Príspevky autora: vibration

Cantus – príbeh jednej sochy Pred sto rokmi zomrela Oľga Trebitschová, ktorú stvárnil sochár Alojz Rigele

Pred vyše sto rokmi sa svetom šírila hrozná epidémia. Dodatočne ju nazvali španielska chrípka, pretože prvé správy o nej prichádzali zo Španielska. Bolo to však iba vďaka miernejšej cenzúre – keďže išlo o neutrálny štát, informácie o šírení tejto agresívnej pliagy neboli utajované natoľko ako v krajinách, ktoré sa ešte nachádzali vo vojnovom konflikte. Prvé […]

https://bratislavskerozky.sk/cantus-pribeh-jednej-sochy-pred-sto-rokmi-zomrela-olga-trebitschova-ktoru-stvarnil-sochar-alojz-rigele/

Ešte raz o Fadruszovi…

Mladý sochár Ale kto bol Ján Fadrusz, na ktorého ďalšie pokolenia tak nespravodlivo zabudli? Ešte skôr, ako sa pokúsim odhrnúť závoj zabudnutia, vydám sa po stopách tých, pre ktorých nie je tento umelec neznámy; dokonca je súčasťou ich každodenného života. Tých, ktorý deň čo deň alebo z času na čas obdivujú jeho najvýnimočnejšie dielo – […]

https://bratislavskerozky.sk/este-raz-o-fadruszovi/

OZ Bratislavské rožky získalo ďalšie prestížne ocenenie

Z Prešporského bálu, ktorý sa uskutočnil 16. februára 2019 v bratislavskej Redute, si OZ Bratislavské rožky odnieslo prestížne ocenenie, nazvané po obľúbenom slovenskom hercovi, humoristovi a publicistovi Júliusovi Satinskom. V mene občianskeho združenia si Cenu Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka prevzal jeho podpredseda Árpád Korpás. O laureátoch každoročne rozhoduje Čestná rada, pozostávajúca zo známych osobností (Peter Lipa, Iveta Malachovská, Vladimír Grežo, […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-ziskalo-dalsie-prestizne-ocenenie/

Strelecký terč s výjavom korunovácie Márie Ludoviky (1808) v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

 Strelci ako súčasť domobrany sa aktívne podieľali na obrane mesta v 16. a 17. storočí a zohrali dôležitú úlohu aj v období protihabsburských stavovských povstaní začiatkom 18. storočia.Za vlády Márie Terézie strelecká organizácia prešla modernizáciou, strelci sa ako dobrovoľný uniformovaný oddiel podieľali na utváraní meštianskych zborov, ktoré okrem svojej prvotnej obrannej funkcie plnili aj rôzne […]

https://bratislavskerozky.sk/strelecky-terc-s-vyjavom-korunovacie-marie-ludoviky-1808-v-zbierkach-muzea-mesta-bratislavy/

Odovzdali sme ocenenia Zlatý rožok 2018!

Ocenenia Zlatý rožok získalo v tomto roku vyše tridsať nominovaných! OZ Bratislavské rožky ich odovzdalo 10. decembra 2018 tradične v priestoroch hotela Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.  Árpád Korpás  Pri tejto príležitosti zaviedol sprievodca cestovného ruchu a miestny historik Ján Vyhnánek svoje publikum do čias, keď na Hviezdoslavovom námestí, presnejšie na Promenáde, mohli Prešporčania […]

https://bratislavskerozky.sk/odovzdali-sme-ocenenia-zlaty-rozok-2018/

Bratislava a vznik Československa

Naposledy sme sa kvôli štátnemu sviatku stretli vo Faustovej sieni netradične v pondelok (29.10.2018), aby sme sa aj my zapojili do spomienok na storočnicu Československa. Náš sprievodca Ivor Švihran sa na túto neľahkú tému pripravil zodpovedne a chronologicky zhrnul všetky udalosti, ktoré od roku 1918 viedli k pripojeniu Bratislavy k ČSR. Zaujímavý súhrn zasadil vždy […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislava-a-vznik-ceskoslovenska/

Unikátna pamiatka na cisárovnú Alžbetu (Sissi) v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

Patrí k nim aj 120. výročie tragického úmrtia rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej, známej ako Sisi (Sissi), ktoré sme si pripomenuli 10. septembra tohto roku. Zdroj: Zbierka L. Kalman  V zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa nachádza len niekoľko predmetov viažucich sa k tejto osobnosti. Sú to predovšetkým numizmatické artefakty: medaily vydané pri príležitosti […]

https://bratislavskerozky.sk/unikatna-pamiatka-na-cisarovnu-alzbetu-sissi-v-zbierkach-muzea-mesta-bratislavy-2/

Vyšiel Prešporský kalendár 2019! Ateliér Kozics pôsobil v Bratislave viac ako sedem desaťročí

OZ Bratislavské rožky už piaty rok vydáva obľúbený nástenný kalendár ilustrovaný fotografiami starej Bratislavy. Unikátne fotografie tentokrát pochádzajú z významného bratislavského fotoateliéru KOZICS. Partnerom publikácií je Múzeum mesta Bratislavy, ktoré tento rok oslavuje svoje 150. výročie jeho vzniku. Redaktori do kalendára vyberali historické zábery s pomocou odbornej pracovníčky múzea, PhDr. Eleny Kurincovej. „Po úspechu minuloročného […]

https://bratislavskerozky.sk/vysiel-presporsky-kalendar-2019-atelier-kozics-posobil-v-bratislave-viac-ako-sedem-desatroci/

