú na dreve maľované strelecké terče, ktoré sú vzácnymi dokladmi činnosti miestneho streleckého spolku.

 Strelci ako súčasť domobrany sa aktívne podieľali na obrane mesta v 16. a 17. storočí a zohrali dôležitú úlohu aj v období protihabsburských stavovských povstaní začiatkom 18. storočia.Za vlády Márie Terézie strelecká organizácia prešla modernizáciou, strelci sa ako dobrovoľný uniformovaný oddiel podieľali na utváraní meštianskych zborov, ktoré okrem svojej prvotnej obrannej funkcie plnili aj rôzne reprezentačné úlohy.

Predstavitelia streleckého spolku boli povinní zúčastňovať sa na významných štátnych a cirkevných udalostiach v živote mesta. Spolu s inými meštianskymi jednotkami vytvárali špalier pri slávnostnom vítaní panovníkov a iných významných hodnostárov krajiny, prichádzajúcich napríklad na zasadnutia uhorského snemu.

Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy, fotografia: Ľudmila Mišurová 

Obzvlášť dôležitú úlohu strelci zohrávali počas okázalých korunovačných slávností, kedy vytvárali slávnostnú štafáž. Po veľkolepých hostinách nasledovala závodná streľba trvajúca aj niekoľko dní. Pre strelcov veľmi významná bola tzv. kráľovská alebo cisárska streľba konaná pri príležitosti korunovácie panovníka alebo jeho manželky. Mohla sa uskutočniť len so súhlasom daného panovníka. Vzácnym dokumentom o tejto streľbe sú terče zobrazujúce panovníka alebo jeho manželku, pri príležitosti korunovácie ktorých sa daná streľba konala.

Korunovanie Márie Ludoviky, Franz Wolf, Johann Nepomuk Höchle, Galéria mesta Bratislavy, zdroj: webumenia.sk

Múzeum mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach veľkú kolekciu maľovaných streleckých terčov, ale ku korunováciám sa viaže len niekoľko z nich. Pozoruhodný je terč, na ktorom je zobrazená korunovácia uhorskej kráľovnej Márie Ludoviky Modenskej (*14. december 1787, Monza – † 7. apríl 1816, Verona). Táto modenská kňažná, vnučka Márie Terézie, bola najmladšou dcérou veľkovojvodu Ferdinanda Karola Habsburského, generálneho guvernéra rakúskeho Lombardska a Márie Beatrix d´Este. V roku 1808 sa stala treťou manželkou svojho bratanca, rakúskeho cisára Františka I. (1768 – 1835). V rovnakom roku bola v Prešporku korunovaná za uhorskú kráľovnú. Korunovácia Márie Ludoviky sa uskutočnila 7. septembra 1808 a jej podrobný popis uverejnili miestne noviny Pressburger Zeitung o dva dni neskôr. Okrem iného sa z neho dozvedáme aj to, že počas slávnosti tu koncertovala cisársko-kráľovská dvorná kapela pod vedením dvorného kapelníka Antonia Salieriho (1750 – 1825). 

02

Portrét Márie Ludoviky Beatrix, Galéria mesta Bratislavy zdroj: webumenia.sk

V strede okrúhleho terča je namaľovaný pohľad do interiéru korunovačného chrámu sv. Martina s dnes už neexistujúcim barokovým oltárom so sochami adorujúcich anjelov a v pozadí s čiastočne viditeľným monumentálnym súsoším sv. Martina so žobrákom od sochára G. R. Donnera. Pred oltárom je pódium prekryté červeným kobercom, na ktorom na červenej poduške kľačí Mária Ludovika v bielych šatách. Ostrihomský arcibiskup jej na hlavu kladie kráľovskú korunu, napravo stojaci šľachtic podáva ríšske jablko. Vpravo sedia cirkevní hodnostári. Okolo ústredného výjavu je na krémovom podklade veľký čierny nápis; v hornej časti: Seht Schützen eure Königin mit Ungarns heiliger Krone gebt Ihr nur eure Herzen hin. die wünchst Sie sich zum Lohne (pozrite sa strelci na vašu kráľovnú so svätou uhorskou korunou, dajte jej svoje srdcia, ktoré si želá za odmenu) a v dolnej polovici K. Krönungs Freyschissen d. 7. Sept. 1808 (kráľovská voľná streľba 7. septembra 1808).

01

Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy, fotografia: Ľudmila Mišurová 

Voľnou predlohou pre maľbu neznámeho školeného autora bola zrejme niektorá z dobových grafických predlôh.

Terč bol použitý pri slávnostnej, tzv. „korunovačnej streľbe“ členov streleckého spolku, ktorá sa konala v mestskej strelnici v podvečerných hodinách po korunovácii. O tom, že sa do neho strieľalo, svedčí relatívne veľké množstvo stôp po odrazených strelách.

V súčasnosti je terč dlhodobo vystavený v Múzeu dejín mesta v Starej radnici, v miestnosti venovanej prešporským korunováciám.

Zuzana Francová

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!