Príspevky autora: vibration

SNG po 21 rokoch otvorila svoje zrekonštruované priestory

Po dlhých 21 rokoch otvorila Slovenská národná galéria svoje zrekonštruované priestory na Rázusovom nábreží. Historická budova Vodných kasární, toľko diskutované Premostenie i moderné priestory dýchajúce novotou, sa naplnili davmi Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorí si túto udalosť nechceli nechať ujsť. Pozrite sa teraz s nami na prvý deň novej éry SNG, ako ho svojim objektívom zachytila […]

https://bratislavskerozky.sk/sng-po-21-rokoch-otvorila-svoje-zrekonstruovane-priestory/

OZ Bratislavské rožky získalo ďalšie prestížne ocenenie

V mene občianskeho združenia si Cenu Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka prevzal jeho podpredseda Árpád Korpás. O laureátoch každoročne rozhoduje Čestná rada, pozostávajúca zo známych osobností (Peter Lipa, Iveta Malachovská, Vladimír Grežo, Dana Lapšanská a Katarína Rimóczyová). Cena Júliusa Satinského je udeľovaná v dvoch kategóriách. Prvou je „Idea – Počin“, ktorá oceňuje „nekonvenčné a objavné činy, či pôsobenie jednotlivca […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-ziskalo-dalsie-prestizne-ocenenie/

Cantus – príbeh jednej sochy Pred sto rokmi zomrela Oľga Trebitschová, ktorú stvárnil sochár Alojz Rigele

Pôvodcom choroby s rýchlym priebehom bol vírus chrípky typu A, ktorý postihoval najmä vojnou oslabených a podvyživených jedincov, no mohol sa ním nakaziť v podstate ktokoľvek. Vysoká úmrtnosť bola zaznamenaná najmä medzi zdravými a mladými dospelými ľuďmi, no v dôsledku komplikácii zomierali vo veľkom počte aj deti a starí ľudia. Odhady o počte mŕtvych v […]

https://bratislavskerozky.sk/cantus-pribeh-jednej-sochy-pred-sto-rokmi-zomrela-olga-trebitschova-ktoru-stvarnil-sochar-alojz-rigele/

Strelecký terč s výjavom korunovácie Márie Ludoviky (1808) v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

 Strelci ako súčasť domobrany sa aktívne podieľali na obrane mesta v 16. a 17. storočí a zohrali dôležitú úlohu aj v období protihabsburských stavovských povstaní začiatkom 18. storočia.Za vlády Márie Terézie strelecká organizácia prešla modernizáciou, strelci sa ako dobrovoľný uniformovaný oddiel podieľali na utváraní meštianskych zborov, ktoré okrem svojej prvotnej obrannej funkcie plnili aj rôzne […]

https://bratislavskerozky.sk/strelecky-terc-s-vyjavom-korunovacie-marie-ludoviky-1808-v-zbierkach-muzea-mesta-bratislavy/

Odovzdali sme ocenenia Zlatý rožok 2018!

 Árpád Korpás  Pri tejto príležitosti zaviedol sprievodca cestovného ruchu a miestny historik Ján Vyhnánek svoje publikum do čias, keď na Hviezdoslavovom námestí, presnejšie na Promenáde, mohli Prešporčania nielen korzovať a prezentovať sa, ale aj vybavovať záležitosti spojené s každodenným životom. Vyhnánek predstavil i niektoré budovy, ktoré sú už dávno minulosťou. Z jeho prednášky sme sa […]

https://bratislavskerozky.sk/odovzdali-sme-ocenenia-zlaty-rozok-2018/

Bratislava a vznik Československa

Ďakujeme za zaujímavú prednášku a tešíme sa na ďalšiu – tentoraz už tradične v utorok. OZ BArožky Fotografie: Braňo Bibel

https://bratislavskerozky.sk/bratislava-a-vznik-ceskoslovenska/

Unikátna pamiatka na cisárovnú Alžbetu (Sissi) v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

Patrí k nim aj 120. výročie tragického úmrtia rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej, známej ako Sisi (Sissi), ktoré sme si pripomenuli 10. septembra tohto roku. Zdroj: Zbierka L. Kalman  V zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa nachádza len niekoľko predmetov viažucich sa k tejto osobnosti. Sú to predovšetkým numizmatické artefakty: medaily vydané pri príležitosti […]

https://bratislavskerozky.sk/unikatna-pamiatka-na-cisarovnu-alzbetu-sissi-v-zbierkach-muzea-mesta-bratislavy-2/

Vyšiel Prešporský kalendár 2019! Ateliér Kozics pôsobil v Bratislave viac ako sedem desaťročí

„Po úspechu minuloročného cyklu fotografií „Souvenir de Pressbourg“ z dielne fotografa Karla Körpera nám bolo jasné, že v ďalšom kalendári chceme použiť fotky z legendárneho Ateliéru Kozics. Tým by sme časť tejto vzácnej zbierky zároveň sprístupnili verejnosti. Vďaka výstave, ktorú v roku 2016 usporiadalo Múzeum mesta Bratislavy, sme zhruba poznali výstavný materiál; okrem toho inštitúcia […]

https://bratislavskerozky.sk/vysiel-presporsky-kalendar-2019-atelier-kozics-posobil-v-bratislave-viac-ako-sedem-desatroci/

