Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci 2023

Prechádzky starým Prešporkom
10. januára 2024

Úspešná tradícia prednášok o histórii starej Bratislavy, organizovaných Občianskym združením Bratislavské rožky už od roku 2013, sa v roku 2023 dočkala pokračovania. Prvá prednáška Jána Vyhnánka sa stretla s mimoriadnym záujmom divákov.

Druhá prednáška nového prednáškového cyklu „Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci“, s názvom „Putovné zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v Bratislave: 1865, 1907,“ sa uskutočnila v utorok 3. októbra 2023  o 18.00. v Pistoriho paláci.

Zhruba stovke nadšených diváčiek a divákov, prednášal historik medicíny MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil. Témou jeho rozprávania bolo Hnutie putovných schôdzí lekárov a prírodovedcov, založené v roku 1841 v Pešti, ktoré malo charakter spolku bez stáleho členstva. Záujemci putovali každý rok do iného mesta Uhorska alebo Sedmohradska. V poradí na 11. zhromaždenie v roku 1865  putovali do Bratislavy. Senzáciou bola prednáška hosťa z Prahy J.E Purkyne. Pri príležitosti 50. výročia, v roku 1907 sa stretnutie konalo znovu v Prešporku.

Tretia prednáška cyklu „Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci“, sa venovala známym bratislavským Legiodomom. V utorok 7. novembra 2023, o 18.00 sa tradične konala ďalšia z obľúbených prednášok OZ Bratislavské rožky. Tentoraz našim členom, sympatizantom a fanúšikom dejín Bratislavy, všetkých vekových skupín prednášal pán Ľudovít Kollárik na tému „LEGIODOMY – dokument doby“.

Legiodomy sú obytné domy v Bratislave, ktoré boli postavené v rokoch 1923 – 1924 pre československých legionárov. Tieto farebné a členité budovy s rôznymi ornamentálnymi a plastickými prvkami navrhol architekt Dušan Jurkovič v spolupráci s architektom Janom Paclom. Legiodomy tvoria štyri polouzavreté bloky na ulici Michala Ursínyho a na konci ulice sú aj vilky – rodinné domy alebo dvojdomy. Prednáška priblížila etapy vzniku, výstavby a chodu družstva, ale aj každodenný život v domoch. Návštevníci sa dozvedeli, aké boli vojnové a povojnové roky v Legiodomoch, o zániku družstva a pamätnej tabuli, ktorá bola v roku 2009 obnovená na pamiatku staviteľov domov.

V predvianočnom čase, sa konala posledná prednáška cyklu „Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci“, v roku 2023. Témou štvrtej a poslednej prednášky v roku 2023, boli „Remeselníci a cechy v novovekom Prešporku“. Podujatie sa konalo tradične v prvý utorok v mesiaci, dňa 5. decembra 2023 o 18.00.

Prednášajúcim bol historik doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý nadšeným návštevníkom vysvetlil, že mnohé remeslá majú pradávny pôvod. Veď už na úsvite dejín sa človek potreboval stravovať, obliekať, ale aj kdesi bývať či kultivovať svoje okolie. Napriek značným časovým i teritoriálnym posunom možno pritom konštatovať, že skutočný rozvoj remesiel v Európe nastal až v stredoveku, a to v mestskom prostredí.
Novovek znamenal epochu nebývalého rozmachu remesiel nielen čo do počtu, ale aj čo do škály špecializácií, a to až do nástupu manufaktúrnej a kapitalistickej výroby v 19. storočí.

Roku 1869 mal Prešporok okolo 150 druhov zaznamenaných remesiel a živností. Rozpustenie a tým aj definitívny koniec cechov nariadil uhorský živnostenský zákon z roku 1872. Nebol to však koniec remeselníkov, ktorí ojedinele pôsobia v Bratislave dodnes.

Lektorovi doc. PhDr. Vladimírovi Segešovi, PhD sa vďačné publikum zaplnenej sály Pistoriho paláca odmenilo búrlivým potleskom.

Realizované s finančnou podporou Dotačnej schémy Bratislavy – Starého Mesta.

 

Pre všetkých záujemcov o naše prednášky máme dobrú správu:

Pokračujeme aj v roku 2024 prednáškou Jána Vyhnánka „Zabudnuté a menej známe domy bratislavských rodákov 2“, ktorá sa bude konať už v stredu 17. januára 2024, o 18.00 hod. v Pistoriho paláci.

BArožky

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!