Karika-túra v medzivojnovej Bratislave

Ide o trojjazyčné dielko, ktorého názov na obálke je uvedený v slovenčine, maďarčine aj v nemčine. V prvom riadku čítame „Bratislava, Pozsony, Pressburg“ a v nasledujúcom „v Karikature!, Karikatúrában!, in Karikatur!“ Pod názvom je vytlačená číslica 1 a v spodnej časti obálky miesto a rok vydania: Bratislava 1931, ako aj cena výtlačku: 15 Kčs. Na […]

https://bratislavskerozky.sk/karika-tura-v-medzivojnovej-bratislave/

„Druhý život“ súsošia Márie Terézie

Blok carrarského mramoru Jánovi Fadruszovi, vyrastajúcemu v ťažkých pomeroch, prejavilo jeho rodné mesto obrovskú dôveru, keď mladého, pomerne neskúseného sochára v roku 1893 poverilo vyhotovením korunovačného pamätníka v Prešporku. Už čoskoro sa však sochárova genialita prejavila naplno. Keď otcom mesta predstavil sadrový model pamätníka, ich pochybnosti sa takmer okamžite rozplynuli a Fadrusz sa mohol pustiť […]

https://bratislavskerozky.sk/druhy-zivot-susosia-marie-terezie/

Bratislavské rožky a PamMap.sk digitalizujú ďalšiu vzácnu pozostalosť

Gergő Holényi z Veľkého Medera poskytol OZ Bratislavské rožky vzácnu rodinnú pozostalosť. „Rozsiahla zbierka obsahuje fotografie a dobové dokumenty, ktoré patrili dvom starým bratislavským rodinám: Holényiovcom a Hackenbergerovcom. Na svetlo sveta sa dostali doposiaľ neznáme kabinetky z fotoateliéru Edeho Kozicsa; vskutku unikátne sú zábery z „výjazdov” bývalého Bratislavského veslárskeho spolku, no súčasťou vzácneho dedičstva sú […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-a-pammap-sk-digitalizuju-dalsiu-vzacnu-pozostalost/

Theodore Roosevelt v Prešporku. Na margo jednej návštevy ALEBO ako sa rodia mestské legendy

Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených štátov amerických  Do Prešporka mal totiž zavítať bývalý americký prezident Theodor Roosevelt. Ten po skončení prezidentského mandátu absolvoval takmer ročné safari v Afrike, po ktorom sa vydal na okružnú cestu po Európe. Po návšteve Ríma a Viedne a pred návštevou ďalších západoeurópskych metropol zaradil do svojho programu aj Budapešť. Predtým […]

https://bratislavskerozky.sk/theodore-roosevelt-v-presporku-na-margo-jednej-navstevy-alebo-ako-sa-rodia-mestske-legendy/

TOP 10 – VTEDY A DNES: Dominanty starej Bratislavy

  01. Pomník Márie Terézie  Súsošie tvorené sochou obľúbenej kráľovnej na koni s dvomi honvédmi po stranách je dielom nášho rodáka Jána Fadrusza. Zhotovené bolo ako pripomienka prešporských korunovácií a čiastočná náhrada za Korunovačný pahorok, ktorý stál približne na rovnakom mieste do roku 1870. Jeho odhalenie 16. mája 1897, na ktorom sa zúčastnil aj panovník […]

https://bratislavskerozky.sk/top-10-vtedy-a-dnes-dominanty-starej-bratislavy/

OZ Bratislavské rožky laureátom ceny Pro Patria

OZ Bratislavské rožky sa stalo laureátom ceny Pro Patria, ktorú mu udelila odborná organizácia združujúca maďarských regionálnych historikov na Slovensku. Je to už druhé významné ocenenie v priebehu niekoľkých dní. Cenu Vlastivednej spoločnosti na ochranu kultúrneho dedičstva Pro Patria si 28. apríla 2018 prevzal podpredseda OZ Bratislavské rožky Árpád Korpás. Stalo sa tak na celoštátnom […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-laureatom-ceny-pro-patria/

Ďalšie významné ocenenie pre OZ Bratislavské rožky

Dňa 20. apríla 2018 získalo OZ Bratislavské rožky významné ocenenie udeľované primátorom hlavného mesta a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS). Slávnostné podujatie sa konalo v Primaciálnom paláci pri príležitosti Bratislavských mestských dní a OZ Bratislavské rožky na ňom reprezentovali jeho podpredseda Árpád Korpás a jedna z jeho najaktívnejších členiek Mária Ziff. Okrem nášho občianskeho […]

https://bratislavskerozky.sk/dalsie-vyznamne-ocenenie-pre-oz-bratislavske-rozky/

Maďarská Bratislava ponúka pravidelné sprevádzanie po meste a turistické služby

Maďarský sprievodca po Bratislave Árpád Korpás je zároveň podpredsedom OZ Bratislavské rožky a jedným z iniciátorov nového projektu Maďarská Bratislava (Magyar Pozsony). V tejto súvislosti sme mu položili niekoľko otázok.   Čo sa skrýva za názvom Maďarská Bratislava? Projekt sme pomenovali podľa dávnejšej iniciatívy s podobným názvom. Išlo o databázu maďarských organizácií, inštitúcií a spoločností […]

https://bratislavskerozky.sk/madarska-bratislava-ponuka-pravidelne-sprevadzanie-po-meste-a-turisticke-sluzby/

