Príspevky autora: papp

Kniha Štefánia – korunná princezná nech je ambasádorkou záujmu o dejiny

Predsedníčka občianskeho združenia Bratislavské rožky, Eva Bolemant v úvode prezradila, ako pred niekoľkými rokmi začala spolupráca združenia s autorkou knihy Dianou Mašlejovou. Následne autorka nadviazala rozprávaním o tom, ako vznikala táto kniha. „Bola to pre mňa výzva. Písať o skutočnej osobnosti si vyžaduje štúdium jej života. Ak som napríklad chcela napísať, že si Štefánia vyšla do záhrady, musela som […]

https://bratislavskerozky.sk/kniha-stefania-korunna-princezna-nech-je-ambasadorkou-zaujmu-o-dejiny/

Maďarská tematická prechádzka zameraná na židovské tradície a židovskú súčasnosť v Bratislave

Turistický sprievodca a pedagóg Základnej školy a Gymnázia s VJM na Dunajskej ulici v Bratislave László Borka priblížil 56 záujemcom židovské pamiatky a významné židovské osobnosti mesta, ale aj minulosť a súčasnosť ortodoxnej a neologickej náboženskej obce. Vychádzková trasa sa dotkla nasledovných bodov a ulíc: miesto bývalej neologickej synagógy, Ventúrska ulica, Klariská ulica, Kapucínska ulica, Kozia ulica, Podjavorinská ulica (kedysi Ulica Teodora […]

https://bratislavskerozky.sk/madarska-tematicka-prechadzka-zamerana-na-zidovske-tradicie-a-zidovsku-sucasnost-v-bratislave/

Recenzia na novú bratislavskú rozprávku Diany Mašlejovej: Štefánia – korunná princezná

  Ruku na srdce, koľkí z obyvateľov dnešnej Bratislavy, jej mestských častí na pravom brehu Dunaja a konkrétne Rusoviec vedia, že tu žila a ako tu žila. Princezná každým cólom, vždy vedela, čo je jej úlohou, či už ako dieťa neprístupného belgického kráľa Leopolda II., alebo neskôr ako manželka záletného a labilného korunného princa Rudolfa a nevesta konzervatívneho cisára Františka Jozefa […]

https://bratislavskerozky.sk/recenzia-na-novu-bratislavsku-rozpravku-diany-maslejovej-stefania-korunna-princezna/

„… po bratislavských uliciach som bežal ako Forrest Gump…“

Ty si jedným z mála bratislavských maďarských literátov, ktorí sa v tomto meste aj narodili. Oplývaš tým, čo by sme mohli nazvať bratislavskou identitou? Áno, ale nie takou intenzívnou ako moja manželka Györgyi, ktorá sa tu ani nenarodila a  spočiatku bola veľmi protibratislavsky naladená. Istý čas to vyzeralo tak, že v Bratislave ani nezostaneme. No keď […]

https://bratislavskerozky.sk/po-bratislavskych-uliciach-som-bezal-ako-forrest-gump/

Kto som? Ich bin ein Pressburger, vravieval Viliam Levius

Pohľad na cukráreň Levius z roku 1938. Foto: Archív Marty Sovincovej   Cukráreň založil váš starý otec Viliam Levius. Pamätáte sa naňho a na cukráreň? Starý otec zomrel v roku 1932, takže sa naňho nepamätám a vlastne sa nepamätám ani na cukráreň, pretože som sa narodila v roku 1944. Vtedy ešte cukráreň vlastnil môj otec, Juraj […]

https://bratislavskerozky.sk/kto-som-ich-bin-ein-pressburger-vravieval-viliam-levius/

Výstava Divadelné storočie – Stopy a postoje

Vývoj divadelníctva na našom území začíname sledovať už od stredoveku cez renesanciu a barok po klasicizmus zmienkami o náboženských a školských hrách, pričom v klasicizme už prevažuje nad náboženským divadlom to svetské. Medzi inými exponátmi zaujme veľký portrét neskoršieho uhorského palatína a mecéna divadelníctva Pavla Esterházyho v úlohe Judity v rovnomennej školskej hre z roku 1648. Ukončenie tzv. predchalupkovského obdobia predstavuje 190. výročie […]

https://bratislavskerozky.sk/vystava-divadelne-storocie-stopy-a-postoje/

Fotografie rusovského kaštieľa. Na jeseň vyjde nová bratislavská rozprávka o arcivojvodkyni Štefánii

Verným čitateľom kníh z vydavateľskej dielne OZ Bratislavské rožky z radosťou oznamujeme, že v tlači je ďalší príbeh z populárnej edície Bratislavské rozprávky. Prvýkrát v jej histórii bude hlavnou postavou knihy dáma. Vďaka najnovšej rozprávke spoznáme osudy poslednej obyvateľky kaštieľa v Rusovciach – arcivojvodkyne Štefánie. V priebehu jesene sa kniha dostane k čitateľom v slovenskom jazyku a na […]

https://bratislavskerozky.sk/fotografie-rusovskeho-kastiela-na-jesen-vyjde-nova-bratislavska-rozpravka-o-arcivojvodkyni-stefanii/

Bratislavské rožky opäť rozbehli obľúbené prednášky: O nemčine a Nemcoch v starom Prešporku s doc. Jurajom Šedivým

„Kto sú to vlastne Nemci?“, pýtal sa J. Šedivý na začiatku. Historici hovoria o Nemcoch až od začiatku 2. tisícročia. Dovtedy je korektné hovoriť o Bavoroch, Frankoch či Sasoch. Na naše územie vplývali Germáni priamo od 1. do 6. storočia, nepriamo zhruba od 7. do 10. storočia a od 11. storočia už pramene dokladajú prítomnosť Nemcov aj na […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-opat-rozbehli-oblubene-prednasky-o-nemcine-a-nemcoch-v-starom-presporku-s-doc-jurajom-sedivym/

Hákový kríž nad Devínom

Drevený hákový kríž na vrchu ruiny hradu Devín. Dobová pohľadnica z čias 2. svetovej vojny, ktorá naštartovala záujem autora článku o dejiny Devína počas tohto obdobia.  (Zdroj: archív autora) Naše rozprávanie začíname 12. marca 1938, kedy vojská nemeckého Wehrmachtu prekročili hranicu s Rakúskom a začal sa anšlus, teda pripojenie Rakúska k Nemeckej ríši. Z Rakúska sa následne stala nemecká provincia Ostmark (Východná […]

https://bratislavskerozky.sk/hakovy-kriz-nad-devinom/

Bratislavské sochy Alojza Rigeleho, ktoré verejnosť nevidela sto rokov

Národná Széchenyiho knižnica v Budapešti nedávno doručila OZ Bratislavské rožky fotografiu, na zadnej strane ktorej je čitateľný nasledovný text: „Vyčíňanie Čechov pri sochách honvédov.“ Na základe textu a zachytených sôch sa podarilo určiť, že záber dokumentoval – žiaľ, už len v poškodenom stave – dve Rigeleho sochy honvédov, ktoré boli osadené pri vchode na armádne veliteľstvo […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-sochy-alojza-rigeleho-ktore-verejnost-nevidela-sto-rokov/

