Príspevky autora: papp

Unikátnu výstavu, ktorú pomáhala vytvoriť umelá inteligencia nájdete na nádvorí Starej radnice

V Prešporku, rovnako ako v iných európskych mestách, pôsobilo v 19. storočí a začiatkom 20. storočia mnoho neziskových organizácií, čiže spolkov a združení. Tieto prezentovali dôležitosť rôznych tematických oblastí a človek sa nemohol tešiť spoločenskému uznaniu, pokiaľ nebol členom kasína, športového klubu, hospodárskej svojpomocnej organizácie, slobodomurárskej lóže, spevokolu, ženského spolku či samovzdelávacieho robotníckeho združenia. S […]

https://bratislavskerozky.sk/unikatnu-vystavu-ktoru-pomahala-vytvorit-umela-inteligencia-najdete-na-nadvori-starej-radnice/

Druhý piknik pre členov OZ Bratislavské rožky dopadol na jednotku

Ani chladnejšie a zamračené počasie neodradilo naše členky a našich členov od účasti na druhom Pikniku BArožkov, ktorý sa konal v stredu 12. júna 2024 v Kanoistickom klube Karloveské rameno.  Účasť prekonala prvý ročník podujatia a na pikniku sa nás stretlo vyše štyridsať. Všetkých prítomných na úvod privítala predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant, ktorá odovzdala slovo pani Kataríne […]

https://bratislavskerozky.sk/druhy-piknik-pre-clenov-oz-bratislavske-rozky-dopadol-na-jednotku/

Kniha Istvána Hornyáka získala prémiu Literárneho fondu

István Hornyák  Vynikajúci autobiografický román venovaný sochárovi Jánovi Fadruszovi, ktorý minulý rok vydalo OZ Bratislavské rožky, je jedinečnou, suplujúcou knihou. Od monografií Bélu Lázára a Gyulu Soósa, ktoré vyšli pred viac ako sto, resp. šesťdesiatimi rokmi, nebolo totiž o živote a práci tohto slávneho prešporského sochára publikované žiadne ucelené životopisné dielo – až doteraz, keď […]

https://bratislavskerozky.sk/kniha-istvana-hornyaka-ziskala-premiu-literarneho-fondu/

Vydarený prešporský večer so Štefanom Holčíkom

O tom, že osud lekárne Bratislavčanom nie je ľahostajný, svedčila opäť raz mimoriadne vysoká účasť. Našim prednášateľom a sprievodcom po interiéri lekárne v jednom bola jedna z najpovolanejších osôb – dr. Štefan Holčík, známy svojimi hlbokými vedomosťami o histórii nášho mesta. Už na začiatku prednášky sa priznal, že k lekárni má osobitný vzťah, čo vzápätí […]

https://bratislavskerozky.sk/vydareny-presporsky-vecer-stefanom-holcikom/

Vysoká divácka účasť na prednáške Dominiky Zbončákovej

Prednášky sa zhostila kurátorka zbierky starej maľby a sochy GMB Dominika Zbončáková, ktorá patrí k najmladšej generácii bádateľov, no svoju rolu zvládla ako skúsená profesionálka a odborne i s primeranou dávkou humoru nás vnorila do témy. Teší nás, že sme v nej objavili nádejnú bratislavskú historičku, ako aj mimoriadne vysoká účasť obecenstva na prednáške. OZ […]

https://bratislavskerozky.sk/vysoka-ucast-na-prednaske-dominiky-zboncakovej/

Bratislavská kalvária ‒ Veľkonočná prechádzka s Mihályom Brogyányim

V prvý aprílový týždeň sa uskutočnila tohtoročná premiérová tematická prechádzka OZ Bratislavské rožky. Organizátorov príjemne prekvapilo, že na mieste stretnutia čakala početná skupina – k prechádzke sa pripojilo takmer 120 záujemcov. Vydali sme sa po Hlbokej ceste a spoznávali genius loci tejto lokality, keďže náš skvelý sprievodca Mihály Brogyányi a jeho rodina tu žije už celé […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavska-kalvaria-%e2%80%92-velkonocna-prechadzka-s-mihalyom-brogyanyim/

Legendárne bratislavské rožky oslavujú 425. narodeniny. Vydáme unikátnu knihu, aká tu ešte nebola!

Strana z Knihy majstrov cechu prešporských pekárov. Zdroj: Archív mesta Bratislavy  História pečenia bratislavských rožkov je veľmi dlhá. Podľa Knihy majstrov cechu prešporských pekárov sa na Veľkonočný pondelok 1599 rozhodlo, „že piecť bajgle majú všetci, ktorí pečú praclíky“. V cechovej Knihe majstrov (1588 – 1791) sa na s. 18 píše: „Dnes, na Veľkonočný pondelok roku […]

https://bratislavskerozky.sk/legendarne-bratislavske-rozky-oslavuju-425-narodeniny-vydame-unikatnu-knihu-aka-tu-este-nebola/

OZ BArožky zdigitalizovalo vzácnu pozostalosť rodiny Samarjayovcov

László Borka, Zoltán Samarjay a Braňo Bibel. Pôvod rodiny Samarjayovcov možno vystopovať do roku 1585. Prvé známe meno v rodinnom rodokmeni je Máté Samarjay, kalvínsky kazateľ z obce Polgárd vo Fejérskej župe v dnešnom Maďarsku. Jeho vnuk, János Samarjay II., získal šľachtický titul a erb od kráľa Leopolda I. v roku 1672. Kópia listiny potvrdzujúcej šľachtický […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-barozky-zdigitalizovalo-vzacnu-pozostalost-rodiny-samarjayovcov/