Zlatý rožok 2017. Bratislavské rožky oslavovali siedme narodeniny v Carlton Hoteli (Fotoreportáž)

Dňa 11. decembra 2017 sa v priestoroch Carlton Hotela v Bratislave uskutočnila výročná schôdza OZ Bratislavské rožky. Podujatie bolo zároveň spojené s poslednou tohtoročnou prednáškou z cyklu Prechádzky starým Prešporkom. Ján Vyhnánek v nej priblížil slávne návštevy Carltonu a svojou fenomenálnou prezentáciou doslova uchvátil publikum. Predstavil pritom celý rad „prešporských kuriozít“: zábery izby s „Kossuthovým […]

https://bratislavskerozky.sk/zlaty-rozok-2017-bratislavske-rozky-oslavovali-siedme-narodeniny-v-carlton-hoteli-fotoreportaz/

„Makové rožky majú vždy tvar podkovy a orechové tvar písmena C.“Navštívte stánok OZ Bratislavské rožky na vianočných trhoch!

OZ Bratislavské rožky aj tento rok pozýva záujemcov do svojho stánku na vianočných trhoch. Cieľom tradičného fundraisingového podujatia (získavajúceho podporu a zdroje pre neziskové organizácie) s názvom „História na zjedenie“ je popularizovať činnosť občianskeho združenia. Prostredníctvom kníh a tlačovín, ktoré približujú dejiny Bratislavy, upriamuje pozornosť verejnosti na svoje aktivity, smerujúce k ochrane kultúrnych a historických […]

https://bratislavskerozky.sk/makove-rozky-maju-vzdy-tvar-podkovy-a-orechove-tvar-pismena-c-navstivte-stanok-oz-bratislavske-rozky-na-vianocnych-trhoch/

Vyšiel Prešporský kalendár 2018! Karl Körper – „Souvenir de Pressbourg“

OZ Bratislavské rožky už štvrtý rok vydáva obľúbený nástenný kalendár ilustrovaný fotografiami starého Prešporka: do kalendára na rok 2018 redaktori vyberali zo stotridsaťročných záberov z tvorby legendárneho prešporského fotografa Karla Körpera. Jeden z najvýznamnejších fotografov mesta Prešporka a jeho obyvateľov sa narodil v Miláne, v centre Lombardie, ktorá v tom čase patrila Rakúsku. Keď sa […]

https://bratislavskerozky.sk/vysiel-presporsky-kalendar-2018-karl-korper-souvenir-de-pressbourg/

Bratislavská busta Jána Batku sa môže vrátiť na pôvodné miesto

Pri príležitosti stého výročia úmrtia Jána Batku si život a dielo tohto prešporského archivára, miestneho historika, hudobného kritika a podporovateľa umenia pripomíname priekopníckou dvojjazyčnou (maďarsko-slovenskou) pop up výstavou. Na otvorení dočasnej exteriérovej výstavy, ktorú sme sprístupnili v stredu 6. septembra 2017 na Rudnayovom námestí (kedysi Dómske námestie) v Bratislave, sa zúčastnilo početné publikum. S príhovormi […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavska-busta-jana-batku-sa-moze-vratit-na-povodne-miesto/

Pred 300 rokmi sa narodila Mária Terézia. Pozrite si nádherné obrazy jej korunovácie v Prešporku

Sedem veľkorozmerných (cca 2,5 x 1,4 m) olejomalieb si svojho času objednal kráľovský kancelár Ferenc Esterházy do prijímacej sály paláca Uhorskej dvorskej kancelárie vo Viedni. O cykle obrazov, ktoré približujú korunováciu Márie Terézie, vyšiel začiatkom roka rozsiahly článok v maďarskom časopise Rubicon. Digitálne zábery sa dostali do archívu Bratislavských rožkov vďaka spolupracovníkom Parlamentného múzea v […]

https://bratislavskerozky.sk/pred-300-rokmi-sa-narodila-maria-terezia-pozrite-si-nadherne-obrazy-jej-korunovacie-v-presporku/

„Bad Pozsony“ Takmer storočné kúpele

O kúpeľoch na území Bratislavy sa zachovali písomné pramene už od stredoveku. Aj Kúpeľná ulica (pretínaná Medenou ulicou), na ktorej sa nachádzajú kúpele Grössling, dostala názov podľa niekdajších fungujúcich kúpeľov – Binderhoferovho kúpeľného domu, čo znamená, že kúpele Grössling mali svojho predchodcu. Právom populárne mestské kúpele boli verejnosti prvýkrát sprístupnené 5. mája 1895. Za svoju […]

https://bratislavskerozky.sk/bad-pozsony-takmer-storocne-kupele/

Sprievodcovia z Maďarska v Bratislave

Bratislavu a Občianske združenie Bratislavské rožky spoznávali 18. a 24. januára sprievodcovia z Maďarska. Účastníkom sme darovali publikácie nášho združenia. Skupiny sprevádzal podpredseda Árpád Korpás, ktorý je sprievodcom cestovného ruchu. Ďakujeme za spoluprácu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava (Referát správy Primaciálneho paláca)! OZ BArožky Fotó: Vera Földesi, Gábor Glasner

https://bratislavskerozky.sk/sprievodcovia-z-madarska-v-bratislave/

Naše tohtoročné slávnostné podujatie „Zlatý rožok“ dopadlo na jednotku (fotoreportáž)