Napoleonov topoľ sa nachádzal na dnešnom Tyršovom

O osude mesta bolo napokon rozhodnuté v dôsledku Napoleonových víťazstiev pri Deutsch-Wagrame a Znojme. Na základe znojemského prímeria sa Prešporok, až do uzatvorenia definitívnej mierovej zmluvy, stal súčasťou francúzskej demarkačnej línie. Vzhľadom na vlečúce sa mierové rokovania okupácia mesta trvala až štyri mesiace. Neochota rakúskej strany pristúpiť na nekompromisné francúzske požiadavky, ako aj obavy z rozpútania nových bojov, Napoleona […]

https://bratislavskerozky.sk/napoleonov-topol-sa-nachadzal-na-dnesnom-tyrsovom/

Ovídius Faust (1896 –1972), archivár a múzejník

Preukaz O. Fausta z vojenskej intendantúry, 1918. Zdroj: Pozostalosť Ovidia Fausta a fotoarchív MMB Vysokoškolské vzdelanie absolvoval v čase prvej svetovej vojny vykonávaním odborných skúšok vo Viedni (štúdium histórie a dejín umenia ukončené doktorátom z filozofie)  a v Budapešti skúškami z archívnictva a knihovníctva, ukončené doktorátom práv. Okrem materinského jazyka – nemčiny, ovládal maďarčinu, latinčinu, čiastočne francúzštinu.  Absolvoval aj požadované kurzy (česko)slovenčiny. Do služieb […]

https://bratislavskerozky.sk/ovidius-faust-1896-1972-archivar-a-muzejnik/

Recenzia na publikáciu Romana Holeca Bratislavskí Habsburgovci

Z akého rodu Fridrich pochádzal, ilustrujú mená z jeho rodokmeňa: v minulosti taktiež v Prešporku sídliaci miestodržiteľský pár Albert Sasko-Těšínsky s manželkou Máriou Kristínou si adoptovali  arcivojvodu  Karola (synovca Márie Kristíny a syna Leopolda II.), ktorý sa neskôr stal víťazom proti Napoleonovi v bitke pri Asperne v r. 1809. Karolov syn Albrecht, víťaz nad Talianmi pri […]

https://bratislavskerozky.sk/recenzia-na-publikaciu-romana-holeca-bratislavski-habsburgovci/

Na stránke facebookovej skupiny „Prešpurčina ešče nezgegla“ sa objavili ďalšie úžasné zábery

Kapucínska ulica v roku 1974; dnes sa tu nachádza budova Najvyššieho súdu SR Roman Hergovits (1966) pochádza zo starej prešporskej rodiny. Ich rodný dom stál na mieste dnešného parlamentu (Vinohradská ulica). Ako hovorí, fotografie zhotovil jeho strýko Johann Burgyel (1910 – 1991). Hodnotnú zbierku zachránil a priniesol domov z Rakúska Hergovitsov otec. „Z dnešného pohľadu […]

https://bratislavskerozky.sk/na-stranke-facebookovej-skupiny-prespurcina-esce-nezgegla-sa-objavili-dalsie-uzasne-zabery/

Podujatia OZ Bratislavské rožky sú odložené na neurčito. Členov jeho vedenia sme sa spýtali, ako vyzerajú ich dni v období koronavíru.

  Eva Bolemant Zostala som doma v rovnakom čase, ako sa zatvorili brány škôl, preto keď moje deti prešli takmer okamžite na online výučbu, ja som sa zariadila na home office. Tak ako nám všetkým, aj mne sa z minúty na minútu zmenil program a rad-radom boli zrušené naplánované stretnutia, workshopy, podujatia. Od 15. marca sme […]

https://bratislavskerozky.sk/podujatia-oz-bratislavske-rozky-su-odlozene-na-neurcito-clenov-jeho-vedenia-sme-sa-spytali-ako-vyzeraju-ich-dni-v-obdobi-koronaviru/

„Budapešť a Bratislava sa ešte stále zdržanlivo a nedôverčivo premeriavajú navzájom…“

Zdroj: Fórum inštitút pre výskum menšín   Do Bratislavy ste prišli ako vysokoškolák v roku 1954. Bolo to vaše prvé stretnutie s týmto mestom? Ako ste ho vtedy vnímali? Zvedavosť ma sem prvýkrát zvábila v zime 1950/1951 z Dunajskej Stredy. Študoval som v poslednom ročníku meštianky a chcel som vidieť niekdajšie hlavné mesto Uhorska. Na prvých potulkách Bratislavou […]

https://bratislavskerozky.sk/koncsol-laszlo-budapest-es-pozsony-meg-mindig-bizalmatlanul-meregeti-egymast/

Prvej maďarskej rozhlasovej hviezde poslali z Bratislavy revolver

Celé Maďarsko ho poznalo ako uja Scherza. A hoci sa do Maďarského rozhlasu dostal až v roku 1925, už predtým pôsobil ako hlásateľ, alebo – ako sa v tých časoch hovorievalo – spíker v spoločnosti Telefonhírmondó (Telefonický spravodajca). Bol natoľko populárny, že keď ho raz v jednom z budapeštianskych parkov, kde sa s priateľom prechádzal v iluminovanom stave po pestovanom trávniku, legitimovali policajti […]

https://bratislavskerozky.sk/revolvert-kapott-pozsonybol-az-elso-magyar-radiosztar/

Štefániina trieda – prešporský „boulevard“

Štefánia navštívila Prešporok viackrát a počas týchto pobytov si užívala pohostinnosť  „prešporského Habsburga“ arcivojvodu Friedricha a jeho početnej rodiny, ktorí v rokoch 1882 – 1905 obývali Grassalkovichov palác. Zrejme na počesť jednej z jej návštev dostala v roku 1885 zaprášená Marczalova ulica, pomenovaná podľa honov Märzen, Märceln, ktoré kedysi viedli pomedzi záhrady a vinice, vznešený názov Štefániina trieda (Stefánia út, Stephaniestrasse […]

https://bratislavskerozky.sk/stefaniina-trieda-presporsky-boulevard/

TOP 10 – VTEDY A DNES: Zo starého do nového

  01. Reduta Niektoré mestské dominanty boli zbúrané ešte pred vznikom Československa. Patrí medzi ne aj barokovo-klasicistická mestská sýpka, postavená v rokoch 1773 – 74 podľa projektu Franza Antona Hillebranda na mieste korunovačného pahorku. V 19. storočí ju využívalo vojsko ako ženijný sklad a po tom, ako ju v roku 1901 kúpilo mesto, sa rozpútala búrlivá diskusia o jej osude. […]

https://bratislavskerozky.sk/top-10-vtedy-a-dnes-zo-stareho-do-noveho/

Spomienky spoza táry (druhá časť). Prešporáčka Mária Hofrichterová v rozhovore so svojím vnukom Petrom Janovičekom

