Dom Albrechtovcov vo finále

Občianska statočnosť
5. marca 2021

V roku 2015 sme o Dome Albrechtovcov publikovali článok, v ktorom sme vyzdvihli význam Alexandra a Hansiho Albrechtovcov pre kultúrny život v meste: https://bratislavskerozky.sk/dom-albrechtovcov-byvale-a-buduce-centrum-umenia/

Odvtedy pretieklo Dunajom veľa vody a dom sa blíži do finále rekonštrukcie.

To dáva príležitosť ohliadnuť sa späť nielen na zrealizované stavebné práce, ktoré nájdete prehľadne zhrnuté na časovej osi na stránke https://www.albrechtforum.com/, ale aj na podujatia a aktivity, ktoré sa doteraz podarilo na nádvorí a v dome uskutočniť a sú zdokumentované spolu s početnými fotografiami. Tieto podujatia predznamenali smer, ktorým sa bude uberať dramaturgia aktivít do budúcna.

V roku 2010, doslova v hodine dvanástej, vzniklo občianske združenie Albrecht Forum na záchranu chátrajúceho domu. Od Bratislavskej arcidiecézy získalo budovu do dlhodobého prenájmu s cieľom jej revitalizácie. Zachránilo túto národnú kultúrnu pamiatku pred zrútením a vdýchlo do jej stien nový život.

Architektonicko-historický výskum v r. 2004 a archeologický výskum z posledného desaťročia priniesli poznatky o najstarších nálezoch z eneolitu a laténskej doby, situované v západnej časti parcely. Stavebné etapy existujúceho domu začínajú koncom 13. stor. polozapusteným objektom, z ktorého v súčasnosti existujú pivnice v centrálnej časti objektu. V 17. storočí bol dom predĺžený na západ až po Kapitulskú ulicu a na východ po kláštor klarisiek. Reštaurátorský výskum v r. 2015 odkryl viacero vrstiev omietky a náterov, pričom navrhol na reštaurovanie maľby typu secco z obdobia poslednej štvrtiny 18. storočia (v salóne na 1. poschodí) a z obdobia prvej štvrtiny 19. storočia (v budúcej pamätnej izbe Albrechtovcov). Albrechtovci tieto dekoratívne maľby nikdy nevideli, pretože boli v ich čase zakryté ďalšími vrstvami.

Okrem najaktívnejších členov Albrecht fóra pod vedením Igora Valentoviča, architektov, stavebných, reštaurátorských i záhradníckych profesionálov priložili ruku k dielu aj sympatizanti na pravidelných brigádach najmä pred konaním podujatí Kapitulské dvory – na stavbe boli odpracované tisícky hodín dobrovoľníckej práce.

Prvým koncertom po dlhých rokoch bol „Koncert v ruinách“ na nádvorí domu v septembri 2012. Musica aeterna opäť účinkovala na mieste svojho vzniku, Lotz Trio, Solamente naturali a Quasars Ensemble tiež prispeli k tejto vydarenej akcii. Pre viacerých z hráčov to bol návrat na miesta, kde u Hansiho čerpali inšpiráciu, ktorú teraz odovzdávajú ďalej svojim žiakom a vďačnému publiku.

Osobitnou kapitolou sú tri benefičné koncerty pre podporu Domu Albrechtovcov v rokoch 2014-2015, na ktorých vystúpili Musica aeterna s Martinou Masarykovou, Bratislavský chlapčenský zbor a vrcholným podujatím tohoto druhu bol koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou Jamesa Judda (neskoršieho šéfdirigenta SF), so sólistami Simonou Houda Šaturovou a Mariánom Lapšanským. Jamesa Judda myšlienka obnovy domu veľmi zaujala a poctil ho aj svojou návštevou.