Aktuálne narodeniny OZ Bratislavské rožky sme oslávili v najstaršom bratislavskom hoteli Carlton. Podujatie sprevádzal veľký záujem – konferenčná sála hotela sa zaplnila do posledného miesta. Program pozostával z niekoľkých bodov: z prednášky, prezentácie, z vyhodnotenia celoročnej činnosti združenia a zo slávnostného odovzdávania ceny „Zlatý rožok“. Netradičným dejiskom poslednej tohtoročnej prednášky z cyklu Prechádzky starým Prešporkom […]

https://bratislavskerozky.sk/nase-tohtorocne-slavnostne-podujatie-zlaty-rozok-dopadlo-na-jednotku-fotoreportaz/

Prehliadnite si 110-ročné prešporské reklamy! (66 veľkoformátových fotografií)

Autorom sprievodcu bol mestský knihovník Emil Kumlik a v tlačiarni Karola Angermayera ho vydalo kníhkupectvo Žigmunda Steinera. Reklamy na konci bedekra napovedajú, že knižku podporilo viacero významných prešporských obchodníkov a firiem. Prehliadnite si 110-ročné prešporské reklamy! Účastinná, realitná, obchodná a hypotekárna kancelária Edeho Pitscha. Hostinec „U bažanta“ za divadlom.             […]

https://bratislavskerozky.sk/prehliadnite-si-110-rocne-presporske-reklamy-66-velkoformatovych-fotografii/

Vyšiel Prešporský kalendár 2017! Je venovaný Izabele – aristokratke, ktorá fotila Bratislavu.

Do Prešporského kalendára, ktorý vychádza už tretí rok, jeho zostavovatelia tentoraz vybrali stodesaťročné fotografie arcivojvodkyne (a zároveň vášnivej fotografky) Izabely z Croÿ a Dülmenu. Arcivojvodkyňa používala veľkorozmerné sklenené negatívy s rozmermi 21×27 cm, vďaka ktorým zhotovovala mimoriadne detailné zábery. Jej fotografické aktivity sa začali v Prešporku. Celá rodina sa nechávala s obľubou fotografovať a na […]

https://bratislavskerozky.sk/vysiel-presporsky-kalendar-2017-je-venovany-izabele-aristokratke-ktora-fotila-bratislavu/

„História na zjedenie“ na bratislavských vianočných trhoch

OZ Bratislavské rožky aj tento rok pozýva záujemcov do svojho stánku na vianočných trhoch. Cieľom tradičného fundraisingového podujatia (získavajúceho podporu a zdroje pre neziskové organizácie) s názvom „História na zjedenie“ je popularizovať činnosť občianskeho združenia. Prostredníctvom kníh a tlačovín, ktoré približujú dejiny Bratislavy, upriamuje pozornosť verejnosti na svoje aktivity, smerujúce k ochrane kultúrnych a historických […]

https://bratislavskerozky.sk/historia-na-zjedenie-na-bratislavskych-vianocnych-trhoch/

Horský park

V jedno sychravé nedeľné popoludnie som sa vydal na cestu. Absolvoval som ju už nespočetnekrát, no nikdy ma neomrzí. Poza Palugyayov palác a popri sirotinci Štefánia hore Hlbokou cestou: minúc Sándorove schody, Lurdskú jaskyňu a Kostol Panny Márie Snežnej, ocitol som sa na križovatke. Rýchlo som zahnal pokušenie stráviť blahoslavené chvíle nad klobásou vo Funuse […]

https://bratislavskerozky.sk/horsky-park-2/

Cieľ je spoločný: predstaviť maďarskú „tvár“ Bratislavy Rozprávali sme sa s turistickým sprievodcom, prekladateľom, novinárom a maďarským podpredsedom OZ Bratislavské rožky Árpádom Korpásom.

Od univerzitných štúdií sa tvoj život spája predovšetkým s Bratislavou a jej okolím, no pochádzaš zo Šiah. Áno. Narodil som sa v Šahách, odkiaľ – aj z okna rodičovského bytu – vidno zrúcaniny hradu Drégely. K štúdiu histórie a maďarského jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave ma inšpirovali „moje“ dve šahanské školy – dnešná ZŠ […]

https://bratislavskerozky.sk/ciel-je-spolocny-predstavit-madarsku-tvar-bratislavy-rozpravali-sme-sa-s-turistickym-sprievodcom-prekladatelom-novinarom-a-madarskym-podpredsedom-oz-bratislavske-rozky-arpadom-kor/

Bratislavské rožky sa zúčastnili na projekte o multikulturalizme

Dňa 25. novembra 2015 sa v Bratislave uskutočnila tematická prechádzka spojená s workshopom. Podujatie s názvom „Po stopách multikulturalizmu v Bratislave“ sa konalo v rámci českého projektu O leperiben. O leperiben pozorne sleduje životné osudy Rómov, ktorí sa po roku 1945 presťahovali za prácou do Českej republiky. Využíva pritom o. i. metódu rozprávanej histórie (oral […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-sa-zucastnili-na-projekte-o-multikulturalizme/