Portrét rodiny Altdorffer z roku 1947 alebo 1948. Zľava doprava: brat Alfréd, otec Leopold, mama Alojzia (Lujzi), Elza néni (otcova sesternica) a Mária. (Foto z rodinného fotoalbumu Márie Hofrichterovej). Po vojne bola vaša rodina kvôli svojej maďarskej národnosti na takzvanej Bielej listine a váš osud bol neistý. Tvojho otca však chránili kolegovia, tak ste sa vyhli nútenému […]

https://bratislavskerozky.sk/spomienky-spoza-tary-druha-cast-presporacka-maria-hofrichterova-v-rozhovore-so-svojim-vnukom-petrom-janovicekom/

Výstava „Bratislava medzi dvoma mostami“ Bratislava v rokoch 1945 – 1972 na fotografiách zo zbierky Múzea fotografie

Viliam Malík: Zdemolovaný Štefánikov most ustupujúcou nemeckou armádou, 1945. Zdroj: Múzeum fotografie Na 1. poschodí Stredoeurópskeho domu fotografie nájdeme v Múzeu fotografie v rámci výstavy Bratislava medzi dvoma mostami 27 čiernobielych fotografií zhotovených rôznymi autormi medzi rokmi 1945 – 1972. Tieto roky ohraničujú obdobie 27 rokov medzi deštrukciou Štefánikovho mosta (predtým Most Františka Jozefa) ustupujúcou nemeckou armádou […]

https://bratislavskerozky.sk/vystava-bratislava-medzi-dvoma-mostami-bratislava-v-rokoch-1945-1972-na-fotografiach-zo-zbierky-muzea-fotografie/

Unikátna pamiatka na vojnové udalosti z roku 1809 v Prešporku

V priebehu júna a prvej polovice júla sa v jeho blízkosti odohrali historicky významné boje. V rámci vojny piatej protifrancúzskej koalície sa jedným z vedľajších bojísk stalo i územie Petržalky. Na miestach dnešného Sadu Janka Kráľa bolo v tom čase vybudované opevnené predmostie. Rakúska armáda pod velením generála talianskeho pôvodu Vinzenza Friedricha Bianchiho (1768 – 1855) tu úspešne odolávala jednotkám francúzskej […]

https://bratislavskerozky.sk/unikatna-pamiatka-na-vojnove-udalosti-z-roku-1809-v-presporku/

Skriňa z roku 1649 v súdnej sieni Starej radnice

Raritou je, že nejde o skriňu klasického typu. Úložný policový priestor na odkladanie spisov sa nachádza len v dvoch z jej troch častí, kým ľavé dvere kryjú tajný prechod do susednej miestnosti  – radnej siene. Skriňa s výrazne architektonicky riešeným priečelím je vertikálne členená pomocou piatich kanelovaných stĺpov umiestnených na vysokých sokloch. Ich drieky v spodnej časti zdobia vyrezávané viničné […]

https://bratislavskerozky.sk/skrina-z-roku-1649-v-sudnej-sieni-starej-radnice/

Ponuka na Dobrý trh 2020

PREŠPORSKÝ KALENDÁR / POZSONYI NAPTÁR / PRESSBURGER KALENDER – 2020  CENA: 2 € Johann Vinzenz Reim, rakúsky architekt, garfik a kresliar vytvoril počas svojho života veľký topografický súbor s množstvom pohľadov na rôzne miesta habsburskej monarchie. Jedným z miest, ktoré v ňom objavíme je aj dnešná Bratislava (Prešporok/Pressburg). Na naivných ručne kolorovaných grafických listoch zachytil […]

https://bratislavskerozky.sk/ponuka-dobry-trh/

OZ Bratislavské rožky získali do daru denník, ktorý približuje aj osudy bratislavských Maďarov

Vodohospodársky inžinier z Bratislavy Zoltán Samarjay odovzdal občianskemu združeniu veľkorysý dar z rodinnej pozostalosti – denník svojho starého otca Dr. Emila Samarjayho z rokov 1939 – 1946. Naše združenie dokument zdigitalizuje a v budúcnosti ho podľa možnosti vydá aj v knižnej podobe. Zoltán Samarjay  Rodina Samarjayovcov zohrávala po celé generácie dôležitú úlohu v živote bratislavských […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-ziskali-do-daru-dennik-ktory-priblizuje-aj-osudy-bratislavskych-madarov/

O pohľadnici, ktorá sa po 106 rokoch vrátila zo sveta domov

Môj prastarý otec Dr. Leopold Altdorffer (1898 – 1985) bol právnikom, zamestnaným na riaditeľstve Handlovských uholných baní. Tento vzdelaný a ušľachtilý muž so spôsobmi starej uhorskej noblesy, hovoril siedmimi jazykmi, bol nadšeným botanikom a vášnivým zberateľom. Stal sa ním vo veľmi mladom veku, v akom – keď to porovnáme s dnešnou dobou – majú deti dnešnej doby […]

https://bratislavskerozky.sk/o-pohladnici-ktora-sa-po-106-rokoch-vratila-zo-sveta-domov/

Výstava Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

 Zemedelské múzeum v 30. rokoch 20. storočia K 150. výročiu narodenia a 55. výročiu úmrtia Slovenské národné múzeum v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity pripravilo výstavu o živote a diele architekta, ktorý pre toto múzeum naprojektoval tri budovy (dve v Martine a jednu v Bratislave) – každú z nich v inom tvorivom období. Tá bratislavská slúžila od skolaudovania v r. 1928 Zemedelskému múzeu, Lesníckemu a loveckému […]

https://bratislavskerozky.sk/vystava-stavitel-muzei-michal-milan-harminc/

Čo dal Jókaimu Prešporok?

Mór Jókai, 1894. Zdroj: fortepan.hu A hoci pochádzal z Komárna a veľkú časť svojho dlhého života prežil v Budíne, Móra Jókaiho si Prešporok ctil priam ako svojho rodáka. Najplodnejší prozaik maďarského romantizmu sa už v období dualizmu tešil v krajine všeobecnej úcte a nesmiernej priazni a pozvania sa mu hrnuli zo všetkých strán. Ani Prešporok nebol výnimkou – o Jókaiho popularite svedčí aj […]

https://bratislavskerozky.sk/co-dal-jokaimu-presporok/

Spomienky spoza táry (prvá časť). Prešporáčka Mária Hofrichterová v rozhovore so svojím vnukom Petrom Janovičekom

Mária Hofrichterová.  My jej vnuci ju voláme Nagyi (čítaj Naďi), čo je skratka maďarského slova nagyanya, nagymama, teda stará mama. Voláme ju tak, aj keď sami maďarsky už nevieme. Trochu smutný paradox v starej maďarskej prešporáckej rodine. Doby sa zmenili a jej deti si vzali nemaďarov. Jej vnuci už vyrastali v slovensky a nemecky hovoriacom […]

https://bratislavskerozky.sk/spomienky-spoza-tary-prva-cast-presporacka-maria-hofrichterova-v-rozhovore-so-svojim-vnukom-petrom-janovicekom/