Peter Buday: Pamiatková starostlivosť v Prešporku

Očakávania nesklamal, naopak, ešte ich predčil, rozprával veľmi pútavo i výrečne a postupne nás zasvätil do podhubia ochrany pamiatok v našom meste pred rokom 1918. Plasticky nám opísal jej formovanie, významné osobnosti, konkrétne projekty, úskalia i svojráznosti (napr. kritika za to, že objekt po obnove nevyzeral ako úplne nový, ale niesol historickú patinu). Prednášku doplnil […]

https://bratislavskerozky.sk/peter-buday-pamiatkova-starostlivost-v-presporku/

Našli sa pôvodné stropné maľby z historickej budovy SND v Bratislave

Na viacerých miestach v dobovej tlači sa stretla s menom Dr. Ladislava Aixingera (strýka môjho otca z matkinej strany), ktorý v roku 1936 na margo osláv 50. výročia založenia Mestského divadla v Bratislave kritizoval odstránenie búst maďarských a nemeckých osobností, zdobiacich priečelie budovy. Janu Laslavíkovú zaujímalo, či sa v pozostalosti Ladislava Aixingera nezachovali písomné alebo […]

https://bratislavskerozky.sk/nasli-sa-povodne-stropne-malby-z-historickej-budovy-snd-v-bratislave/

Prednáška Jána Vyhnánka „Zabudnuté a menej známe domy bratislavských rodákov 2“

Tentoraz sme sa pomocou nádherných starých fotografií virtuálne prechádzali po Ventúrskej, Zelenej a Michalskej ulici, zabrúsili sme na Kapitulskú a Klariskú a túto mnohými zaujímavými informáciami nabitú púť sme ukončili na Suchom mýte. Ako už názov napovedá, prednáška nebola iba o domoch, z ktorých niektoré už nestoja, ale najmä o menej známych osobnostiach, ktoré sa […]

https://bratislavskerozky.sk/prednaska-jana-vyhnanka-zabudnute-a-menej-zname-domy-bratislavskych-rodakov-2/

Židovská Bratislava 3. Tematická prechádzka s Lászlóom Borkom

Počas prvých dvoch prechádzok z cyklu Židovská Bratislava sa László Borka zameral na  minulosť a súčasnosť bratislavskej židovskej komunity. V rámci tretej prechádzky sa sústredil na obdobie holokaustu – na pribúdajúce obmedzenia v živote bratislavských Židov za Slovenského štátu a na následné transporty do koncentračných táborov v rokoch 1942 – 1944. Vyše šesťdesiat záujemcov sa […]

https://bratislavskerozky.sk/zidovska-bratislava-3-tematicka-prechadzka-s-laszloom-borkom/

Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci 2023

Druhá prednáška nového prednáškového cyklu „Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci“, s názvom „Putovné zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v Bratislave: 1865, 1907,“ sa uskutočnila v utorok 3. októbra 2023  o 18.00. v Pistoriho paláci. Zhruba stovke nadšených diváčiek a divákov, prednášal historik medicíny MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil. Témou jeho rozprávania bolo Hnutie putovných schôdzí lekárov […]

https://bratislavskerozky.sk/prednasky-s-barozkami-v-pistoriho-palaci/

Projekt výskumu pre publikáciu „My sme starí Prešporáci 2“, pokračuje aj v roku 2024

Aktuálny výskum Občianskeho združenia Bratislavské rožky nadväzuje na už ukončený projekt úspešnej knižnej publikácie „My sme starí Prešporáci“. Kniha sa dokonca v októbri 2023 dočkala druhej dotlače a stále sa dá kúpiť v kníhkupectvách, či v našom e-shope. Cieľom autorov projektu je zozbierať materiály o starých bratislavských rodinách a hľadať unikátne dokumenty ako fotografie, pohľadnice, či […]

https://bratislavskerozky.sk/projekt-vyskumu-pre-publikaciu-my-sme-stari-presporaci-2-pokracuje-aj-v-roku-2024/

Zlatý rožok 2023

V prvej časti podujatia moderátorka Andrea Makýšová Volárová vyspovedala oboch podpredsedov OZ Bratislavské rožky Jána Vyhnánka a Árpáda Korpása. Témou rozhovoru bol ich vzťah k Bratislave, k občianskemu združeniu, ale aj k pochúťke – bratislavským rožkom. Obaja podpredsedovia sú zároveň sprievodcami po Bratislave a návštevníci podujatia sa dozvedeli aj čo-to zo sprievodcovskej kuchyne. Zhodli sa na tom, že Bratislavčanom sa […]

https://bratislavskerozky.sk/zlaty-rozok-2023/

Bratislava roku 1913

  Stará radnica, okolo roku 1913. Zdroj: SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov Univerzita Prešporok sa koncom roku 1912 stal univerzitným mestom bez potrebného zázemia pre školu, slávnostne otvorenú až 19. novembra 1916. Bolo zrejmé, že univerzita, ktorá so súhlasom Františka Jozefa I. niesla meno jeho zosnulej manželky, v Uhorsku obľúbenej kráľovnej Alžbety, začne svoje pôsobenie v provizóriách […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislava-roku-1913/

Vianočné trhy a OZ Bratislavské rožky už tradične patria k sebe

Je to tradícia, ktorú máme všetci radi. Pred Vianocami chceme byť bližšie nielen k našim rodinám, ale i k priaznivcom a podporovateľom. Preto každý rok prichádzame na vianočný trh na Hlavnom námestí v Bratislave s naším stánkom. Okrem lahodných makových a orechových bratislavských rožkov ponúkame aj publikácie nášho vydavateľstva. Tento rok sme sa posunuli na nové miesto. V predvianočnom čase […]

https://bratislavskerozky.sk/vianocne-trhy-a-oz-bratislavske-rozky-uz-tradicne-patria-k-sebe/