Biela kravata povinná alebo Takto vznikal Starý most…

Jednu pozvánku mu poslal starosta Prešporka Gustav Dröxler, ktorý chcel, aby bol Batka prítomný na železničnej stanici v čase príchodu panovníka: „Úctivo prosím váženého pána archivára Jána Batku, aby sa v utorok 30. decembra 1890 o 8-ej hodine rannej ráčil dostaviť do malej sály radnice vo veci slávnostného privítania jeho veličenstva na železničnej stanici Rakúsko-uhorskej […]

https://bratislavskerozky.sk/biela-kravata-povinna-alebo-takto-vznikal-stary-most/

Anno: Gucki Neulinger (1893 – 1992). Vyšiel Prešporský kalendár 2016

Mladá Gucki, občianskym menom Augusta Neulingerová, dostala prvý fotoaparát od svojho otca Lorenza na pätnáste narodeniny. Jej dvojička Nini mala iné záujmy a túžila sa stať lekárkou. Najčastejšie fotografovala svoju rodinu, kamarátky a rodnú Bratislavu. Vyrastala v susedstve Kostola Svätej Trojice v rodnom dome, ktorý starí Bratislavčania poznajú ako hostinec Fajka. Objektív jej fotoaparátu zachytil […]

https://bratislavskerozky.sk/anno-gucki-neulinger-1893-1992-vysiel-presporsky-kalendar-2016/

Československé retro. Nahliadnite do letných čísel československých módnych žurnálov! (52 veľkých fotografií)

Masarykova emancipácia, dovolenkujúca robotnícka trieda, plážová móda s ľudskou tvárou a erotika z Tuzexu v akýchkoľvek množstvách. Nahliadnite do letných čísel československých módnych žurnálov! Sándor Papp ml.

https://bratislavskerozky.sk/ceskoslovenske-retro-nahliadnite-do-letnych-cisel-ceskoslovenskych-modnych-zurnalov-52-velkych-fotografii/

Bratislavské rožky už aj po nemecky!

–    Neviete koľko je hodín? –    Fél kilenc. [Bolo pol deviatej] –    Köszönöm! Podľa istej starej nemeckej respondentky zaznievali v medzivojnovej Bratislave aj takéto dialógy. Trojjazyčnosť tu totiž bola úplnou samozrejmosťou: okrem slovenčiny ako čerstvo uzákoneného štátneho jazyka sa za úradné jazyky istý čas považovali aj nemčina a maďarčina. To však neznamená, že všetci Bratislavčania ovládali rovnako dobre […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-uz-aj-po-nemecky/

Dom Albrechtovcov – bývalé a budúce centrum umenia

Albrechtovci tu pokračovali v bratislavskej tradícii domáceho muzicírovania a v slobodnom ovzduší prenášali na mladých ľudí nielen vedomosti o hudbe, ale najmä ducha umenia, vzdelanosti, tolerancie, spolupatričnosti a humanizmu. Ovplyvnili stovky študentov, hudobníkov, skladateľov, priateľov umenia a ich prostredníctvom stále ovplyvňujú tisícky poslucháčov, divákov, čitateľov a návštevníkov podujatí, pričom zo študentov hudby sa stávajú profesori, […]

https://bratislavskerozky.sk/dom-albrechtovcov-byvale-a-buduce-centrum-umenia/

„Makové majú vždy tvar podkovy a orechové zasa tvar písmena C“

Občianske združenie Bratislavské rožky zostáva verné svojmu názvu a históriu hlavného mesta popularizuje na vianočných trhoch v Bratislave aj pravými bratislavskými rožkami. Na naše fundraising podujatie (podujatie, zamerané na získavanie finančných prostriedkov) s názvom „História na zjedenie“ zabezpečuje túto pochúťku obľúbená pekáreň Fantastico – Art Of Food. Navštívte vianočné trhy, pozrite si naše nové publikácie […]

https://bratislavskerozky.sk/makove-maju-vzdy-tvar-podkovy-a-orechove-zasa-tvar-pismena-c/

Do Bratislavy sa vrátila historická Viedenská električka (22 veľkých fotografií)

Táto trať spájala Prešporok/Bratislavu s cisárskym mestom od februára 1914 prakticky až do roku 1938. Teraz sa oslavuje nielen storočnica, ale aj to, že – najmä vďaka Bratislavskému okrášľovaciemu spolku a Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy – sa podarilo obnoviť aj jednu z lokomotív. „Krstným otcom“ sa stal básnik, spisovateľ a textár Kamil […]

https://bratislavskerozky.sk/do-bratislavy-sa-vratila-historicka-viedenska-elektricka-22-velkych-fotografii/

Máme pre Vás pravý Prešporský kalendár

Jednou z hlavných tém amatérskeho fotografa V. Benescha bolo jeho bydlisko, ktoré preňho v prvej polovici 20. storočia predstavovala Bratislava. Tri desaťročia jeho života, ktoré strávil za fotoaparátom, sa zároveň spájali s tromi štátnymi útvarmi: s rakúsko-uhorskou monarchiou, Československou republikou a s vojnovým Slovenským štátom. Beneschove fotografie sú dôležitými dobovými dokumentmi, vypovedajúcimi o starej, dnes […]

https://bratislavskerozky.sk/mame-pre-vas-pravy-presporsky-kalendar-1/

Bol raz jeden Bratislavský veslársky spolok (1862 – 1940)