Zomrel záchranca bratislavských rožkov Vojtech Szemes

Ujo Béla, koľko ste mali rokov, keď ste prvýkrát ochutnali bratislavské rožky? Mohol som mať tri alebo päť rokov, po takom dlhom čase si už presne nepamätám, ale vtedy deťom často pekávali podobné dobroty. Môj otec pôsobil ako pekár v Bratislave a my sme bývali v Šamoríne. Mimochodom, moja rodina pochádzala z neďalekého Kalinkova a […]

https://bratislavskerozky.sk/elhunyt-szemes-bela-a-pozsonyi-kifli-megmentoje/

OZ Bratislavské rožky oslávilo deviate narodeniny v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

V prvej polovici večera sme si vďaka prednáške podpredsedu OZ Bratislavské rožky Jána Vyhnánka Rekviem za Suché mýto pripomenuli už neexistujúcu časť mesta. Prostredníctvom starostlivo zostaveného obrazového materiálu, v ktorom nechýbali ani naozajstné kuriozity, sme mohli absolvovať virtuálnu prechádzku po niekdajšom Suchom mýte. „Pri pohľade na tieto fotografie má človek pocit, že sa prechádza po […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-oslavilo-deviate-narodeniny-v-zrkadlovej-sieni-primacialneho-palaca/

Po stopách nežnej revolúcie (tematická vychádzka)

Vyše 20 účastníkov navštívilo spolu so sprievodcom a podpredsedom OZ Bratislavské rožky Árpádom Korpásom dejiská najdôležitejších revolučných udalostí, resp. niektorých predrevolučných okamihov, ktoré viedli k pádu totalitného režimu. OZ Bratislavské rožky si takouto formou pripomenulo 30. výročie novembrových udalostí vo vtedajšom Československu a vo vtedajšej Bratislave. OZ BArožky

https://bratislavskerozky.sk/po-stopach-neznej-revolucie-tematicka-vychadzka/

OZ Bratislavské rožky očakáva návštevníkov vianočných trhov v Bratislave na prominentnom mieste

OZ Bratislavské rožky založilo v decembri 2010 niekoľko maďarských intelektuálov žijúcich v Bratislave. Nezisková organizácia dostala názov podľa vychýreného sladkého pečiva, symbolu multikultúrnej Bratislave (dobového Prešporka) z prelomu 19. a 20. storočia, a za cieľ si vytýčila ochranu a popularizáciu historických a kultúrnych hodnôt tohto mesta. Združenie, ktoré spoločne prevádzkujú Maďari a Slováci, patrí medzi […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-ocakava-navstevnikov-vianocnych-trhov-v-bratislave-na-prominentnom-mieste/

Nový Prešporský kalendár so 170-ročnými pohľadmi na mesto

  Johann Vinzenz Reim (1796 – 1858) Johann Vinzenz Reim bol rakúsky inžinier architekt, kresliar a grafik pôsobiaci vo Viedni. V rokoch 1834 až 1853 vytvoril topografický súbor grafík s množstvom pohľadov na rôzne miesta habsburskej monarchie. Jedným z miest, ktoré v ňom objavíme, je aj dnešná Bratislava (Prešporok/Pressburg/Pozsony). Z celkového topograficko-historického súboru 550 listov […]

https://bratislavskerozky.sk/novy-presporsky-kalendar-so-170-rocnymi-pohladmi-na-mesto/

Pistoriho palác

Toto veľké množstvo ľudí neprilákal palác samotný, ale zaujímavá prednáška dr. Štefana Holčíka, ktorý nám s nadšením jemu vlastným porozprával o lekárnikovi Felixovi Pisztorym, jeho manželke Ide a najmä o histórii paláca. Previedol nás výstavnými priestormi tejto nádhernej eklektickej budovy. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií nielen o výjavoch na freskách a štukovej výzdobe, ktoré […]

https://bratislavskerozky.sk/pistoriho-palac/

Hudobný skladateľ, organista, klavirista a violončelista Franz Schmidt

Franz Schmidt sa narodil 22.12.1874 v Reidnerovom dome, ktorý stál na mieste dnešného Ministerstva kultúry na Námestí SNP. Jeho otec Franz Schmidt starší (1848 – 1910) viedol špedičnú firmu. Matka Mária Ravasz (1853 – 1931) pochádzala zo Skalice, od veku dvoch rokov ju ako úplnú sirotu vychovávali príbuzní v Prešporku. Mal dve mladšie sestry Mariu a Emmu. Reidnerov […]

https://bratislavskerozky.sk/hudobny-skladatel-organista-klavirista-a-violoncelista-franz-schmidt/

Pouličné karikatúry v Bratislave v roku 1989

„Bola som študentkou prvého ročníka Chemickej fakulty Technickej univerzity. Vtedy už bola atmosféra dosť slobodná na to, aby sme mohli ísť štrngať kľúčmi na Námestie SNP. Nebála som sa, nikto sa nebál. Snažila som sa uchovať na pamiatku niečo z toho, čo sa vtedy dostávalo do ulíc.  Ako sme kráčali z Obchodnej ulice k Prioru, […]

https://bratislavskerozky.sk/poulicne-karikatury-v-bratislave-v-roku-1989/

Židovský ortodoxný cintorín v Bratislave

Stretli sme sa v nedeľu 27. októbra na Žižkovej ulici pred kovovou bránou do židovského ortodoxného cintorína. Sprevádzal nás dr. Maroš Borský, riaditeľ Židovského komunitného múzea v Bratislave, ktorý sa s veľkou intenzitou venuje starostlivosti o propagáciu, ale aj o údržbu a zachovanie židovských pamiatok. História židovského ortodoxného cintorína siaha do roku 1845. Je jedným z najväčších židovských cintorínov na […]

https://bratislavskerozky.sk/zidovsky-ortodoxny-cintorin-v-bratislave/

Zoltán Szalay: Florián Rómer, záchranca rozprávok Ilustroval: Zsolt Lukács

Autorom aktuálnej rozprávkovej (maďarskej) je Zoltán Szalay, ktorý v nej priblížil osudy Floriána Rómera, považovaného nielen za významnú osobnosť Bratislavy, ale aj maďarského Győru. Na jej stranách objavíme všetko, čo môže deti posunúť bližšie k tomuto zvláštnemu kňazovi, rehoľníkovi a veľmi aktívnemu vedcovi: dinosaury, rozprávky, sny, dobrodružstvá a hrdinské skutky. Pri príležitosti dvojstého výročia Rómerovho […]

https://bratislavskerozky.sk/zoltan-szalay-florian-romer-zachranca-rozpravok-ilustroval-zsolt-lukacs/

„Akoby moja voľakedajšia Bratislava starla spolu so mnou…“

  Keď ste v roku 1954 prišli do Bratislavy, ako študent ste už mali prechodené iné veľké mesto – Košice. V čom bola Bratislava odlišná? Keď som prvýkrát navštívil Bratislavu, bol som študentom tretieho ročníka košickej priemyslovky. Vyslali ma sem na dva týždne na školenie pionierskych vedúcich. Školenie prebiehalo v budove YMCA, tu sme boli […]

https://bratislavskerozky.sk/akoby-moja-volakedajsia-bratislava-starla-spolu-so-mnou/