Karika-túra v medzivojnovej Bratislave

Ide o trojjazyčné dielko, ktorého názov na obálke je uvedený v slovenčine, maďarčine aj v nemčine. V prvom riadku čítame „Bratislava, Pozsony, Pressburg“ a v nasledujúcom „v Karikature!, Karikatúrában!, in Karikatur!“ Pod názvom je vytlačená číslica 1 a v spodnej časti obálky miesto a rok vydania: Bratislava 1931, ako aj cena výtlačku: 15 Kčs. Na […]

https://bratislavskerozky.sk/karika-tura-v-medzivojnovej-bratislave/

„Druhý život“ súsošia Márie Terézie

Blok carrarského mramoru Jánovi Fadruszovi, vyrastajúcemu v ťažkých pomeroch, prejavilo jeho rodné mesto obrovskú dôveru, keď mladého, pomerne neskúseného sochára v roku 1893 poverilo vyhotovením korunovačného pamätníka v Prešporku. Už čoskoro sa však sochárova genialita prejavila naplno. Keď otcom mesta predstavil sadrový model pamätníka, ich pochybnosti sa takmer okamžite rozplynuli a Fadrusz sa mohol pustiť […]

https://bratislavskerozky.sk/druhy-zivot-susosia-marie-terezie/

Bratislavské rožky a PamMap.sk digitalizujú ďalšiu vzácnu pozostalosť

Gergő Holényi z Veľkého Medera poskytol OZ Bratislavské rožky vzácnu rodinnú pozostalosť. „Rozsiahla zbierka obsahuje fotografie a dobové dokumenty, ktoré patrili dvom starým bratislavským rodinám: Holényiovcom a Hackenbergerovcom. Na svetlo sveta sa dostali doposiaľ neznáme kabinetky z fotoateliéru Edeho Kozicsa; vskutku unikátne sú zábery z „výjazdov” bývalého Bratislavského veslárskeho spolku, no súčasťou vzácneho dedičstva sú […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-a-pammap-sk-digitalizuju-dalsiu-vzacnu-pozostalost/

Theodore Roosevelt v Prešporku. Na margo jednej návštevy ALEBO ako sa rodia mestské legendy

Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených štátov amerických  Do Prešporka mal totiž zavítať bývalý americký prezident Theodor Roosevelt. Ten po skončení prezidentského mandátu absolvoval takmer ročné safari v Afrike, po ktorom sa vydal na okružnú cestu po Európe. Po návšteve Ríma a Viedne a pred návštevou ďalších západoeurópskych metropol zaradil do svojho programu aj Budapešť. Predtým […]

https://bratislavskerozky.sk/theodore-roosevelt-v-presporku-na-margo-jednej-navstevy-alebo-ako-sa-rodia-mestske-legendy/

TOP 10 – VTEDY A DNES: Dominanty starej Bratislavy

  01. Pomník Márie Terézie  Súsošie tvorené sochou obľúbenej kráľovnej na koni s dvomi honvédmi po stranách je dielom nášho rodáka Jána Fadrusza. Zhotovené bolo ako pripomienka prešporských korunovácií a čiastočná náhrada za Korunovačný pahorok, ktorý stál približne na rovnakom mieste do roku 1870. Jeho odhalenie 16. mája 1897, na ktorom sa zúčastnil aj panovník […]

https://bratislavskerozky.sk/top-10-vtedy-a-dnes-dominanty-starej-bratislavy/

Dejiny bratislavského Propeleru

Dňa 18. júna 1891 Henrik Hörnes, bratislavský podnikateľ, dostal povolenie od vedenia mesta, aby na úseku bývalého pontónového mosta mohol založiť svoj podnik na vodnú prepravu osôb. Na začiatku realizoval prepravu medzi dnešným Námestím Ľudovíta Štúra a Au Cafe malý parníček Frigyes (1893-1904) a o niečo väčšia Izabella (1892-1922). Pre veľký záujem začali používať aj […]

https://bratislavskerozky.sk/dejiny-bratislavskeho-propeleru/

OZ Bratislavské rožky laureátom ceny Pro Patria

Cenu Vlastivednej spoločnosti na ochranu kultúrneho dedičstva Pro Patria si 28. apríla 2018 prevzal podpredseda OZ Bratislavské rožky Árpád Korpás. Stalo sa tak na celoštátnom stretnutí maďarských regionálnych historikov zo Slovenska, ktoré sa pod názvom Míľniky uskutočnilo vo Dvoroch nad Žitavou. Laudácio predniesol predseda Vlastivednej spoločnosti László Végh, ktorý o. i. zdôraznil, že nadišiel čas […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-laureatom-ceny-pro-patria/

