Na počesť Jána Fadrusza. Biografický román o slávnom sochárovi z pera Istvána Hornyáka predstavilo OZ Bratislavské rožky 18. septembra 2023

Správy
28. septembra 2023

Spomienka na Jána Fadrusza sa už z povedomia Bratislavčanov takmer vytratila, hoci jeho meno nesie aj jedna z ulíc v mestskej časti Karlova Ves. Jeho život a dielo sú však dôležité nielen z kunsthistorického hľadiska, ale aj preto, lebo sochár patril zároveň k výnimočným postavám dejín hlavného mesta a prispel k budovaniu jeho kultúrneho zázemia Aj na túto skutočnosť poukázal István Hornyák na prezentácii svojho biografického románu Metamorfóza kameňa – Pocta Fadruszovi (A kő metamorfózisa – Tisztelet Fadrusznak), ktorá sa uskutočnila 18. septembra 2023 v Rómerovom dome v Bratislave.

S autorom sa porozprávala Dóra Hushegy, redaktorka Rádia Patria, ktorá sa dotkla aj témy Fadruszovho života a dlhotrvajúceho, no úspešného procesu tvorby knihy. Hornyák priblížil detaily precízneho výskumu, ktorý vzniku románu predchádzal a vyvrcholil analýzou doposiaľ nezverejnených archívnych dokumentov.  Autor totiž objavil približne tristo Fadruszových listov, ktoré z veľkej časti zachytávajú ľútostnú korešpondenciu medzi umelcom a jeho manželkou Annou Deréky. Viaceré z nich vkomponoval aj do knihy, čím dielo – ako to vyzdvihla aj Dóra Hushegy – nadobudlo charakter ľúbostného románu. Potom titul predstavila Anikó Dusík, docentka Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa sústredila nielen na samotný príbeh, ale upozornila aj na jeho jedinečnosť, keďže o Fadruszovi doposiaľ sumarizujúca biografia nevznikla. Viktória Finta následne prečítala krátky úryvok z knihy, ktorý divákom ozrejmil okolnosti, za akých sa umelec pustil do tvorby súsošia Márie Terézie.

Príjemnú atmosféru večera ešte umocnila vysvietená záhrada Rómerovho domu a domáce víno, ktoré si mohli prítomní vychutnať počas rozhovoru (aj) s autorom knihy. Podujatie zakončili autogramiáda a otázky z publika.

Knihu si je možné kúpiť aj v eshope na webstránke OZ Bratislavské rožky TU »»»

Henriett Hernádi

Fotogrfie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!