Takmer neznámy sochár Anton Norman Brandl

Existuje však bratislavský sochár, ktorý možno nepatrí medzi sochársku špičku, ale vo svojej dobe bol veľmi významným tvorcom dekoratívnych a chrámových sôch, ako aj ďalších sakrálnych diel či pomníkov. Je to Anton Norman Brandl, ktorý sa do Uhorska dostal z Českého kráľovstva a v Prešporku prežil najväčšiu časť svojho života. Pozrime sa však, ako sa vyvíjali […]

https://bratislavskerozky.sk/takmer-neznamy-sochar-anton-norman-brandl/

Miesto, kde bola banka doma takmer sto rokov

Hlavné námestie začalo vznikať v priebehu 13. storočia a domy po jeho obvode vlastnili vtedajší dôležití mešťania. Výnimkou nebol ani pôvodný dom, na ktorého mieste stojí v súčasnosti niekdajší bankový palác. Ako prvá významná osobnosť, ktorá bola ubytovaná krátkodobo v tomto dome sa spomína Mária Habsburská známa tiež ako Mária Uhorská, vdova po uhorskom kráľovi Ľudovítovi  II. Jagelovskom, ktorý […]

https://bratislavskerozky.sk/miesto-kde-bola-banka-doma-takmer-sto-rokov/

Páter Scherz, otec chudobných

Rodina prešporského obchodníka Filipa Scherza.  Zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:TMP.28 Filip Scherz de Vaszója bol dvakrát ženatý. Z prvého manželstva sa mu narodili traja synovia, z druhého deväť detí. Páter Karol Scherz (1807 – 1888) bol syn z prvého manželstva predurčený na kňazskú kariéru. V ľudovej tradícii obyvateľov Zuckermandla, kde pôsobil ako kaplán 23 rokov, bol nazývaný „otcom […]

https://bratislavskerozky.sk/pater-scherz-otec-chudobnych/

Bratislavský rodák Jozef Arpád Murmann (1889 – 1943). 130. výročie narodenia

  Portrét J. A. Murmanna na pozvánke na jeho autorskú výstavu v Galérii Bezděk v Bratislave v roku 1931. Zdroj: Galéria mesta Bratislavy  Osobnosť sochára a maliara J. A. Murmanna zostávala dlhšie obdobie na pokraji záujmu slovenskej umenovedy. K plnému doceneniu jeho prínosu dospeli slovenskí historici umenia až v posledných vedeckých syntézach venovaných umeniu 20. storočia na […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavsky-rodak-jozef-arpad-murmann-1889-1943-130-vyrocie-narodenia/

Enea Grazioso Lanfranconi – posledný prešporský polyhistor

  Dieťa Itálie Jeho meno evokuje v našich končinách exotický pôvod. Enea Grazioso Lanfranconi sa narodil v roku 1850 v zámožnej rodine v Pellio Intelvi v Lombardii. Od svojich dvadsiatich rokoch žil v Prešporku, kam prišiel so svojím otcom. Bol to pravý renesančný človek: inžinier, podnikateľ, vynálezca, amatérsky historik, zberateľ umeleckých diel, slovnikár (jeho deväťjazyčný, 302-stranový slovník zostal v rukopisnej […]

https://bratislavskerozky.sk/enea-grazioso-lanfranconi-az-utolso-pozsonyi-polihisztor/

Komenského námestie

Komenského námestie sa ako samostatný priestor začalo formovať po zbúraní mestských hradieb (1774 – 1778), vysušení priekopy i dunajského ramena. V roku 1776 postavili na jeho západnom konci Mestské (tzv. Csákyho) divadlo, čím ho oddelili od Hviezdoslavovho námestia. V roku 1793 zo strany Komenského námestia pristavali za javisko divadla novú tanečnú sálu, tzv. Redutu, ktorá […]

https://bratislavskerozky.sk/komenskeho-namestie/

Dóm sv. Martina – októbrová tematická vychádzka v maďarskom jazyku

A nesklamali sme sa!  🙂 László Borka nás o svojej erudovanosti presvedčil už v prvých minútach vychádzky. Svojím pokojným, no pritom napínavým spôsobom výkladu upútal našu pozornosť od začiatku až dokonca, pričom nás obohatil o mnoho nových poznatkov. Ďakujeme za príjemné nedeľné popoludnie a všetkých záujemcov srdečne pozývame na našu poslednú tohtoročnú tematickú vychádzku, ktorá […]

https://bratislavskerozky.sk/dom-sv-martina-oktobrova-tematicka-vychadzka-v-madarskom-jazyku/

OZ Bratislavské rožky si Kálmána Thalyho pripomenulo tematickou vychádzkou

Na „špacírke“, ktorá sa uskutočnila 27. septembra 2019 a viedol ju podpredseda OZ Bratislavské rožky a turistický sprievodca Árpád Korpás, sa zúčastnilo 32 záujemcov. Išlo o otváracie podujatie XXXIII. Mestských kultúrnych dní. Thaly patril medzi najvplyvnejších literárnych historikov svojej doby a najčastejšie je spomínaný v súvislosti s „kuruckými piesňami“. Do dejín sa zapísal aj ako básnik, spisovateľ a publicista. […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-si-kalmana-thalyho-pripomenulo-tematickou-vychadzkou/

Bratislavské udalosti z roku 1919 si OZ Bratislavské rožky pripomína jedinečnou „pop-up“

  Jadro výstavy tvoria historické pramene, dobové spomienky starých Prešporákov aj československých legionárov   Podpredseda OZ Bratislavské rožky Árpád Korpás pozdravil prítomných v slovenskom i maďarskom jazyku.   Po ňom sa ujala slova námestníčka primátora Bratislavy Lucia Štasselová, ktorá priblížila zámery vedenia mesta s Komenského námestím a s verejným priestorom, ktorý tu nedávno vznikol z bývalého parkoviska.   […]

https://bratislavskerozky.sk/pop-up-vystava-oz-barozky-je-spristupnena-do-6-oktobra-2019-na-komenskeho-za-historickou-budovou-snd/

Cestovanie v čase po Obchodnej ulici

Naším sprievodcom bol tentoraz podpredseda OZ Bratislavské rožky Ján Vyhnánek, vďaka ktorému sme mohli aspoň na chvíľu zabudnúť na problémy spájajúce sa s touto ulicou. Prostredníctvom výsledkov svojho najnovšieho výskumu a zaujímavého výkladu nám toto miesto predstavil v celkom inom svetle. Niektoré úseky Obchodnej ulice dodnes navodzujú atmosféru zašlých čias a táto ulica v sebe ukrýva nespočetne veľa zaujímavostí. […]

https://bratislavskerozky.sk/cestovanie-v-case-po-obchodnej-ulici/

OZ Bratislavské rožky si udalosti v meste z roku 1919 pripomenie exteriérovou výstavou