Jedna pohľadnica, štyri názvy mesta

Začiatkom XX. storočia vyšla vo Viedni séria pohľadníc s maľbami Prešporčana Vojtecha Marxa, ktorá mala podľa mojich informácií 14 + 1 kusov. Popri večernom nábreží zachytávala aj ďalšie lokality a objekty mesta: Hlavné námestie, Batthyányho námestie, Trhové námestie, Grassalkovichov palác, súsošie Márie Terézie či Redutu. A tak sa z Marxových idylických, trochu snivých obrazov v naivistickom štýle stali […]

https://bratislavskerozky.sk/jedna-pohladnica-styri-nazvy-mesta/

Knižná novinka „História na zjedenie“ sa dočká slávnostného uvedenia do života

Internetový časopis „História na zjedenie“ sa za dobu svojej existencie stal klenotom šíriacim poznanie o dejinách a kultúre multietnickej a viacjazyčnej starej Bratislavy. Webová stránka každoročne osloví desaťtisíce návštevníkov takmer zo všetkých krajín sveta, kde žijú bratislavskí rodáci a milovníci jej histórie. Časopis ponúka fundované odborné články s bohatou obrazovou prílohou najvyššej kvality a píšu pre neho historici, muzikológovia i pamätníci dejín. […]

https://bratislavskerozky.sk/knizna-novinka-historia-na-zjedenie-sa-docka-slavnostneho-uvedenia-do-zivota/

Celoživotná cesta vytesaná do kameňa Metamorfóza kameňa – Pocta Fadruszovi

Sochárovu celoživotnú cestu a umeleckú tvorbu sa prvýkrát pokúsil predstaviť Dr. Béla Lázár. Ako uvádza v predslove svojej knihy, stalo sa tak ešte počas Fadruszovho života. Životopis vyšiel napokon až oveľa neskôr, v roku 1923. O umeleckých aktivitách majstra Fadrusza následne písal Gyula Soós vo svojej umenovednej publikácii z roku 1961. A najnovšie si slávneho […]

https://bratislavskerozky.sk/celozivotna-cesta-vytesana-do-kamena-metamorfoza-kamena-pocta-fadruszovi/

O kaštieli v Rusovciach vzniká dokumentárny film

Čo stojí v pozadí tejto zanedbanosti a úpadku? A prečo je vlastne kaštieľ v Rusovciach taký jedinečný? Kto boli jeho obyvatelia a aké boli ich životné osudy? Aké rodinné väzby k nemu viažu nemeckého oscarového režiséra Floriana Henckela von Donnersmarcka? Našla v ňom belgická princezná Štefánia, vdova po korunnom princovi Rudolfovi, napokon šťastie po boku Eleméra Lónyaya? Komu zanechal manželský pár […]

https://bratislavskerozky.sk/o-kastieli-v-rusovciach-vznika-dokumentarny-film/

Kniha OZ Bratislavské rožky ocenená Literárnym fondom

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 27. septembra 2023 v Zichyho paláci v Bratislave. Gáborovi Csandovi touto cestou blahoželáme k oceneniu a k skvelému prekladu. Gábor Csanda Autorka pôvodnej verzie Viera Kamenická, Eva Bolemant predsedníčka o.z., prekladateľ Gábor Csanda, redaktorka Henriett Hernádi  OZ BArožky Fotografie: Viera Kamenická

https://bratislavskerozky.sk/kniha-oz-bratislavske-rozky-ocenena-literarnym-fondom/

Prešporský kalendár oslavuje 10. narodeniny. Podporte prosím jeho jubilejné vydanie!

  Prešporský kalendár 2015 Občianske združenie Bratislavské rožky po prvý raz vydalo svoj Prešporský kalendár v roku 2014. Kalendár priniesol fotografie amatérskeho fotografa V. Benescha. Jeho fotografie vypovedajú o starej, dnes už neexistujúcej Bratislave, o dobovom životnom štýle, móde i vizuálnej kultúre. Beneschova rozsiahla fotografická tvorba je súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea kultúry karpatských […]

https://bratislavskerozky.sk/presporsky-kalendar-oslavuje-10-narodeniny-podporte-prosim-jeho-jubilejne-vydanie/

Na počesť Jána Fadrusza. Biografický román o slávnom sochárovi z pera Istvána Hornyáka predstavilo OZ Bratislavské rožky 18. septembra 2023

S autorom sa porozprávala Dóra Hushegy, redaktorka Rádia Patria, ktorá sa dotkla aj témy Fadruszovho života a dlhotrvajúceho, no úspešného procesu tvorby knihy. Hornyák priblížil detaily precízneho výskumu, ktorý vzniku románu predchádzal a vyvrcholil analýzou doposiaľ nezverejnených archívnych dokumentov.  Autor totiž objavil približne tristo Fadruszových listov, ktoré z veľkej časti zachytávajú ľútostnú korešpondenciu medzi umelcom […]

https://bratislavskerozky.sk/na-pocest-jana-fadrusza-biograficky-roman-o-slavnom-socharovi-z-pera-istvana-hornyaka-predstavilo-oz-bratislavske-rozky-18-septembra-2023/

Na návšteve kaštieľa zaľúbencov. Dňa 17. septembra 2023 sa uskutočnila tematická prechádzka OZ Bratislavské rožky v Rusovciach

Sprievodkyňa Éva Reiter očakávala malú veľkú skupinu pri budove niekdajšej jazdiarne, ktorá dnes poskytuje domov ľudovému umeleckému súboru SĽUK. Počas prechádzky sa snažila priblížiť nielen históriu Rusoviec a tunajšej slávnej kúrie, ale aj jej obyvateľov a vzťahy medzi nimi – múry kaštieľa boli totiž svedkom viacerých búrlivých ľúbostných vzťahov aj šťastných manželstiev. Na priestranstve pred […]

https://bratislavskerozky.sk/na-navsteve-kastiela-zalubencov-dna-17-septembra-2023-sa-uskutocnila-tematicka-prechadzka-oz-bratislavske-rozky-v-rusovciach/