Vývoj veslárskeho športu Novodobý moderný veslársky šport sa zrodil v 18. storočí v Anglicku a predchádzali mu veslárske súťaže vo Fenícii a starovekom Grécku, ale aj skúšky sily a odvahy, ktoré podstupovali lodníci, lavírujúci medzi lagúnami stredovekej Benátskej republiky. Veslárske preteky, ktoré spočiatku slúžili na pobavenie nižších sociálnych vrstiev a od začiatku 18. storočia ich […]

https://bratislavskerozky.sk/bol-raz-jeden-bratislavsky-veslarsky-spolok-1862-1940/

Florián sa vracia na Floriánske námestie

Súsošie Stĺp svätého Floriána, resp. jeho kópia, sa po siedmich rokoch vráti na Floriánske námestie pred kostol Blumentál. Minulý týždeň sa dostala na miesto jeho spodná časť, v pondelok pomocou techniky umiestnili na stĺp aj jednotlivé postavy. Práce potrvajú do konca mája, keď sa očakáva slávnostné odhalenie súsošia. Barokové súsošie odstránili z podstavca v roku 2007, keďže […]

https://bratislavskerozky.sk/florian-sa-vracia-na-florianske-namestie/

Legendárna Viedenská električka má 100 rokov (27 veľkých fotografií)

Železničné spojenie medzi vtedajším Prešporkom a Viedňou po ľavej strane Dunaja sa uskutočnilo už v roku 1848 cez Devínskú Novú Ves a Marchegg. Myšlienka spojiť Viedeň s Prešporkom elektrickou lokálnou železnicou po pravom brehu Dunaja je z roku 1898. Projekt predpokladal spojenie centra Viedne cez Gross Schwechat – Fischamend – Petronell – Hainburg – Berg […]

https://bratislavskerozky.sk/legendarna-viedenska-elektricka-ma-100-rokov-27-velkych-fotografii/

Bolo malé a smradľavé – Trhové námestie (Námestie SNP) v časoch, keď tu ešte nestála tržnica

Hoci bolo preplneným a rušným miestom, Prešporčania ho aj v hygienických pomeroch, ktoré vládli pred sto rokmi, považovali za odporný pelech bacilov. Obuv tých, ktorí sa po ňom ešte pred postavením tržnice prešli, bola „impregnovaná tekutinou neopísateľného zápachu,“ píše dobová tlač. Tým, že vedenie mesta postavilo a v roku 1910 otvorilo tržnicu, vyplnilo veľkú medzeru, […]

https://bratislavskerozky.sk/bolo-male-a-smradlave-trhove-namestie-namestie-snp-v-casoch-ked-tu-este-nestala-trznica/

Prehliadka Dómu sv. Martina (fotoreportáž)

V sobotu sme absolvovali prehliadku bratislavskej pýchy, Dómu sv. Martina. Jeho jedinečnú atmosféru sme si vychutnali v sprievode tej najpovolanejšej osoby – biskupa Jozefa Haľka. Početnému publiku pútavým spôsobom porozprával o osudoch dómskeho oltára, bratislavských korunováciách či jazdeckej soche sv. Martina. Z prvej ruky sme sa tiež dozvedeli, ako pred niekoľkými rokmi v krypte pod […]

https://bratislavskerozky.sk/prehliadka-domu-sv-martina-fotoreportaz/

U červeného vola

Dlhá je história bratislavského hotelierstva. Mesto, ktoré vzniklo na križovatke Jantárovej a Podunajskej obchodnej cesty, bolo odpradávna hojne navštevované cudzincami, ktorí potrebovali niekde prenocovať, uskladniť tovar, ustajniť a nakŕmiť kone, opraviť vozy. Počet hostí ešte vzrástol, keď sa po roku 1526 do Prešporka ako hlavného mesta Uhorska presunuli najvyššie úrady krajiny. Najmä počas zasadaní uhorského […]

https://bratislavskerozky.sk/u-cerveneho-vola/

Legendárna Astorka

„Vykrúcaj, tancuj, dievča z Myjavy, až biele nohy pieseň osladia, ochorie mnohý Cigán, ja i vy. Rozteká stolom víno bezcenné. Hajajáj, kto to len bude mať z nás doma krštenie?“ Takúto báseň zložil Laco Novomeský po tom, čo tancom rozgurážená Zuzka Zguriška rozliala v Astorke pohár vína. Keď v roku 1925 otvorili na mieste prízemného […]

https://bratislavskerozky.sk/legendarna-astorka/

Monument

Ak si to do Bergu, do tejto dolnorakúskej dedinky s približne 700 obyvateľmi, ktorú od Bratislavy delí iba 10 kilometrov, namierime cez hraničný priechod Petržalka – Berg, tesne za tabuľou s označením obce vzbudia našu pozornosť hneď dve zaujímavé veci. Jednou z nich je dobre vybavené, čisté odpočívadlo pre cyklistov, aké sa u nás, žiaľ, […]

https://bratislavskerozky.sk/monument/

Kam zmizlo Podhradie? – Židovská štvrť

Najprv zmizli obyvatelia a potom aj domy, v ktorých bývali. Pred sedemdesiatimi rokmi sme mohli v Bratislave nájsť ešte početnú židovskú komunitu aj rozsiahlu židovskú štvrť. Židovské obyvateľstvo sa takmer úplne vytratilo v dôsledku ničivej sily nacizmu, kým o židovskú štvrť pripravil vtedy ešte multikultúrnu metropolu socializmus. Z toho všetkého sa nadnes zachovalo veľmi málo […]