Pred sto rokmi sa z Prešporka (Pozsony, Pressburg), ktoré tvorilo súčasť Uhorska a obývalo ho prevažne nemecké a maďarské obyvateľstvo, stalo na krátky čas neoficiálne Wilsonovo a neskôr oficiálne Bratislava ako administratívne centrum a hlavné mesto slovenskej časti Československej republiky. Pri vzniku Československej republiky nebolo vôbec také jednoznačné, že Prešporok môže byť pričlenený k novému, […]

https://bratislavskerozky.sk/kulteri-kiallitassal-emlekezik-meg-a-pozsonyi-kifli-a-varosban-tortent-1919-es-esemenyekrol/

Zoznámili sme sa so životom a dielom sochára Antona Brandla

S dvadsiatimi šiestimi účastníkmi v pätách sa 15. septembra 2019 vydal na tematickú vychádzku (špacírku) OZ Bratislavské rožky turistický sprievodca a novinár István Hornyák. Anton Brandl po absolvovaní Akadémie umení vo Viedni krátky čas pobudol v Trnave, aby v roku 1844 zakotvil v Prešporku, kde ako sochár a miestny občan uspokojoval zákazky zblízka i zďaleka. Ako István Hornyák zdôraznil, snažil […]

https://bratislavskerozky.sk/brandl-antal-szobrasz-eletevel-es-muveivel-ismerkedtunk/

Novú Bratislavskú rozprávku sme predstavili v rodnom dome Floriána Rómera

Najnovší prírastok v rámci edície Bratislavské rozprávky sme predstavili v rodnom dome Floriána Rómera na Zámočníckej ulici, ktorá navodzuje atmosféru starého Prešporka. Knihu Zoltána Szalayho Florián Rómer, záchranca rozprávok (Rómer Flóris, a mesék megmentője), ktorá vyšla v maďarskom jazyku a dotvárajú ju ilustrácie Zsolta Lukácsa, uviedla do života Terézia Csécs z Múzea umenia a histórie Floriána […]

https://bratislavskerozky.sk/novu-bratislavsku-rozpravku-sme-predstavili-v-rodnom-dome-floriana-romera/

Vo „Fajnorke“ fungovali dielne pre vojnových invalidov

  Týmito zanietenými slovami otvoril Dr. Ferenc Finkey 27. júna 1917 zasadnutie výboru pre vojnovú starostlivosť v Prešporku, ktorého hlavnou úlohou bolo pripraviť výstavu, priekopnícku svojho druhu nielen v celej krajine, ale dokonca v celej rakúsko-uhorskej monarchii. Bol to práve Prešporok, kde po Berlíne, Kolíne a Istanbule zorganizovali Krajinskú výstavu vojnovej starostlivosti, predstavujúcu širokej verejnosti […]

https://bratislavskerozky.sk/vo-fajnorke-fungovali-dielne-pre-vojnovych-invalidov/

V roku 1968 v Bratislave fungovalo tajné rozhlasové vysielanie

Dňa 21. augusta 1968 sa v prvom rannom vysielaní Československého rozhlasu ozvala prvá správa o okupácii Československej republiky. V ranných hodinách sovietske vojská začali obsadzovať strategické budovy, medzi nimi aj budovu bratislavského Československého rozhlasu na Zochovej ulici. O dianí okolo budovy svojich kolegov informovali po telefóne pracovníci nočného vysielania rozhlasu. Vedením maďarského vysielania bol v […]

https://bratislavskerozky.sk/v-roku-1968-v-bratislave-fungovalo-tajne-rozhlasove-vysielanie/

Kostol trinitárov

O to, aby celá prehliadka bola tip-top, sa nad rámec bežnej normy zaslúžila naša stálica Eva Trúchla. Spolu s ňou sme sa ponorili do 300-ročnej histórie svätostánku, kochali sme sa jeho nádhernou výzdobou (monumentálne maľby Bibienu stoja za to!). No a napokon sme sa vďaka veľmi ústretovému pánovi kaplánovi dostali aj do krýpt kostola, ktoré […]

https://bratislavskerozky.sk/kostol-trinitarov/

Dvory a usadlosti bratislavských predmestí

V utorok (25.6.2019) sme sa stretli posledný raz pred prázdninami, aby sme sa spolu s Ivorom Švihranom prešli po usadlostiach bratislavského chotára. Opäť raz sme si pripomenuli, že Prešporok – Bratislava, to nie je iba úzke centrum, ale že jeho história siaha oveľa ďalej. Z mnohých usadlostí sa žiaľ dodnes zachovalo iba nemnoho, za všetky […]

https://bratislavskerozky.sk/dvory-a-usadlosti-bratislavskych-predmesti/

Slávne dámy mesta Prešporka

Početná skupina záujemcov sa na ňu vydala spred Grassalkovichovho paláca na Hodžovom námestí, kde sa mohli oboznámiť napríklad so životnými osudmi belgickej princeznej Izabely Croy-Dülmen, manželky arcivojvodu Friedricha Rakúsko-Těšínskeho, ktorý bol v roku 1889 vyslaný ako veliteľ 5. armádneho zboru do Prešporka, ako aj s pozadím rozvíjajúcej sa prešporskej lásky grófky Žofie Chotekovej a arcivojvodu Františka Ferdinanda Habsbursko-Lotrinského. V blízkosti […]

https://bratislavskerozky.sk/slavne-damy-mesta-presporka/

Po prešporskej Promenáde jazdí električka… Jenő Görföl predstavil knižný titul z dielne OZ Bratislavské rožky

 Jenő Görföl „Dedo, tu je bordel,“ skonštatuje môj vnuk zakaždým, keď si sadne do auta. Má pravda. Nuž, do tohto „poriadku“ som položil aj knihu, ktorú som si chcel príležitostne prečítať – skôr ako ju budem verejne prezentovať. A aj som si na ňu opakovane spomenul, chytil som ju, prelistoval.  Chlapsky musím priznať, že sa mi […]

https://bratislavskerozky.sk/po-presporskej-promenade-jazdi-elektricka-jeno-gorfol-predstavil-knizny-titul-z-dielne-oz-bratislavske-rozky/

Knižný sviatok „rožkov“ v bratislavskom Csemadoku

Moderátor večera a náš podpredseda Árpád Korpás sa v mene občianskeho združenia poďakoval všetkým, ktorí sa na vydaní titulov podieľali. Maďarský preklad knihy Viery Kamenickej Rozprávky zo Židovskej ulice – Pozsonyi zsidó mesék predstavil spisovateľ Zoltán Szalay. Titul pôvodne vyšiel v slovenskom jazyku v roku 2017 a vydalo ho tiež OZ Bratislavské rožky. Na prezentácii bola prítomná […]

https://bratislavskerozky.sk/knizny-sviatok-rozkov-v-bratislavskom-csemadoku/

Kuriózna pohľadnica

V utorok (28.5.2019) ani prietrž mračien neodradila históriechtivých návštevníkov od prednášky, na ktorej nám Štefan Holčík priblížil raritné pohľadnice Bratislavy. Nuž a začal od Adama, prezentáciou ich predchodcov, napr. korešpondenčných lístkov. Dokonca nám ukázal pravý litografický kameň, ktorý zachránil z akéhosi smetiska! Spolu s ním sme sa ponorili do bohatstva jedinečných – niekedy aj vtipných […]

https://bratislavskerozky.sk/kuriozna-pohladnica/

Bratislavská hliadka, 1954 – 2019. Rozhovor s Árpádom Tőzsérom o jeho bratislavských zážitkoch