Úspešný štart nového cyklu prednášok v Pistoriho paláci

Nový cyklus našich prednášok pod názvom „Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci“ sme naštartovali v spolupráci so Staromestským centrom kultúry a vzdelávania v utorok 5. septembra 2023 o 18.00. Asi stovka návštevníkov sa započúvala do prednášky podpredsedu OZ Bratislavské rožky, právnika a regionálneho historika, turistického sprievodcu a vedeckého spolupracovníka Encyklopedického ústavu SAV JUDr. Ján Vyhnánek, PhD. Jeho […]

https://bratislavskerozky.sk/uspesny-start-noveho-cyklu-prednasok-v-pistoriho-palaci/

Po stopách zabudnutých palácov – jesenná prechádzka s Bratislavskými rožkami

Mestský okruh sa začal v bývalej francúzskej záhrade Aspremontovho paláca, ktorú dnes Bratislavčania poznajú pod názvom Medická záhrada. Zúčastnení si prehliadli aj slávnu Petőfiho sochu ukrytú v parku vedľa dodnes zachovaného šľachtického sídla. Ďalšou zastávkou bola niekdajšia rezidencia majiteľa továrne na kefy Karola Grüneberga a samotná budova továrne na Radlinského ulici, ktorá v priebehu rokov prišla […]

https://bratislavskerozky.sk/po-stopach-zabudnutych-palacov-jesenna-prechadzka-s-bratislavskymi-rozkami/

Prvý piknik pre členov OZ Bratislavské rožky prebehol vo vodáckom duchu

Byť členom Bratislavských rožkov sa oplatí! Práve exkluzívne pre nich usporiadalo naše občianske združenie piknik na veľmi zaujímavom mieste. Dňa 28. júna 2023 poobede, sme sa stretli v Kanoistickom klube Karloveské rameno (založenom v roku 1932), kam sme zavítali na pozvanie našich členov manželov Bárányovcov, ktorí sú zároveň aj dlhoročnými členmi kanoistického klubu. Na návštevníkov čakalo […]

https://bratislavskerozky.sk/prvy-piknik-pre-clenov-oz-bratislavske-rozky-prebehol-vo-vodackom-duchu/

Občianske združenie Bratislavské rožky pokračuje v cykle obľúbených prednášok v Pistoriho paláci

OZ Bratislavské rožky zorganizovalo od roku 2013 už 62 prednášok významných odborníkov, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. Jedno podujatie v priemere navštívilo až 120 návštevníkov. Túto tradíciu žiaľ narušila pandémia covidu, počas ktorej sa prednášky pravidelne nemohli konať. Záujem verejnosti o tento druh podujatí však pretrváva, preto sa v spolupráci so Staromestským centrom kultúry […]

https://bratislavskerozky.sk/obcianske-zdruzenie-bratislavske-rozky-pokracuje-v-cykle-oblubenych-prednasok-v-pistoriho-palaci/

OZ Bratislavské rožky na jeseň odštartuje ďalší cyklus tematických prechádzok

OZ Bratislavské rožky, ktoré mapuje históriu hlavného mesta a jeho viacjazyčné tradície, pripravuje na jeseň – zimu viacero zaujímavých tematických prechádzok v maďarskom jazyku, na ktoré srdečne pozýva všetkých záujemcov. Prvá tematická prechádzka Paláce za bývalými mestskými hradbami sa uskutoční 3. septembra 2023 pod vedením turistického sprievodcu a novinára Istvána Hornyáka. Začne sa v bývalej […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-na-jesen-odstartuje-dalsi-cyklus-tematickych-prechadzok/

Život Antona Brandla v zrkadle nových výskumov

Tvár Bratislavy (dobového Prešporka) formovalo mnoho staviteľov, sochárov, záhradníkov (!), architektov, pričom mená viacerých z nich široká verejnosť takmer vôbec nepozná. Len skutočným znalcom architektúry a sochárstva nie je potrebné vysvetľovať, akú úlohu pri utváraní podoby mesta zohrali František Karol Römisch, členovia rodiny Feiglerovcov a Rumpelmayerovcov, dvojica František Wimmer – Ondrej Szőnyi či stavebná firma Kittler a Gratzl […]

https://bratislavskerozky.sk/zivot-antona-brandla-v-zrkadle-novych-vyskumov/

Nová výstava o Hviezdoslavovom námestí z dielne OZ Bratislavské rožky bola otvorená

Sándor Papp ml, Peter Janoviček, Eva Bolemant Prítomných návštevníkov vernisáže privítal riaditeľ Inštitútu Liszta Pál Venyercsan. Na vernisáži sa tiež zúčastnili jej autori, za ktorých prejav predniesol kurátor Peter Janoviček. Prinášame jeho prejav z otvorenia výstavy: „Milé návštevníčky a návštevníci našej vernisáže, dovoľte mi povedať pár slov v mene kolegýň a kolegov z autorského tímu panelovej pop-up výstavy „Promenade […]

https://bratislavskerozky.sk/nova-vystava-o-hviezdoslavovom-namesti-z-dielne-oz-bratislavske-rozky-bola-otvorena/

„… Bratislava, ktorá žije v mojich predstavách, je celkom iná ako v skutočnosti.“

    V tvojom živote zohrali dôležitú úlohu tri mestá: Rimavská Sobota, Košice a Bratislava. V ktorom z nich si strávila najviac času a ku ktorému máš najbližší vzťah?   V Rimavskej Sobote, kde som žila do svojich dvadsiatich rokov, som strávila menej času ako v ďalších dvoch dohromady. Na univerzitu som nastúpila neskôr, ako býva zvykom. V období, keď sa menil politický […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislava-ktora-zije-v-mojich-predstavach-je-celkom-ina-ako-v-skutocnosti/