Ďalšie významné ocenenie pre OZ Bratislavské rožky

Slávnostné podujatie sa konalo v Primaciálnom paláci pri príležitosti Bratislavských mestských dní a OZ Bratislavské rožky na ňom reprezentovali jeho podpredseda Árpád Korpás a jedna z jeho najaktívnejších členiek Mária Ziff. Okrem nášho občianskeho združenia si ocenenie z rúk primátora Bratislavy Iva Nesrovnala a riaditeľa BKIS Vladimíra Greža prevzali aj viacerí turistickí sprievodcovia, odborníci či […]

https://bratislavskerozky.sk/dalsie-vyznamne-ocenenie-pre-oz-bratislavske-rozky/

Ešte raz o Fadruszovi…

Meno Jána Fadrusza je vzdelanému publiku známe, no obávam sa, že najmä v Bratislave vie o ňom povedať viac ako len dve – tri súvislé vety (a možno ani toľko nie) iba málokto. Na periférii hlavného mesta síce nájdeme ulicu nesúcu jeho meno, to však neznamená, že je prítomný aj v povedomí verejnosti. Ťažko písať […]

https://bratislavskerozky.sk/este-raz-o-fadruszovi/

Maďarská Bratislava ponúka pravidelné sprevádzanie po meste a turistické služby

Čo sa skrýva za názvom Maďarská Bratislava? Projekt sme pomenovali podľa dávnejšej iniciatívy s podobným názvom. Išlo o databázu maďarských organizácií, inštitúcií a spoločností v Bratislave, ktorej obsah sa však časom prestal aktualizovať. Profil našej webovej stránky www.magyarpozsony.hu je iný. Ponúka sprievodcovské služby maďarsky hovoriacim návštevníkom mesta. Samozrejme, to neznamená, že sa nebude snažiť, aby […]

https://bratislavskerozky.sk/madarska-bratislava-ponuka-pravidelne-sprevadzanie-po-meste-a-turisticke-sluzby/

Dimitrovka – chátrajúci priemyselný kolos

Továreň Alfreda Nobela v Maďarsku V prvých desaťročiach svojej existencie sa bratislavská továreň Dynamit Nobel (ako súčasť spoločnosti Alfred Nobel & Co s hamburgskou centrálou) považoval za najmodernejší závod svojej doby. Založili ho s akciovým kapitálom 500 tisíc forintov, jeho výstavba sa začala v roku 1873. Postavili ho na močaristých pozemkoch medzi Bratislavou a Račou, […]

https://bratislavskerozky.sk/dimitrovka-chatrajuci-priemyselny-kolos/

Lebky na Chlebnom trhu

Denník Nyugatmagyarországi Hiradó („Západomaďarský spravodaj”) dňa 18. marca 1910 píše o tom, že počas kanalizačných prác tržnice našli ľudské kosti. „Zaujímavé hrobové nálezy sa objavili na Chlebnom trhu, kde v súčasnosti prebiehajú kanalizačné práce späté s tržnicou. Tieto hroby, v ktorých sa našli lebky a skoro kompletné kostry, pochádzajú pravdepodobne zo zaniknutého cintorína Sv. Vavrinca.“ […]

https://bratislavskerozky.sk/lebky-na-chlebnom-trhu/

S parníkom do Bratislavy

„Parník u nás je nový úkaz; prvú cestu uskutočnil z Viedne do Pešti… Kým trup ostatných dunajských lodí vytvára dutinu a hosťovské izby vyčnievajú z trupu: na parníku sa hosťovská izba nachádza v obrátenom trupe a je ukrytá. Schádza sa k nej, ako aj k peciam, po schodoch. Hosťovská izba je nádherná. Strmé drevené schody […]

https://bratislavskerozky.sk/s-parnikom-do-bratislavy/

Dunajské kúpaliská v Bratislave

Podrobnejšie o začiatkoch dunajských kúpalisk v Bratislave sa môžeme dočítať v známej knihe Tivadara Ortvayho: Ulice a námestia Bratislavy z roku 1905, ktorá sa zaoberá dejinami mesta: „…ku kúpeľom môžeme prirátať v letnej sezóne aj dunajské kúpele. Meštiansku plaváreň a kúpele založilo v roku 1847 štyridsať miestnych mešťanov s účastinami v hodnote 5 zlatých. Pôvodne […]

https://bratislavskerozky.sk/dunajske-kupaliska-v-bratislave/

Zlatý rožok 2017. Bratislavské rožky oslavovali siedme narodeniny v Carlton Hoteli (Fotoreportáž)

Celoročnú prácu občianskeho združenia vyhodnotila jeho predsedníčka Eva Bolemant. V úvode poďakovala kolegom – spoluzakladateľovi občianskeho združenia a šéfredaktorovi webovej stránky www.bratislavskerozky.sk Sándorovi Pappovi ml., podpredsedom Jánovi Vyhnánkovi a Árpádovi Korpásovi, ako aj Ivete Bartošovičovej – za neúnavnú a zanietenú prácu. Vyzdvihla skutočnosť, že z OZ Bratislavské rožky sa medzičasom stala jedna z najpopulárnejších neziskových […]

https://bratislavskerozky.sk/zlaty-rozok-2017-bratislavske-rozky-oslavovali-siedme-narodeniny-v-carlton-hoteli-fotoreportaz/

„Makové rožky majú vždy tvar podkovy a orechové tvar písmena C.“Navštívte stánok OZ Bratislavské rožky na vianočných trhoch!