Aké boli vaše prvé dojmy z Bratislavy, keď ste sem v polovici päťdesiatych rokoch prišli študovať na univerzitu? Môj prvý dojem bol ten, že vidím „vojnové mesto“. Ešte aj v roku 1954 vyzerala Bratislava tak, akoby ju len včera bombardovali. Až potom som sa dozvedel, že to neboli len stopy po bombardovaní. Hoci ešte bolo vidno aj tie […]

https://bratislavskerozky.sk/rozhovor-s-arpadom-tozserom-o-jeho-bratislavskych-zazitkoch/

Ďalší „palácový prieskum“ v Bratislave

Do sveta architektonických skvostov nás voviedol turistický sprievodca Mihály Brogyányi. Prehliadka bola pokračovaním prechádzky s rovnakým tematickým zameraním, ktorá sa uskutočnila v roku 2018.  Bratislava ako bývalé hlavné mesto Uhorska je totiž bohaté na aristokratické paláce. Brogyányi najskôr predstavil paláce na Hlavnom námestí, pristavil sa pri Apponyiho a Primaciálnom paláci a následne zaviedol účastníkov k pompéznej rezidencii na Panskej […]

https://bratislavskerozky.sk/dalsi-palacovy-prieskum-v-bratislave/

Hore svahom – prechádzka medzi vilami zo „šťastných mierových čias“

Takmer šesťdesiatčlenná skupina, ktorá úspešne odolávala aj silnému vetru, sa vydala na potulky z Mierového námestia, dotkla sa ulíc Gunduličova, Moyzesova, Fraňa Kráľa, Lermontovova, Vlčkova a ponavštevovala vily na Kuzmányho ulici, ktoré patria medzi najstaršie – začali ich stavať v 60. rokoch 19. storočia. Potom nasledovali vily na Palisádach, na Godrovej, Timravinej a Galandovej ulici. Účastníci, ktorí […]

https://bratislavskerozky.sk/hore-svahom-prechadzka-medzi-vilami-zo-stastnych-mierovych-cias/

Banky v Bratislave

Vychádzkou sprevádzal člen OZ Bratislavské rožky Roman Delikát, ktorý návštevníkom priblížil aj, ktoré známe osobnosti politického a literárneho života popri svojej známejšej činnosti pracovali vo finančnej sfére a popri iných zaujímavých faktoch rozpovedal aj príbeh úspešnej rodinnej banky známeho prešporského rodu.         OZ Barožky Fotografie: Braňo Bibel

https://bratislavskerozky.sk/banky-v-bratislave/

Čo chutilo v Bratislave

OZ Barožky Fotografie: Braňo Bibel

https://bratislavskerozky.sk/co-chutilo-v-bratislave/

Prešporské záhrady

Matériu si rozdelila tematicky (zeleň mníšskych rádov, šľachtických palácov, súkromných víl, verejná) a chronologicky, pričom načrtla aj perspektívy jej súčasnej ochrany. Do viac než posledného miesta nabitá sála je pre nás záväzkom, preto sa tešíme na ďalšie prednášky!     BArožky Fotografie: Braňo Bibel

https://bratislavskerozky.sk/presporske-zahrady/

Stretnutie s Rigelem

Ako na začiatku povedal, nejde vyberať „best of“ alebo „top diela“, pretože každé jedno majstrovo dielo si zasluhuje pozornosť. A tak nám takmer 2 hodiny prezentoval Rigeleho tvorbu – dielo po diele. Mohlo by sa zdať, že išiel o suchopárny výpočet jednotlivých položiek, no opak bol pravdou. Dôkazom a veľkou radosťou je nám mohutné obecenstvo, […]

https://bratislavskerozky.sk/stretnutie-s-rigelem-2/

Maďarská tematická prechádza o streľbe v Bratislave v roku 1919

 Tematickú prechádzku viedol sprievodca a podpredseda OZ Bratislavské rožky Árpád Korpás. Dňa 12. februára 1919 legionári, ktorí v Bratislave zabezpečovali brachiálnu moc formujúcej sa Československej republiky, spustili paľbu do protestujúceho davu. Zásah si vyžiadal viacero ľudských životov a množstvo zranených.                       BArožky Fotografie: Braňo Bibel

https://bratislavskerozky.sk/madarska-tematicka-prechadza-o-strelbe-v-bratislave-v-roku-1919/

Slovenská tematická prechádzka o streľbe v Bratislave v roku 1919

 Vlastivedný sprievodca M_P_BA Ivor Švihran a podpredseda OZ Bratislavské rožky, sprievodca Árpád Korpás porozprávali prítomným o udalostiach, ktoré viedli k pripojeniu Bratislavy k Československej republike a k tomu, že mesto sa pod názvom Bratislava stalo hlavným mestom slovenskej časti spoločného štátu. Priblížili aj postoj dobovej bratislavskej verejnosti k týmto udalostiam.           […]

https://bratislavskerozky.sk/slovenska-tematicka-prechadzka-o-strelbe-v-bratislave-v-roku-1919/

Korunovačné veduty Prešporka

Veduty si rozdelil na menšie časti, sekvencie, a po ich priblížení bolo dobre vidieť napr. to, ako sa publikum ruje o korunovačné súkno, či ako 9-ročnému Jozefovi I. pridržiavajú korunovačný plášť, aby ho neťahal po zemi. Doc. Segešovi ďakujeme zapútavú prednášku a veríme, že podobne vyberaným spôsobom sa budú niesť aj naše ďalšie prednášky roku […]

https://bratislavskerozky.sk/korunovacne-veduty-presporka/

Fadrusz je už na dunajskom nábreží!

Pred tematickou prechádzkou, ktorá sa mala začať o 16.30 hod., prichádzali na Vajanského nábrežie v hojnom počte záujemcovia, na ktorých už čakalo 30 informačných panelov. Ján Fadrusz, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia jedným z najoslavovanejších sochárov v Uhorsku, sa narodil pred 160 rokmi a zomrel pred 115 rokmi. Ako povedal na otvorení […]

https://bratislavskerozky.sk/fadrusz-je-uz-na-dunajskom-nabrezi/

Tŕnistá cesta k bratislavskému lidu (dokončenie)

Písal sa 13. júl 1919 a Bratislava konečne mala – i keď iba provizórne – lido. Tlač vychválila progresívny prístup kapitána a opätovne zdôraznila, že sa tam spolu kúpu všetky 3 národy bez akýchkoľvek konfliktov: „Láska k prírode a k zdraviu prospešným športom zblížila kruhy, ktoré proti sebe ešte pred krátkym časom stáli. Aj tu […]

https://bratislavskerozky.sk/trnista-cesta-k-bratislavskemu-lidu-dokoncenie/

Tŕnistá cesta k bratislavskému lidu (1. časť)