Už sa to raz páčilo! Mudráctva istého „preschpurského pána domáceho“

Názov môjho aktuálneho článku hlása: „Už sa to raz páčilo!“ A skutočne: kratšie i dlhšie texty zaradené do výberu stihli počas svojej internetovej „kariéry“ nazbierať množstvo čitateľských „lajkov“ a ja dúfam, že rovnako veľkej popularite sa budú tešiť aj v knižnej podobe. Texty, ktoré skúmajú alebo prezentujú dávnu históriu, sa najprirodzenejšie cítia – ak to vôbec môžeme […]

https://bratislavskerozky.sk/uz-sa-to-raz-pacilo-mudractva-isteho-preschpurskeho-pana-domaceho/

V máji spustíme zbierku na podporu slovenského online magazínu OZ Bratislavské rožky

Sándor Papp ml., Zakladatel a šéfredaktor    „Za priekopnícky bol považovaný aj precízne vyberaný zdigitalizovaný obrazový materiál. Tieto staré zábery sa dostali i na Facebook. Aj toto – popri mnohých zaujímavých článkoch – prispelo k popularite portálu.“   Nakoľko boli pred dvanástimi rokmi rozšírené obsahy spojené so starou Bratislavou? Na webovej stránke vtedajších Bratislavských novín sa objavovali […]

https://bratislavskerozky.sk/v-maji-spustime-zbierku-na-podporu-slovenskeho-online-magazinu-oz-bratislavske-rozky/

Eva Bolemant: „Hľadáme stálych podporovateľov OZ Bratislavské rožky…“

Eva Bolemant zakladajúca predsedníčka. Foto: Braňo Bibel   „Chceli by sme dosiahnuť, aby naša organizácia nebola ekonomicky závislá len od dotácií z projektov.“   V čom bude rok 2023 v OZ Bratislavské rožky iný ako tie predchádzajúce? Chceli by sme dosiahnuť, aby naša organizácia nebola ekonomicky závislá len od dotácií z projektov. Naším cieľom je vyvíjať kontinuálnu činnosť, aby […]

https://bratislavskerozky.sk/eva-bolemant-hladame-stalych-podporovatelov-oz-bratislavske-rozky/

Lekáreň Salvator. Do Bratislavy sa vrátil kus histórie, kus starého Prešporka

Lekáreň Salvator v roku 1928. Výrez z fotografie Josefa Hofera. Zdroj: pammap.sk, Archív mesta Bratislavy  Založil ju okolo roku 1654 ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay v dodnes stojacej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Jezuiti vtedy pôsobili v Bratislave už viac rokov a Lippay – ako najvyšší cirkevný hodnostár v krajine – si dal za úlohu tento mníšsky rád podporiť. […]

https://bratislavskerozky.sk/lekaren-salvator-do-bratislavy-sa-vratil-kus-svojej-historie-kus-stareho-presporka/

Petőfi a Bratislava – marcová prechádzka s OZ Bratislavské rožky

Dozaista aj Sándor Vutkovich st., Rezső Szalatnai či Andor Sas, ktorí sa svojho času venovali výskumu bratislavského kultu Sándora Petőfiho, by s radosťou počúvali výklad nášho sprievodcu Árpáda Korpása. Vďaka šikovne naplánovaným trasám a precízne zostavenej prednáške nás čakal zaujímavý a obsažný program. Popri známejších literárno-kultúrnohistorických súvislostiach, ktoré vniesli viac svetla do vzťahu Sándora Petőfiho […]

https://bratislavskerozky.sk/petofi-a-bratislava-marcova-prechadzka-s-oz-bratislavske-rozky/

Bratislavské rožky na Základnej škole Milana Rastislava Štefánika

Na pozvanie pani triednej učiteľky Mgr. Žofie Kopálovej navštívila predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant a šéfredaktor Peter Janoviček triedu IX. B Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici v Bratislave. Počas besedy žiakom odprezentovali bohaté aktivity OZ Bratislavské rožky a predstavili im knižné publikácie z jeho produkcie. Žiaci sa tak dozvedeli o úspešnej detskej edícii […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-na-zakladnej-skole-milana-rastislava-stefanika/

OZ Bratislavské rožky na prestížnom budapeštianskom turistickom fóre

Árpád Korpás Hovoril okrem iného o vydavateľskej činnosti (edícia Bratislavské rozprávky, Prešporský kalendár atď.), o pop up výstavách (napr. Tour de Pressbourg, Maďarská Bratislava) a o tematických prehliadkach mesta, ale spomenul aj ďalšie oblasti činnosti nášho spolku. Záujemcovia mali možnosť sa pozrieť do niektorých kníh OZ Bratislavské rožky, ktoré sú dostupné aj cez náš e-shop. BArožky

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-na-prestiznom-budapestianskom-turistickom-fore/

Pozsony (Bratislava): mesto, ktoré zohráva dôležitú úlohu v maďarskom historickom a národnom povedomí

Petőfiho socha na Promenáde (dnes:Hviezdoslavovo námestie ), okolo roku 1915   Alma mater K šíreniu dobrého mena Bratislavy oddávna prispievali aj jej vynikajúce školy. V roku 1465, počas vlády kráľa Mateja Korvína, vznikla Universitas (Academia) Istropolitana, ktorá bola po Pécsi a Budíne treťou najstaršou univerzitou v dobovom Uhorsku. V roku 1606 vzniklo evanjelické lýceum, ktorého […]

https://bratislavskerozky.sk/pozsony-bratislava-mesto-ktore-zohrava-dolezitu-ulohu-v-madarskom-historickom-a-narodnom-povedomi/

Staňte sa naším podporovateľom/ podporovateľkou a darujte nám 2% z vašich daní!