Prostredníctvom kníh a tlačovín, ktoré približujú dejiny Bratislavy, upriamuje pozornosť verejnosti na svoje aktivity, smerujúce k ochrane kultúrnych a historických hodnôt. Samozrejme, návštevníkov podujatia sa snaží potešiť aj chutnými bratislavskými rožkami. Prešporský kalendár 2018. Karl Körper – „Souvenir de Pressbourg“ OZ Bratislavské rožky už štvrtý rok vydáva obľúbený nástenný kalendár ilustrovaný fotografiami starého Prešporka:do kalendára […]

https://bratislavskerozky.sk/makove-rozky-maju-vzdy-tvar-podkovy-a-orechove-tvar-pismena-c-navstivte-stanok-oz-bratislavske-rozky-na-vianocnych-trhoch/

Karl Körper – „Souvenir de Pressbourg“

Jeden z najvýznamnejších fotografov mesta Prešporka a jeho obyvateľov sa narodil v Miláne, v centre Lombardie, ktorá v tom čase patrila Rakúsku. Keď sa Körper v hlavnom meste ríše, vo Viedni, vyučil za fotografa, usadil sa v Prešporku. Grassalkovichov palác  Župné námestie  Prvé fotografie o meste musel zhotoviť už koncom 60. rokov 19. storočia, keďže […]

https://bratislavskerozky.sk/vysiel-presporsky-kalendar-2018-karl-korper-souvenir-de-pressbourg/

Bratislavská busta Jána Batku sa môže vrátiť na pôvodné miesto

Na otvorení dočasnej exteriérovej výstavy, ktorú sme sprístupnili v stredu 6. septembra 2017 na Rudnayovom námestí (kedysi Dómske námestie) v Bratislave, sa zúčastnilo početné publikum. S príhovormi vystúpili splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, námestníčka primátora mesta Bratislavy Iveta Plšeková, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík a podpredseda OZ Bratislavské rožky a […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavska-busta-jana-batku-sa-moze-vratit-na-povodne-miesto/

Pred 300 rokmi sa narodila Mária Terézia. Pozrite si nádherné obrazy jej korunovácie v Prešporku

Sedem veľkorozmerných (cca 2,5 x 1,4 m) olejomalieb si svojho času objednal kráľovský kancelár Ferenc Esterházy do prijímacej sály paláca Uhorskej dvorskej kancelárie vo Viedni. O cykle obrazov, ktoré približujú korunováciu Márie Terézie, vyšiel začiatkom roka rozsiahly článok v maďarskom časopise Rubicon. Digitálne zábery sa dostali do archívu Bratislavských rožkov vďaka spolupracovníkom Parlamentného múzea v […]

https://bratislavskerozky.sk/pred-300-rokmi-sa-narodila-maria-terezia-pozrite-si-nadherne-obrazy-jej-korunovacie-v-presporku/

„Bad Pozsony“ Takmer storočné kúpele

Právom populárne mestské kúpele boli verejnosti prvýkrát sprístupnené 5. mája 1895. Za svoju popularitu vďačili aj faktu, že v tých časoch kúpeľne v domoch väčšinou chýbali a mnohí tento kúpeľný ústav, v tom čase známy ešte pod názvom „Pozsony“ („Bad Pozsony“), navštevovali z dôvodu celkovej očisty tela. Zdroj: Július Cmorej: Bratislava – svedectvo historických pohľadníc Oficiálne […]

https://bratislavskerozky.sk/bad-pozsony-takmer-storocne-kupele/

Sprievodcovia z Maďarska v Bratislave

Účastníkom sme darovali publikácie nášho združenia. Skupiny sprevádzal podpredseda Árpád Korpás, ktorý je sprievodcom cestovného ruchu. Ďakujeme za spoluprácu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava (Referát správy Primaciálneho paláca)! OZ BArožky Fotó: Vera Földesi, Gábor Glasner

https://bratislavskerozky.sk/sprievodcovia-z-madarska-v-bratislave/

Naše tohtoročné slávnostné podujatie „Zlatý rožok“ dopadlo na jednotku (fotoreportáž)

Netradičným dejiskom poslednej tohtoročnej prednášky z cyklu Prechádzky starým Prešporkom boli priestory hotela Carlton. Naše pozvanie prijal súkromný zberateľ a jeden z najzasvätenejších znalcov starej Bratislavy Július Cmorej, ktorý sa tentoraz venoval histórii známeho pečiva. Publikum si počas jeho vynikajúcej prednášky vypočulo všetky aktuálne informácie, ktoré sa nám o bratislavských rožkoch podarilo získať. Svojou prítomnosťou […]

https://bratislavskerozky.sk/nase-tohtorocne-slavnostne-podujatie-zlaty-rozok-dopadlo-na-jednotku-fotoreportaz/

Prehliadnite si 110-ročné prešporské reklamy! (66 veľkoformátových fotografií)

Autorom sprievodcu bol mestský knihovník Emil Kumlik a v tlačiarni Karola Angermayera ho vydalo kníhkupectvo Žigmunda Steinera. Reklamy na konci bedekra napovedajú, že knižku podporilo viacero významných prešporských obchodníkov a firiem. Prehliadnite si 110-ročné prešporské reklamy! Účastinná, realitná, obchodná a hypotekárna kancelária Edeho Pitscha. Hostinec „U bažanta“ za divadlom.             […]

https://bratislavskerozky.sk/prehliadnite-si-110-rocne-presporske-reklamy-66-velkoformatovych-fotografii/

Vyšiel Prešporský kalendár 2017! Je venovaný Izabele – aristokratke, ktorá fotila Bratislavu.