 Plážové kúpele mesta Viedeň na ostrove Gänsehäufel na dobovej pohľadnici  História bratislavského lida sa začala písať paradoxne vo Viedni roku 1900, keď sa tamojšiemu dobre známemu naturopatovi Florianovi Berndlovi zapáčila pláž na dunajskom ostrove Gänsehäufel a pod zámienkou, že sa tam bude starať o vŕby, si jeho časť od mesta prenajal. Namiesto vŕb tam však […]

https://bratislavskerozky.sk/trnista-cesta-k-bratislavskemu-lidu-1-cast/

O dejiny Bratislavy je veľký záujem – na naše tematické prechádzky chodia aj návštevníci z iných miest a obcí

V rámci cyklu tematických prechádzok Belle Époque sa záujemcovia už po piatykrát stretli s miestnou historičkou Ágnes M. Benyovszky, ktorá účastníkov opäť ohúrila svojimi znalosťami, entuziazmom i mimoriadnym zmyslom pre humor. Medzi účastníkmi, ktorí sa zhromažďovali pred prvou bratislavskou stanicou parostrojnej železnice, sa našli aj takí, ktorí pricestovali z Nových Zámkov (kde žije aj Ágnes […]

https://bratislavskerozky.sk/o-dejiny-bratislavy-je-velky-zaujem-na-nase-tematicke-prechadzky-chodia-aj-navstevnici-z-inych-miest-a-obci/

August Schwappach (1837-1914) – neoficiálny kráľ pekárov bratislavských rožkov.

Tam, v útulnej uličke, pojacej centrum mesta s Veternou, Vysokou či Štefánikovou ulicou, sa kedysi chodilo do mäsiarstva svetoznámeho mykológa Bäumlera, sucháre sa kupovali u Kesselbauera, na dobrom jedle sa dalo pochutiť u Lerchnera, známa bola aj kaviareň Effenberger; keď neskôr postavili Astorku, stala sa centrom bohémskej Bratislavy, svoje príbehy písali aj legendárna Fajka, Modrá […]

https://bratislavskerozky.sk/august-schwappach-1837-1914-neoficialny-kral-pekarov-bratislavskych-rozkov/

Toponymia predmestí Bratislavy

Ukázalo sa, že téma prednášky Ivora Švihrana, zástupcu projektu M_P_BA, je veľmi zaujímavá. Mladý lokálpatriot ju odštartoval netradičným spôsobom – interaktívnou hrou. V prednáške načrtol históriu a druhy toponým, spájajúcich sa s Bratislavou, pričom tieto následne demonštroval na konkrétnych príkladoch. Dotkol sa aj predmestí Bratislavy – dozvedeli sme sa napríklad, kde sa nachádzajú Szunyogdi (Komárov) […]

https://bratislavskerozky.sk/toponymia-predmesti-bratislavy/

Ako sa dostala veža do Sadu Janka Krála?

Blížiace sa oslavy tisícročia „obsadenia vlasti“ (honfoglalás) sprevádzala horúčkovitá stavebná činnosť prezentujúca vitalitu a energiu jubilujúcej krajiny. Nevídaný rozvoj sa dotkol takmer každej oblasti spoločenského a hospodárskeho diania. Cieľom vlády bolo demonštrovať príslušnosť Uhorska k západu a predstaviť ho ako rovnocennú súčasť Monarchie, schopnú za niekoľko dekád prekonať (neraz priepastné) rozdiely medzi ňou a rakúskymi […]

https://bratislavskerozky.sk/ako-sa-dostala-veza-do-sadu-janka-krala/

Dvojjazyčná interaktívna výstava o dejinách Bratislavy – nielen pre Bratislavčanov

Na vernisáži výstavy sa prítomným prihovoril archivár, historik a vedecký pracovník Katedry archívnictva a pomocných vied historických FF UK v Bratislave Ján Valo, ktorý sa poďakoval Bratislavským rožkom za to, že sa aj prostredníctvom tejto výstavy snažia popularizovať multikultúrne, mnohonárodnostné a viacjazyčné tradície Bratislavy. A dodal, že hoci sa o archivároch a pracovníkoch múzeí hovorí, […]

https://bratislavskerozky.sk/dvojjazycna-interaktivna-vystava-o-dejinach-bratislavy-nielen-pre-bratislavcanov/

Best of Mária Terézia (25 veľkých fotografií)

 Po jej ľavici stojí uhorský šľachtic v slávnostnom odeve, ktorý má jednu ruku položenú na srdci a druhou ukazuje dookola a naznačuje, že je pripravený za svoju panovníčku obetovať „život a krv”. Po pravici Márie Terézie stojí druhý uhorský šľachtic, držiaci v ruke meč a štít a odhodlaný chrániť kráľovnú a krajinu. Súsošie vytvoril bratislavský […]

https://bratislavskerozky.sk/best-of-maria-terezia-25-velkych-fotografii/

Prešporský tanečník Rudolf Laban

V Maďarskom inštitúte sa uskutočnila veľmi zaujímavá prednáška o prešporskom rodákovi Rudolfovi Labanovi, svetoznámom tanečníkovi, ktorý v Bratislave vyrastal a študoval. Dr. Miklós Vojtek do najmenších podrobností, ale pritom pútavo a zrozumiteľne rozplietol sieť vzťahov, ktoré tohto zabudnutého génia pútali k nášmu mestu. Či už to boli jeho prvé zážitky na poli hudby, divadla, výtvarného […]

https://bratislavskerozky.sk/presporsky-tanecnik-rudolf-laban/

Mertzov Prešporok – Krajčo hrá Mertza

Na prvej tohtoročnej virtuálnej prechádzke v rámci cyklu prednášok „Prechádzky starým Prešporkom“ sa mohli záujemcovia „stretnúť“ s prešporským rodákom a „zabudnutým“ gitarovým virtuózom Josephom Kasparom Mertzom (1806 – 1856). Hosťami Jána Vyhnánka boli gitaroví umelci Martin Krajčo a Radka Krajčová. Ďakujeme za účasť! Ďalšia virtuálna prechádzka sa bude venovať tanečníkovi Rudolfovi Labanovi, ktorý ako prvý […]

https://bratislavskerozky.sk/mertzov-presporok-krajco-hra-mertza/

Prechádzky starým Prešporkom

OZ Barožky

https://bratislavskerozky.sk/prechadzky-starym-presporkom/

Csaba Molnár: „…Z nášho filmu musí byť zrejmé, ako vidíme Bratislavu”

Aké bolo natáčať film v štyroch rôznych ročných obdobiach? Mesto má úplne inú atmosféru v zime než napríklad na jar, preto sme sa rozhodli, že prídeme v každom ročnom období, a natočíme pár dní. Ku každému ročnému obdobiu sme sa snažili nájsť vhodné miesta, ktoré sú práve v tom čase obľúbené. Pri jazerách sú ľudia […]

https://bratislavskerozky.sk/csaba-molnar-z-nasho-filmu-musi-byt-zrejme-ako-vidime-bratislavu/