  OZ Bratislavské rožky, funguje 12 rokov a odvtedy úspešne napĺňa svoj ciel, ktorým je predstavovať a ochraňovať historické a kultúrne hodnoty Bratislavy. Združenie sa za toto obdobie zaradilo medzi najpopulárnejšie a najaktívnejšie neziskové organizácie v meste. Keďže pôsobí ako nezisková organizácia, finančné prostriedky na svoju činnosť získava zo štátnej a grantovej podpory, ako aj z […]

https://bratislavskerozky.sk/stante-sa-nasim-podporovatelom-podporovatelkou-a-darujte-nam-2-z-vasich-dani/

Bratislavské rožky oslávili 12 rokov

Tradícia udeľovania ocenení „Zlatý rožok“ siaha do roku 2013, kedy sme po prvýkrát takto poďakovali dobrovoľníkom a podporovateľom, ktorí pomáhajú nášmu združeniu v jeho práci a poslaní. Naposledy sme sa takto stretli v roku 2019, netušiac, že nasledujúce roky sa z vyššej moci stretnúť nebudeme môcť. O to viac energie sme vložili do príprav tohtoročného podujatia „Zlatý rožok […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-oslavili-12-rokov/

BIBIANA udelila ocenenie knihe „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje každoročne až sedem rôznych súťaží a ocenení. Od roku 1991 začala, popri ocenení Najkrajšia detská kniha roka, udeľovať aj ocenenie Najlepšia detská kniha roka. Obe ocenenia porota rozdelila na kategórie podľa ročných období. Odbornú porotu tvoria zástupcovia dvoch organizácií. Jednou z nich je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Tou druhou je Slovenská […]

https://bratislavskerozky.sk/bibiana-udelila-ocenenie-knihe-chatam-sofer-alebo-moje-tajuplne-stretnutie-s-rabinom/

Album „My sme starí Prešporáci“ sa teší priazni návštevníkov vianočných trhov v Bratislave

Vianočný Hlavný trh 2022 sa v centre Bratislavy naplno rozbehol a každodenne láka do mesta davy návštevníkov. Tí si užívajú po dvojročnej vynútenej prestávke pravú vianočnú atmosféru, plnú stretnutí priateľov, svetiel, ozdôb, vôní, pochúťok a darčekov. OZ Bratislavské rožky má tradične na vianočnom trhu na Hlavnom námestí svoj stánok, ktorý nájdete rovno pod vežou Starej radnice, pri vianočnom […]

https://bratislavskerozky.sk/album-my-sme-stari-presporaci-sa-tesi-priazni-navstevnikov-vianocnych-trhov-v-bratislave/

Vianočné trhy sú otvorené. Prezrite si ich očami fotografa Bratislavských rožkov

Po dvojročnej vynútenej prestávke sa opäť konajú vianočné trhy na Hlavnom námestí, kde aj tentokrát nájdete stánok OZ Bratislavské rožky. Sme tu pre vás celý mesiac a tešíme sa na všetkých našich podporovateľov a priaznivcov. Náš stánok nájdete na Hlavnom námestí hneď vedľa vianočného stromčeka, oproti Kostolnej ulici. Tešíme sa na Vás! Pozrite si ako […]

https://bratislavskerozky.sk/vianocne-trhy-su-otvorene-prezrite-si-ich-ocami-fotografa-bratislavskych-rozkov/

Nový Prešporský kalendár už v predaji na vianočných trhoch

  Prešporský kalendár je náš dlhoročný úspešný projekt. Tento rok sme do Prešporského kalendára vybrali krásne akvarely zo starej Bratislavy, ktoré do nášho vlastníctva pribudli vďaka významnému popularizátorovi mesta – lektorovi, turistickému sprievodcovi a organizátorovi Zsoltovi Lehelovi.   „Otvorené“ ateliéry starej Bratislavy (kresliarske školy), ktoré v meste fungovali, plnili v jeho živote dôležitú kultúrnu a […]

https://bratislavskerozky.sk/novy-presporsky-kalendar-uz-v-predaji-na-vianocnych-trhoch/

Knihu My sme starí Prešporáci dostanete kúpiť exkluzívne u Bratislavských rožkov!

Zásoby výtlačkov kníh v kníhkupectvách sa zmenšujú a kníhkupci majú na sklade už iba posledné kusy. Záujemcovia o knihu však nemusia zúfať! Napriek tomu, že polovica nákladu knihy je už predaná, OZ Bratislavské rožky majú na sklade stále dosť jej výtlačkov, ktoré čakajú na svojich čitateľov. Knihu, ktorá bude určite skvelým vianočným darčekom v bratislavských domácnostiach, kúpite jednoducho cez […]

https://bratislavskerozky.sk/knihu-my-sme-stari-presporaci-dostanete-kupit-exkluzivne-u-bratislavskych-rozkov/

Johann Matthias Sperger – virtuózny kontrabasista a skladateľ

Rodáka z Feldsbergu (Rakúsko) / dnešné Valtice (ČR) z rodiny chovateľa dobytku očividne veľmi bavilo štúdium hudby, pretože si ako 16-ročný sám prepisoval traktáty o hudobnej teórii, cvičenia pre hru na organe a inštrukcie ku kompozícii (zachované sú dva traktáty podľa vzorov od G. Carissimiho a J. J. Fuxa). Musel mať teda solídneho učiteľa hudobnej teórie a kompozície, ktorým bol […]

https://bratislavskerozky.sk/johann-matthias-sperger-virtuozny-kontrabasista-a-skladatel/

Veľká slávnosť starých Bratislavčanov: Fotoalbum „My sme starí Prešporáci“ sa predstavil čitateľom

  Kniha plná superlatívov „My sme starí Prešporáci“ je jedinečná publikácia, zostavená a vydaná občianskym združením Bratislavské rožky, ktorá obsahuje 21 príbehov zo starej Bratislavy. Každú jej kapitolu tvorí jedno autentické rozprávanie Prešporáčky či Prešporáka, v ktorom približuje dejiny svojej rodiny a svoj vzťah k rodnému mestu. Tieto osobné texty sú doplnené bohatým výberom vzácnych […]

https://bratislavskerozky.sk/velka-slavnost-starych-bratislavcanov-fotoalbum-my-sme-stari-presporaci-sa-predstavil-citatelom/

Pomník Štyri levy na Murmannovej výšine. Impozantný výhľad na celé Staré Mesto je už minulosťou.