https://bratislavskerozky.sk/kam-zmizlo-podhradie-zidovska-stvrt/

„Biely holub” v budove Starej tržnice

Pri prezeraní starých fotografií sa nedá nevšimnúť si nápis na fasáde tržnice, smerom na Klobučnícku ulicu. V tejto jej časti pred rokom 1918 fungovala prevádzka známa ako potraviny U bieleho holuba. Majiteľom prevádzky bol Ernő Dworák – jeho meno na budove je ľahko čitateľné na týchto dobových pohľadniciach. Na Chlebovom trhu fungoval Dworákov obchod už […]

https://bratislavskerozky.sk/biely-holub-v-budove-starej-trznice/

Tržnica namiesto chatrčí

Postavením mestskej tržnice sa Chlebný trh (časť dnešného námestia SNP) výrazne zmenil. Dovtedy sa totiž predávalo viac-menej nekoordinovane: z chatrčí, stánkov a búdok. Denník Nyugatmagyarországi Hiradó („Západomaďarský spravodaj“) tieto premeny interpretoval takto: „Jedným z najpriaznivejších dôsledkov postavenia novej tržnice je, že chatrče (prízemné aj poschodové), ktoré nezapadajú do obrazu námestia, zmiznú z povrchu zeme. Už […]

https://bratislavskerozky.sk/trznica-namiesto-chatrci/

Kam zmizlo Podhradie? – Zuckermandel

Ak sa chceme prejsť po Mlynárskej a Floriánskej ulici alebo po Podhradskom nábreží, máme problém. Nemôžeme sa len tak zastaviť a obzrieť si budovu bývalého hostinca U čierneho medveďa ani niekdajší sklad zbraní. A nikto nevie ani to, kde bola „továreň na krv“ alebo výrobňa ľadu. Z bývalého Zuckermandla totiž nadnes zostal iba tenučký krajec […]

https://bratislavskerozky.sk/kam-zmizlo-podhradie-zuckermandel/

Petőfiho socha v Bratislave

  Vnučka slávneho sochára Zsuzsa ma víta vo svojom budínskom domove spolu so psíkom Bellou a s čiernou mačičkou. „Mačku som našla a priniesla ju domov, psa mi darovali synovia. Celá naša rodina miluje zvieratá, aj starý otec mal vždy psy, mačky.“ Zsuzsa má sedemdesiat rokov, pracuje ako zubná lekárka a so svojou priateľkou, majsterkou […]

https://bratislavskerozky.sk/petofiho-socha-v-bratislave/

Kam zmizlo Podhradie? – Vydrica

Vydrica je slovo, ktoré bežnému Slovákovi (Maďarovi  alebo hoci aj zahraničnému turistovi), ktorý navštívi Bratislavu, určite nič nehovorí. Deje sa tak z jednoduchého dôvodu – Vydrica totiž neexistuje, zostalo po nej iba prázdne miesto. No mestská časť, ktorú pred desaťročiami zrovnali so zemou buldozéry, možno v blízkej budúcnosti opäť ožije. Ide o jednu z najstarších […]

https://bratislavskerozky.sk/kam-zmizlo-podhradie-vydrica/

Lebky na Chlebnom trhu

Počas výstavby Starej tržnice sa objavili nálezy, ktoré potvrdili, že sa na Chlebnom trhu pred niekoľkými storočiami nachádzal kostol, cintorín aj kaplnka. Denník Nyugatmagyarországi Hiradó („Západomaďarský spravodaj”) dňa 18. marca 1910 píše o tom, že počas kanalizačných prác tržnice našli ľudské kosti. „Zaujímavé hrobové nálezy sa objavili na Chlebnom trhu, kde v súčasnosti prebiehajú kanalizačné […]

https://bratislavskerozky.sk/lebky-na-chlebnom-trhu/

Odštartovali sme nový projekt s Alianciou Stará Tržnica

S radosťou Vám oznamujeme, že sme odštartovali nový projekt v spolupráci s Alianciou Stará Tržnica. Snažíme sa Vám priniesť čím viac nových, zaujímavých informácií o minulosti Starej tržnice. Jednak aby členovia Aliancie mali z čoho vychádzať pri oživení tržnice a po druhé, aby sme Vám priniesli zabudnuté fakty z histórie 102-ročnej budovy. Súčasťou projektu sa […]

https://bratislavskerozky.sk/odstartovali-sme-novy-projekt-s-alianciou-stara-trznica/