Od 1.5.2014 sa Dom Albrechtovcov zapájal do obľúbenej akcie Kapitulské dvory, ktorá sa väčšinou uskutočnila v dvoch termínoch, jarnom a jesennom. Nádvorie a príp. aj dom počas nich navštívili tisíce zvedavých záujemcov. Súčasťou programu boli od r. 2015 aj koncerty, na ktorých účinkovali okrem osvedčených umelcov aj nádejné mladé talenty z bratislavských ZUŠ a čerešničkou na torte bolo vystúpenie poslucháčov talentovej školy v Kodani, ktorých priviedla Oľga Frederiksen. Interaktívna hudobná klauniáda Bartók a drevený princ v podaní Margit Garajszki a Júlie Urdovej v jesennom termíne 2014 pritiahol pozornosť nielen detských divákov. V máji 2016 sa organisti Stanislav Šurin a Marek Vrábel v Katedrále sv. Martina pridali k umelcom, hrajúcim pro bono pre Dom Albrechtovcov a Oživenie Kapitulskej.

Od júna 2014 pravidelne vystupovali na nádvorí gitaristi v rámci programu Gitarového festivalu J. K. Mertza. V máji 2015 sem do záhrady zavítalo podujatie Noc literatúry, na ktorom sa z pódia stalo auditórium a čítajúci sedeli pod pódiom v záhrade. V septembri 2015 sa Dom Albrechtovcov stal jedným z dejísk obľúbeného festivalu komornej hudby Konvergencie – vystúpilo tu Moyzesovo kvarteto na slávnostnom koncerte k 40. výročiu svojho založenia. Priamo v budúcej koncertnej sieni na 1. poschodí sa konalo podujatie k nedožitým 80-tinám prof. Ivana Paríka, hudobného skladateľa a bývalého rektora VŠMU, ktorý nazval tento dom „vysokou školou na Kapitulskej“. Žiaľ, plánované koncerty festivalu Viva musica! museli byť dosiaľ vždy z nádvoria presunuté z dôvodu zlého počasia. V r. 2017 sa uskutočnili tri Nedele u Albrechtovcov s podtitulmi Hudba, Literatúra a Film.

V rokoch 2018 a 2020 sa na nádvorí odohrali naozaj výnimočné podujatia – v rámci cyklu Opera aeterna to boli barokové opery „Marc‘ Antonio e Cleopatra“ J. A. Hasseho a „Dafne“ A. Caldaru v podaní súboru Musica aeterna a skvelých sólistov. V rámci festivalu Jeden svet tu v r. 2019 uviedli do života knihu Sachu Batthyanyho „Čo to má spoločné so mnou?“. Vypredaný letný cyklus 8 koncertov Hortus Artis v roku 2020 už definitívne priniesol pravidelný koncertný život na toto miesto dýchajúce krásou a históriou. Účasť záhrady Domu Albrechtovcov na podujatí Víkend otvorených parkov a záhrad v pandémiou podmienenom októbrovom termíne 2020 podčiarkla jej význam ako súčasť zelene v najužšom centre mesta.

Taktiež sa ponúka šanca zosumarizovať, aké kroky sú ešte potrebné, aby sa dlhoročná snaha členov, spolupracovníkov a podporovateľov Albrecht Fora o otvorenie Domu Albrechtovcov stala skutočnosťou. Na rade sú práce na izoláciách strechy, dobudovanie kotolne, položenie podláh, inštalácia sanity, maľovky a samotné zariadenie priestorov.

Podobne, ako kedysi otvorená brána pozývala Hansiho hostí, nová brána svojou štruktúrou umožňuje pohľad do záhrady a na dom a pozýva sem budúcich návštevníkov. V momentálnom pandemickom období sem môžete vstúpiť aspoň virtuálne na novej stránke združenia Albrecht Forum: https://www.albrechtforum.com/

A tu je vízia, ktorá sa už pomaly stáva skutočnosťou: v priebehu r. 2021 by mala začať fungovať kaviareň a co-workingový priestor, priaznivci sa už veľmi tešia aj na otvorenie pamätnej izby Albrechtovcov, výstavného priestoru a multifunkčného kultúrneho (hudobného) salóna. Tento proces môžete urýchliť aj vy príspevkom do verejnej zbierky alebo kúpou produktov či umeleckých diel, ktoré venovali slovenskí výtvarníci v prospech obnovy domu (napr. výnimočnej grafiky majstra Miroslava Cipára „Hudobná Bratislava“ či risografie Daniely Olejníkovej „Dom Albrechtovcov“).

Dúfam, že sa v tomto jedinečnom kultúrnom centre budeme často a nevirtuálne stretávať.

Zuzana Godárová

Podporili nás

Don`t copy text!