Spoločenský tlak však s pribúdajúcimi rokmi silnel – inak často rozdelené obyvateľstvo Bratislavy sa v tejto veci vzácne zjednotilo. Neexistovalo delenie podľa národnosti: či Nemec, Maďar, Slovák alebo Žid, každý bez výnimky niekoho vo vojne stratil a túžil po mieste, kde by si mohol dôstojne uctiť jeho pamiatku. Iniciatívy sa preto v roku 1925 chopili kompetentní. Celú aktivitu zastrešil […]

https://bratislavskerozky.sk/pomnik-4-levy-na-murmannovej-vysine-impozantny-vyhlad-na-cele-stare-mesto-je-uz-minulostou/

Tváre, budovy, príbehy. O Bratislave subjektívne – očami Mihálya Brogyányiho

Ten hneď zdôraznil, že nepôjde o klasickú prechádzku, keďže OZ Bratislavské rožky ho požiadalo o netradičné sprevádzanie, založené na vlastných zážitkoch a dojmoch. Napriek tomu boli miestami humorné, inokedy zasa smutné bratislavské príbehy nabité množstvom informácií z histórie mesta. Naša prechádzka zahŕňala Suché mýto, Palisády a evanjelickú štvrť. Ďakujeme Mihályovi Brogyányimu za mimoriadne vydarené nedeľné popoludnie a už teraz sa tešíme […]

https://bratislavskerozky.sk/tvare-budovy-pribehy-o-bratislave-subjektivne-ocami-mihalya-brogyanyiho/

Pri príležitosti Dňa národného smútku zorganizovalo OZ Bratislavské rožky prechádzku po evanjelickom cintoríne

Účastníkov prechádzky, ktorá predchádzala kladeniu vencov v pamätný deň aradských mučeníkov, sprevádzal Jenő Görföl. Miestny historik sa dlhé roky venuje pamätným miestam, pripomínajúcim účastníkov boja za slobodu v rokoch 1848/49. S jeho menom sa spája viacero významných dokumentačných prác na túto tému. „Na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne odpočíva veľké množstvo významných predstaviteľov maďarského národného a […]

https://bratislavskerozky.sk/pri-prilezitosti-dna-narodneho-smutku-zorganizovalo-oz-bratislavske-rozky-prechadzku-po-evanjelickom-cintorine/

Ďakujeme! Dosiahli sme 100% Prešporský kalendár si môžete rezervovať ešte tri týždne!

Keďže kampaň sa končí zhruba o 3 týždne, ešte stále máte príležitosť kúpiť si (rezervovať) výtlačok vo forme finančného daru. Tým nám výrazne uľahčíte prácu, keďže v tomto náročnom období dokážeme lepšie plánovať. Ako nám môžete pomôcť? S online podporou na webe StartLabu. S priamou podporou: Prešporský kalendár si môžete rezervovať, vyplatiť osobne v kancelárii nášho […]

https://bratislavskerozky.sk/dakujeme-dosiahli-sme-100-presporsky-kalendar-si-mozete-rezervovat-este-tri-tyzdne/

S Jánom Vyhnánkom po stopách známych i menej známych osobností starej Bratislavy

V priebehu prechádzky priblížil napr.  osobnosť Ludwiga von Höhnela – rakúskeho námorného dôstojníka a cestovateľa, ktorý bol členom expedície pod vedením grófa Sámuela Telekiho. Počas nej – v roku 1888 – objavili jazerá Rudolf a Štefánia (dnes Turkana a Chew Bahir). Okrem mnohých iných významných osobností Ján Vyhnánek predstavil aj botanika, univerzitného profesora a kráľovského […]

https://bratislavskerozky.sk/s-janom-vyhnankom-po-stopach-znamych-i-menej-znamych-osobnosti-starej-bratislavy/

Devínska prechádzka s Istvánom Hornyákom

Napriek nepríjemnému počasiu sa v sobotu 22. septembra 2022 zhromažďovala pri bráne hradu Devín skupinka záujemcov – na našu veľkú radosť prišli aj hostia mimo Bratislavy a dokonca i z  maďarskej obce Solymár. Turistický sprievodca István Hornyák zaujímavým spôsobom predstavil hrad, ktorý sa týči nad sútokom riek Morava a Dunaj. Spoznali sme aj históriu Devína, […]

https://bratislavskerozky.sk/devinska-prechadzka-s-istvanom-hornyakom/

Podporte prosím vydanie Prešporského kalendára 2023!

Zsolt Lehel V tohtoročnom Prešporkom kalendári nájdete krásne akvarely zo starej Bratislavy, ktoré do nášho vlastníctva pribudli vďaka významnému popularizátorovi Bratislavy – lektorovi, turistickému sprievodcovi a organizátorovi  podujatí Zsoltovi Lehelovi. Prešporský kalendár 2023 V roku 1982 Zsolt Lehel za pomoci Bélu Husvétha zozbieral unikátne akvarely, ktoré zdokumentoval aj fotograficky. Samotný materiál v podobe rukopisu a […]

https://bratislavskerozky.sk/podporte-prosim-vydanie-presporskeho-kalendara-2023/

Nová unikátna knižná publikácia „My sme starí Prešporáci“ bude slávnostne uvedená do života

„My sme starí Prešporáci“ je jedinečná publikácia, zostavená a vydaná občianskym združením Bratislavské rožky, ktorá obsahuje 21 príbehov zo starej Bratislavy. Každú jej kapitolu tvorí jedno autentické rozprávanie Prešporáčky či Prešporáka, v ktorom približuje dejiny svojej rodiny a svoj vzťah k rodnému mestu. Tieto osobné texty sú doplnené bohatým výberom vzácnych fotografií zo starých albumov […]

https://bratislavskerozky.sk/nova-unikatna-knizna-publikacia-my-sme-stari-presporaci-bude-slavnostne-uvedena-do-zivota/