Arcivojvodkyňa používala veľkorozmerné sklenené negatívy s rozmermi 21×27 cm, vďaka ktorým zhotovovala mimoriadne detailné zábery. Jej fotografické aktivity sa začali v Prešporku. Celá rodina sa nechávala s obľubou fotografovať a na jej zvečňovaní sa podieľali viacerí fotografi. Izabeline umelecké fotografie uverejnili mnohé odborné časopisy a boli pravidelne vystavované aj na medzinárodných fotografických výstavách. Jej hodnotné […]

https://bratislavskerozky.sk/vysiel-presporsky-kalendar-2017-je-venovany-izabele-aristokratke-ktora-fotila-bratislavu/

„História na zjedenie“ na bratislavských vianočných trhoch

Prostredníctvom kníh a tlačovín, ktoré približujú dejiny Bratislavy, upriamuje pozornosť verejnosti na svoje aktivity, smerujúce k ochrane kultúrnych a historických hodnôt. Samozrejme, návštevníkov podujatia sa snaží potešiť aj chutnými bratislavskými rožkami. Prešporský kalendár 2017. Aristokratka, ktorá fotila Bratislavu Do Prešporského kalendára, ktorý vychádza už tretí rok, jeho zostavovatelia tentoraz vybrali stodesaťročné fotografie arcivojvodkyne (a zároveň […]

https://bratislavskerozky.sk/historia-na-zjedenie-na-bratislavskych-vianocnych-trhoch/

Horský park

V jedno sychravé nedeľné popoludnie som sa vydal na cestu. Absolvoval som ju už nespočetnekrát, no nikdy ma neomrzí. Poza Palugyayov palác a popri sirotinci Štefánia hore Hlbokou cestou: minúc Sándorove schody, Lurdskú jaskyňu a Kostol Panny Márie Snežnej, ocitol som sa na križovatke. Rýchlo som zahnal pokušenie stráviť blahoslavené chvíle nad klobásou vo Funuse […]

https://bratislavskerozky.sk/horsky-park-2/

Cieľ je spoločný: predstaviť maďarskú „tvár“ Bratislavy Rozprávali sme sa s turistickým sprievodcom, prekladateľom, novinárom a maďarským podpredsedom OZ Bratislavské rožky Árpádom Korpásom.

Od univerzitných štúdií sa tvoj život spája predovšetkým s Bratislavou a jej okolím, no pochádzaš zo Šiah. Áno. Narodil som sa v Šahách, odkiaľ – aj z okna rodičovského bytu – vidno zrúcaniny hradu Drégely. K štúdiu histórie a maďarského jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave ma inšpirovali „moje“ dve šahanské školy – dnešná ZŠ […]

https://bratislavskerozky.sk/ciel-je-spolocny-predstavit-madarsku-tvar-bratislavy-rozpravali-sme-sa-s-turistickym-sprievodcom-prekladatelom-novinarom-a-madarskym-podpredsedom-oz-bratislavske-rozky-arpadom-kor/

Bratislavské rožky sa zúčastnili na projekte o multikulturalizme

O leperiben pozorne sleduje životné osudy Rómov, ktorí sa po roku 1945 presťahovali za prácou do Českej republiky. Využíva pritom o. i. metódu rozprávanej histórie (oral history) či rodinné fotoalbumy.  Spoluorganizátormi tematickej prechádzky boli bratislavské M_P_BA a OZ Bratislavské rožky. Skupinu zloženú z niekoľkých desiatok záujemcov po centre Bratislavy sprevádzali Ivor Švihran (M_P_BA) a Árpád […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-sa-zucastnili-na-projekte-o-multikulturalizme/

Biela kravata povinná alebo Takto vznikal Starý most…

Jednu pozvánku mu poslal starosta Prešporka Gustav Dröxler, ktorý chcel, aby bol Batka prítomný na železničnej stanici v čase príchodu panovníka: „Úctivo prosím váženého pána archivára Jána Batku, aby sa v utorok 30. decembra 1890 o 8-ej hodine rannej ráčil dostaviť do malej sály radnice vo veci slávnostného privítania jeho veličenstva na železničnej stanici Rakúsko-uhorskej […]

https://bratislavskerozky.sk/biela-kravata-povinna-alebo-takto-vznikal-stary-most/

Anno: Gucki Neulinger (1893 – 1992). Vyšiel Prešporský kalendár 2016

Objektív jej fotoaparátu zachytil chvíle bezstarostnej mladosti v rodnom meste, častými objektmi boli jej sestry Nini a mladšia Mária, prezývaná Mitzi. No toto obdobie sa rýchlo skončilo, keďže otec v roku 1910 nečakane zomrel. Sestra Nini sa zahľadela do fešného dôstojníka cisárskej armády Rudolfa Schnitzlera, vydala sa a krátko po pôrode synčeka Rudiho zomrela. Gucki […]

https://bratislavskerozky.sk/anno-gucki-neulinger-1893-1992-vysiel-presporsky-kalendar-2016/

Československé retro. Nahliadnite do letných čísel československých módnych žurnálov! (52 veľkých fotografií)

Masarykova emancipácia, dovolenkujúca robotnícka trieda, plážová móda s ľudskou tvárou a erotika z Tuzexu v akýchkoľvek množstvách. Nahliadnite do letných čísel československých módnych žurnálov! Sándor Papp ml.

https://bratislavskerozky.sk/ceskoslovenske-retro-nahliadnite-do-letnych-cisel-ceskoslovenskych-modnych-zurnalov-52-velkych-fotografii/

Bratislavské rožky už aj po nemecky!