Tržnica pretvorila Klobučnícku ulicu

Krátka ulica, ktorá v súčasnosti spája Námestie SNP s Primaciálnym námestím, svoju dnešnú podobu získala práve postavením tržnice. Klobučnícka ulica (Kalapos utca) predtým bola úzka a kľukatá. Preto by sme ju márne hľadali na dobových pohľadniciach – vo vtedajšom chápaní tam nič nebolo, čím by sa mesto mohlo pýšiť. Pretvorenie tejto uličky vítali aj v […]

https://bratislavskerozky.sk/trznica-pretvorila-klobucnicku-ulicu/

Palugyay a synovia – „šumiví” Bratislavčania

Začínali ako rodinná firma, neskôr však vytvorili svetovú značku šampanského (v 19. storočí), nakoniec však úplne zmizli z Bratislavy. Členovia rodiny Palugyayovej boli dlhé roky nielen občanmi, ale aj tvorcami histórie Bratislavy. Svedčí o tom aj palác v centre mesta a etikety fliaš, ktoré sa zachovali z tohto obdobia. Predchodcov majiteľa najslávnejšieho hostinca v Bratislave […]

https://bratislavskerozky.sk/palugyay-a-synovia-sumivi-bratislavcania/

Je ich škoda

Napadlo mi to hneď ako som ich uvidel. Je ich škoda. Reč je o posledných pomníkoch cintorína v Bratislavskom Prievoze, v bývalom nemeckom osídlení s názvom Ober-Ufer, na ktorých sú ešte čitateľné a hmatateľné nemecké texty, a samozrejme aj o červených nálepkách, ktoré sú v niektorých prípadoch nalepené priamo na náhrobné kamene, zakrývajúc nápisy. Tu […]

https://bratislavskerozky.sk/je-ich-skoda/

Stará tržnica – Markthalle – Vásárcsarnok (22 veľkých fotografií)

Ako prekvapenie sme dali pre vás znovu vytlačiť najkrásnejšie pohľadnice Starej tržnice. Mali sme z čoho vyberať! Sándor Papp ml.

https://bratislavskerozky.sk/stara-trznica-markthalle-vasarcsarnok-22-velkych-fotografii/

Môže mať Bratislava sochu Márie Terézie?

Fadrusz dostal svoju prvú veľkú objednávku od svojho rodného mesta. Na miesto bývalého korunovačného pahorka mal umiestniť monumentálny pomník. Umelec si vybral postavu kráľovnej Uhorska Márie Terézie, a moment, kedy na Pressburgskom zasadnutí uhorského snemu sa predstavitelia uhorskej šľachty ochraňujúc postavili na jej stranu (prisľúbili jej pomoc vo vojne proti Prusku) . Hlavá postava súsošia, […]

https://bratislavskerozky.sk/moze-mat-bratislava-sochu-marie-terezie/

Dimitrovka – chátrajúci priemyselný kolos

  Továreň Alfreda Nobela v Maďarsku V prvých desaťročiach svojej existencie sa bratislavská továreň Dynamit Nobel (ako súčasť spoločnosti Alfred Nobel & Co s hamburgskou centrálou) považoval za najmodernejší závod svojej doby. Založili ho s akciovým kapitálom 500 tisíc forintov, jeho výstavba sa začala v roku 1873. Postavili ho na močaristých pozemkoch medzi Bratislavou a […]

https://bratislavskerozky.sk/dimitrovka-chatrajuci-priemyselny-kolos/

Spustili sme digitalizáciu Batkovej pozostalosti

S radosťou Vám oznamujeme, že digitalizáciu vzácnych dokumentov Batkovej pozostalosti sme odštartovali v spolupráci s Archívom mesta Bratislavy sídlom v Petržalke. Koordinátorom digitalizácie je Občianske združenie bratislavské rožky. Dokumenty v maďarskom jazyku má na starosti historik-muzeológ Sándor Papp ml., s nemeckými pracuje PhDr. Sylvia Urdová. V pozostalosi je viac ako 10 000 vzácnych dobových dokumentov: […]

https://bratislavskerozky.sk/spustili-sme-digitalizaciu-batkovej-pozostalosti/

S parníkom do Bratislavy

V roku 1818 sa parník Carolina, ktorý navrhol Antal Bernhard, doplavil z Viedne do Bratislavy za tri hodiny. Parník Cisársko-kráľovskej prvej parníkovej spoločnosti Franz I., založenej v roku 1829, sa plavil 4. septembra 1830 počas skúšobnej plavby aj cez Bratislavu. Pravidelná doprava parníkom cez Bratislavu do Viedne začala v roku 1830. „Parník u nás je […]

https://bratislavskerozky.sk/s-parnikom-do-bratislavy/

Dejiny bratislavského Propeleru

Dňa 18. júna 1891 Henrik Hörnes, bratislavský podnikateľ, dostal povolenie od vedenia mesta, aby na úseku bývalého pontónového mosta mohol založiť svoj podnik na vodnú prepravu osôb. Na začiatku realizoval prepravu medzi dnešným Námestím Ľudovíta Štúra a Au Cafe malý parníček Frigyes (1893-1904) a o niečo väčšia Izabella (1892-1922). Pre veľký záujem začali používať aj […]

https://bratislavskerozky.sk/dejiny-bratislavskeho-propeleru/

Dunajské kúpaliská v Bratislave

Podrobnejšie o začiatkoch dunajských kúpalisk v Bratislave sa môžeme dočítať v známej knihe Tivadara Ortvayho: Ulice a námestia Bratislavy z roku 1905, ktorá sa zaoberá dejinami mesta: „…ku kúpeľom môžeme prirátať v letnej sezóne aj dunajské kúpele. Meštiansku plaváreň a kúpele založilo v roku 1847 štyridsať miestnych mešťanov s účastinami v hodnote 5 zlatých. Pôvodne […]

https://bratislavskerozky.sk/dunajske-kupaliska-v-bratislave/