Podľa istej starej nemeckej respondentky zaznievali v medzivojnovej Bratislave aj takéto dialógy. Trojjazyčnosť tu totiž bola úplnou samozrejmosťou: okrem slovenčiny ako čerstvo uzákoneného štátneho jazyka sa za úradné jazyky istý čas považovali aj nemčina a maďarčina. To však neznamená, že všetci Bratislavčania ovládali rovnako dobre všetky tri jazyky. Boli medzi nimi takí, ktorí hovorili po […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-uz-aj-po-nemecky/

Dom Albrechtovcov – bývalé a budúce centrum umenia

Albrechtovci tu pokračovali v bratislavskej tradícii domáceho muzicírovania a v slobodnom ovzduší prenášali na mladých ľudí nielen vedomosti o hudbe, ale najmä ducha umenia, vzdelanosti, tolerancie, spolupatričnosti a humanizmu. Ovplyvnili stovky študentov, hudobníkov, skladateľov, priateľov umenia a ich prostredníctvom stále ovplyvňujú tisícky poslucháčov, divákov, čitateľov a návštevníkov podujatí, pričom zo študentov hudby sa stávajú profesori, […]

https://bratislavskerozky.sk/dom-albrechtovcov-byvale-a-buduce-centrum-umenia/

„Makové majú vždy tvar podkovy a orechové zasa tvar písmena C“

Navštívte vianočné trhy, pozrite si naše nové publikácie a ochutnajte slávne bratislavské rožky. A nezabúdajte: „Makové majú vždy tvar podkovy a orechové zasa tvar písmena C“! História pečenia bratislavských rožkov je veľmi dlhá. Podľa dostupných materiálov sú v našom hlavnom meste prítomné najmenej od 16. storočia. Novodobú kapitolu začali písať na Mikuláša v roku 1785, […]

https://bratislavskerozky.sk/makove-maju-vzdy-tvar-podkovy-a-orechove-zasa-tvar-pismena-c/

Do Bratislavy sa vrátila historická Viedenská električka (22 veľkých fotografií)

Táto trať spájala Prešporok/Bratislavu s cisárskym mestom od februára 1914 prakticky až do roku 1938. Teraz sa oslavuje nielen storočnica, ale aj to, že – najmä vďaka Bratislavskému okrášľovaciemu spolku a Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy – sa podarilo obnoviť aj jednu z lokomotív. „Krstným otcom“ sa stal básnik, spisovateľ a textár Kamil […]

https://bratislavskerozky.sk/do-bratislavy-sa-vratila-historicka-viedenska-elektricka-22-velkych-fotografii/

Máme pre Vás pravý Prešporský kalendár

 Beneschove fotografie sú dôležitými dobovými dokumentmi, vypovedajúcimi o starej, dnes už neexistujúcej Bratislave, o dobovom životnom štýle, móde i vizuálnej kultúre. Jeho rozsiahla fotografická tvorba je súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea kultúry karpatských Nemcov. Kalendár si môžete zakúpiť na Vianočných trhoch v stánku OZ Bratislavské rožky. OZ BArožky

https://bratislavskerozky.sk/mame-pre-vas-pravy-presporsky-kalendar-1/

Bol raz jeden Bratislavský veslársky spolok (1862 – 1940)

Vývoj veslárskeho športu Novodobý moderný veslársky šport sa zrodil v 18. storočí v Anglicku a predchádzali mu veslárske súťaže vo Fenícii a starovekom Grécku, ale aj skúšky sily a odvahy, ktoré podstupovali lodníci, lavírujúci medzi lagúnami stredovekej Benátskej republiky. Veslárske preteky, ktoré spočiatku slúžili na pobavenie nižších sociálnych vrstiev a od začiatku 18. storočia ich […]

https://bratislavskerozky.sk/bol-raz-jeden-bratislavsky-veslarsky-spolok-1862-1940/

Florián sa vracia na Floriánske námestie

Barokové súsošie odstránili z podstavca v roku 2007, keďže jeho stav sa rapídne zhoršil. Poveternostné vplyvy poškodili materiál (vápenec) a otrasy, spôsobené električkovou dopravou, zasa urýchlili erodovanie a narušili jeho statiku. Náklady na obnovu boli v začiatkoch odhadované na 465 000 €, no v rokoch 2009 – 2011 sa reštaurátorské práce prerušili. Ide o jedno […]

https://bratislavskerozky.sk/florian-sa-vracia-na-florianske-namestie/

Legendárna Viedenská električka má 100 rokov (27 veľkých fotografií)

Myšlienka spojiť Viedeň s Prešporkom elektrickou lokálnou železnicou po pravom brehu Dunaja je z roku 1898. Projekt predpokladal spojenie centra Viedne cez Gross Schwechat – Fischamend – Petronell – Hainburg – Berg – Kittsee s centrom dnešného hlavného mesta Slovenska. Trvalo dlhých 16 rokov kým sa z myšlienky stála realita. Projekty, schvaľovanie, dohody zainteresovaných strán […]

https://bratislavskerozky.sk/legendarna-viedenska-elektricka-ma-100-rokov-27-velkych-fotografii/

Bolo malé a smradľavé – Trhové námestie (Námestie SNP) v časoch, keď tu ešte nestála tržnica

Tým, že vedenie mesta postavilo a v roku 1910 otvorilo tržnicu, vyplnilo veľkú medzeru, a to nielen čo sa verejného zásobovania potravinami týka. Dobové novinové články vypovedajú o tom, že táto časť dnešného Námestia SNP (tzv. Chlebový trh) nepatrila medzi pýchy mesta. „Trhové námestie je také škandalózne špinavé, že je naozaj odporné prejsť sa po […]

https://bratislavskerozky.sk/bolo-male-a-smradlave-trhove-namestie-namestie-snp-v-casoch-ked-tu-este-nestala-trznica/

Prehliadka Dómu sv. Martina (fotoreportáž)

Početnému publiku pútavým spôsobom porozprával o osudoch dómskeho oltára, bratislavských korunováciách či jazdeckej soche sv. Martina. Z prvej ruky sme sa tiež dozvedeli, ako pred niekoľkými rokmi v krypte pod presbytériom opätovne objavili hrob arcibiskupov Pázmánya a Lippaya. A keďže čas bol neúprosný a Dóm veľký, ponúkol nám doc. Haľko možnosť usporiadať pokračovanie prehliadky. Ďakujeme […]

https://bratislavskerozky.sk/prehliadka-domu-sv-martina-fotoreportaz/

U červeného vola

Tie spočiatku vznikali priamo v srdci mesta – historickom jadre. Pravdepodobne najstarším bol hostinec U divokého muža (Gasthaus zum Wilden Mann) na Laurinskej ulici. Ťažil z výhodnej polohy – jeho pravidelnými klientmi boli poslanci uhorského parlamentu, ktorí až do začiatku 19. storočia snemovali v susednom paláci. Vlastníkom hostinca bolo mesto, postupne prešiel do súkromných rúk, […]

https://bratislavskerozky.sk/u-cerveneho-vola/

Legendárna Astorka

Keď v roku 1925 otvorili na mieste prízemného vinohradníckeho domčeka kaviareň s barom a zábavným podnikom, mestom sa prevalila vlna vzrušenia. Išlo totiž o prvý moderný – funkcionalistický – objekt v šírom okolí. A to ešte ostal nedostavaný, pretože pôvodne zamýšľali jeho architekti Friedrich Weinwurm a Ignác Vécsei nad prvé poschodie umiestniť aj štyri obytné […]

https://bratislavskerozky.sk/legendarna-astorka/

Monument

Jednou z nich je dobre vybavené, čisté odpočívadlo pre cyklistov, aké sa u nás, žiaľ, len tak nevidí, a bezprostredne pri ňom neforemná betónová kocka s výstražne svietiacimi nápismi: ПРОЕЗД ЗАКРЫТ DIE DURCHFART IST GESPERT V slovenčine znamenajú asi toľko: „Priechod uzavretý“. Keď si prebehneme informačný text v nemčine, angličtine a v slovenčine, zistíme, že […]

https://bratislavskerozky.sk/monument/

Kam zmizlo Podhradie? – Židovská štvrť

 Z toho všetkého sa nadnes zachovalo veľmi málo – židovskí obyvatelia aj uličky niekdajšej štvrte žijú už len v spomienkach. Mestská časť, ktorá sa aj dnes nazýva židovskou štvrťou, má od svojej pôvodnej podoby veľmi ďaleko. O bratislavskej židovskej štvrti v užšom slova zmysle môžeme hovoriť od začiatku 16. storočia. Vtedy Pálffyovci vydali povolenie, aby […]

https://bratislavskerozky.sk/kam-zmizlo-podhradie-zidovska-stvrt/

„Biely holub” v budove Starej tržnice

Na Chlebovom trhu fungoval Dworákov obchod už pred postavením tržnice. Z denníka Nyugatmagyarországi Hiradó („Západomaďarský spravodaj“) zistíme aj to, ako sa „Bielemu holubovi“ podarilo dostať do novopostavenej tržnice: „Jeden z obchodných priestorov tržnice prenajal Ernő Dworák na 6 rokov. Keďže Dworák kvôli prebudovaniu Chlebného trhu je nútený svoj dom zbúrať, rada považuje za vhodné, aby […]

https://bratislavskerozky.sk/biely-holub-v-budove-starej-trznice/

Tržnica namiesto chatrčí

„Jedným z najpriaznivejších dôsledkov postavenia novej tržnice je, že chatrče (prízemné aj poschodové), ktoré nezapadajú do obrazu námestia, zmiznú z povrchu zeme. Už teraz môžeme vyhlásiť, že dni týchto chatrčí sú doslova zrátané. Rada totiž vyzvala majiteľov obchodov, aby najneskôr do 8. dňa tohto mesiaca sa vysťahovali, a zaujali svoje nové miesta, ktoré majú prenajaté […]

https://bratislavskerozky.sk/trznica-namiesto-chatrci/

Kam zmizlo Podhradie? – Zuckermandel

Zuckermandel nemá takú bohatú históriu ako susedná Vydrica. Rastislav Fiľo, Ondrej Pöss a Aleš Šilberský vo svojej publikácii Premeny Zuckermandla (2006) uvádzajú, že osada, ktorá sa rozprestierala od električkového tunela smerom do centra mesta, vznikla v 16. storočí a jej rozvoj vyvrcholil v 18. storočí. Pod južnými svahmi Hradného vrchu viedla dôležitá obchodná trasa do […]

https://bratislavskerozky.sk/kam-zmizlo-podhradie-zuckermandel/

Petőfiho socha v Bratislave

Vnučka slávneho sochára Zsuzsa ma víta vo svojom budínskom domove spolu so psíkom Bellou a s čiernou mačičkou. „Mačku som našla a priniesla ju domov, psa mi darovali synovia. Celá naša rodina miluje zvieratá, aj starý otec mal vždy psy, mačky.“ Zsuzsa má sedemdesiat rokov, pracuje ako zubná lekárka a so svojou priateľkou, majsterkou sveta […]

https://bratislavskerozky.sk/petofiho-socha-v-bratislave/

Kam zmizlo Podhradie? – Vydrica

Ide o jednu z najstarších častí Bratislavy. Ak chceme byť úplne presní, mali by sme uviesť, že Vydrica spočiatku ani netvorila súčasť Bratislavy – bola rybárskou osadou pod hradným kopcom, za vtedajšími bránami mesta. V stredoveku sa z tohto mesta (v užšom slova zmysle, ktoré v súčasnosti identifikujeme ako historické Staré Mesto) vychádzalo štyrmi bránami […]

https://bratislavskerozky.sk/kam-zmizlo-podhradie-vydrica/

Odštartovali sme nový projekt s Alianciou Stará Tržnica

Súčasťou projektu sa môžete stať aj Vy! Pokiaľ máte doma rodinné fotografie, dokumenty, alebo iné spomienky späté so Starou tržnicou, neváhajte nás kontaktovať: bratislavskerozkly@bratislavskerozky.sk Už sedíme v archívoch a knižniciach, pokiaľ na niečo natrafíme, dáme Vám ihneď vedieť! OZ BArožky

https://bratislavskerozky.sk/odstartovali-sme-novy-projekt-s-alianciou-stara-trznica/

Tržnica pretvorila Klobučnícku ulicu

 Pretvorenie tejto uličky vítali aj v dobovej tlači: denník Nyugatmagyarországi Híradó („Západomaďarský spravodaj“) 23. decembra 1906 píše o budúcnosti Klobúčnickej ulice nasledovné: „Mesto Prešporok má viacero úzkych ulíc, no, málo z nich čaká taká budúcnosť, ako Klobučnícku ulicu. Táto, v súčasnosti tri metre široká ulička sa zmení na modernú, 12 metrov širokú mestskú ulicu, ktorá […]

https://bratislavskerozky.sk/trznica-pretvorila-klobucnicku-ulicu/

Palugyay a synovia – „šumiví” Bratislavčania

Predchodcov majiteľa najslávnejšieho hostinca v Bratislave v 19. storočí, Jakaba Palugyayho môžeme nájsť v Liptove. Márton Szluha píše vo svojej knihe: Šľachtické rodiny Liptovskej župy (Liptó vármegye nemes családjai), že Palugyayovci sú starodávnou rodinou, pochádzajú zo spoločného kmeňa s vyhynutým rodom Bodófalvi Bodóovcov. Od kráľa Ladislava Kúna IV. dostali časť zeme Palugya s názvom Kispalugya […]

https://bratislavskerozky.sk/palugyay-a-synovia-sumivi-bratislavcania/

Je ich škoda

Nie, nie je to miesto pre vztýčené ukazováky, zmraštené čelá, alebo veľké, zatrpknuté otázniky. Netvrdíme ani to, že sa musíme kŕčovito držať všetkého, čo je staré a vytesané z kameňa. Veď zabúdanie tiež patrí k cintorínu ako k médiu už celé tisícročia, a tradícia náhrobných znakov vytesaných z kameňa, (umelého) mramoru alebo vyrezaných z dreva […]

https://bratislavskerozky.sk/je-ich-skoda/

Stará tržnica – Markthalle – Vásárcsarnok (22 veľkých fotografií)

Ako prekvapenie sme dali pre vás znovu vytlačiť najkrásnejšie pohľadnice Starej tržnice. Mali sme z čoho vyberať! Sándor Papp ml.

https://bratislavskerozky.sk/stara-trznica-markthalle-vasarcsarnok-22-velkych-fotografii/

Môže mať Bratislava sochu Márie Terézie?

Fadrusz dostal svoju prvú veľkú objednávku od svojho rodného mesta. Na miesto bývalého korunovačného pahorka mal umiestniť monumentálny pomník. Umelec si vybral postavu kráľovnej Uhorska Márie Terézie, a moment, kedy na prešporskom zasadnutí uhorského snemu sa predstavitelia uhorskej šľachty ochraňujúc postavili na jej stranu (prisľúbili jej pomoc vo vojne proti Prusku). Hlavá postava súsošia, kráľovná […]

https://bratislavskerozky.sk/moze-mat-bratislava-sochu-marie-terezie/

Spustili sme digitalizáciu Batkovej pozostalosti

Koordinátorom digitalizácie je Občianske združenie bratislavské rožky. Dokumenty v maďarskom jazyku má na starosti historik-muzeológ Sándor Papp ml., s nemeckými pracuje PhDr. Sylvia Urdová. V pozostalosi je viac ako 10 000 vzácnych dobových dokumentov: listy, pohľadnice, vizitky, vstupenky, jedálne lístky, pozvánky, plagáty atď. Táto pozostalosť je významným prameňom dejín Bratislavy z obdobia 1867- 1917. Občianske […]

https://bratislavskerozky.sk/spustili-sme-digitalizaciu-batkovej-pozostalosti/