Zsolt Lehel daroval OZ Bratislavské rožky dokumentačný materiál Bélu Husvétha

V roku 1982 darca s pomocou Bélu Husvétha zozbieral unikátne akvarely, ktoré zdokumentoval aj fotograficky. Samotný materiál v podobe rukopisu a 45 diapozitívov oddychovali v zásuvke Zsolta Lehela. Dokumentačný materiál, ktorý je veľmi vzácny aj z hľadiska miestnej histórie, obsahuje o. i. diapozitívy bratislavských akvarelov z minulého storočia. Obrazy pochádzajú z dielne predstaviteľov bratislavskej amatérskej […]

https://bratislavskerozky.sk/zsolt-lehel-daroval-oz-bratislavske-rozky-dokumentacny-material-belu-husvetha/

Kniha So Salvátorom bola slávnostne uvedená do života

  Za OZ Bratislavské rožky podujatie otvorila Eva Bolemant, ktorá na mieste privítala divákov a diváčky a poďakovala všetkým sponzorom, partnerom, podporovateľom a podporovateľkám na Startlabe, bez ktorých by vznik knižky nebol možný. Slovo potom odovzdala samotným autorkám, s ktorými sa zhováral básnik a prekladateľ Michal Tallo. Jana Juráňová publiku priblížila zaujímavosti zo zákulisia vzniku […]

https://bratislavskerozky.sk/kniha-so-salvatorom-bola-slavnostne-uvedena-do-zivota/

Prechádzka starým a novým Zuckermandlom

Ako samostatná osada vznikol Zuckermandel v 16. storočí. Po bitke pri Moháči si kráľ Ferdinand Habsburský zvolil za svoje sídlo v Uhorsku Bratislavský hrad a nechal ho prestaviť. Táto udalosť do mesta pritiahla mnoho remeselníkov, ktorí sa usadili v blízkosti hradu, na dôležitej obchodnej ceste smerom na Devín a Marchegg. Obchodná cesta vedúca cez Zuckermandel […]

https://bratislavskerozky.sk/prechadzka-starym-a-novym-zuckermandlom/

Po stopách jednej Obchodnej akadémie v Prešporku

„Špacírku“ pod vedením podpredsedu združenia Árpáda Korpása, ktorá prilákala vyše dvadsať záujemcov, sa podarilo „načasovať“ medzi dva výdatné lejaky, vďaka čomu sa z veľkej časti zaobišla bez dáždnikov a pršiplášťov. Prechádzka odštartovala pred budovou Grassalkovichovho paláca na Hodžovom námestí, aby pripomenula históriu školy, ktorá sa začala písať v prvej polovici osemdesiatych rokov 19. storočia. Pred Múzeom […]

https://bratislavskerozky.sk/po-stopach-jednej-obchodnej-akademie-v-presporku/

Zsolt Lehel opäť potvrdil, že je absolútna špička medzi sprievodcami

Prechádzka odhalila niekoľko potešujúcich skutočností: 1. ani korona nedokázala zničiť chuť Bratislavčanov spoznávať svoje mesto – na prechádzke sa zúčastnilo okolo 80 ľudí. 2. Zsolt Lehel opäť potvrdil, že je absolútna špička medzi sprievodcami a svojím sugestívnym prejavom spojeným so záplavou informácií pripravil návštevníkom neopakovateľný zážitok. 3. Farnosť Bratislava – Blumentál sa ukázala ako štedrý […]

https://bratislavskerozky.sk/zsolt-lehel-opat-potvrdil-ze-je-absolutna-spicka-medzi-sprievodcami/

Pútavá tematická prechádzka spojená s návštevou dostihovej dráhy v Petržalke

Naším hostiteľom bol Ján Valtýni, vedúci dostihovej prevádzky na Závodisku v Bratislave, ktorý svojím srdečným prístupom a erudovanou prednáškou prítomných doslova očaril. Naším sprievodcom bol aj Ivan Uhrovčík, „veľký znalec bratislavských dostihov“, ktorý sa osobne podieľal na vybudovaní dostihovej dráhy v Petržalke. V úvode prechádzky sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie dostihového športu. Prešli […]

https://bratislavskerozky.sk/putava-tematicka-prechadzka-spojena-s-navstevou-dostihovej-drahy-v-petrzalke/

Spomienky na Ostrov kormoránov. Posledný vodácky raj na Dunaji sa presťahoval na juh

  Zdroj: www.skcinema.sk   Pátrame po minulosti ostrova, ktorý bol jedinečnou prírodnou rezerváciou na skok od Bratislavy a prvým dokumentom, ktorý o ňom zanechal nádherný odkaz, je film režiséra Paľa Bielika z roku 1944. Film má len 16 minút, ale očarí diváka od začiatku do konca. Filmári si vybudovali  tábor v divočine pripomínajúcej Amazóniu. Kameraman […]

https://bratislavskerozky.sk/spomienky-na-ostrov-kormoranov-posledny-vodacky-raj-na-dunaji-sa-prestahoval-na-juh/

Zaujímavosti z dejín pošty, poštovníctva a filatelie v Bratislave

Počiatky poštovníctva na území Slovenska siahajú do obdobia rokov 1552-1553, kedy Matej Taxis stanovil prvú poštovú trasu, ktorá sa vyhýbala územiu pod Osmanskou kontrolou. Viedla z Viedne cez Prešporok a Košice, do Síbiu v Rumunsku. Kráľovsko-cisárska poštová cesta Magna Via mala na území Slovenska 22 poštových staníc.   Známka s vyznačenou poštovou trasou Magna Via.   Dostavníková […]

https://bratislavskerozky.sk/zaujimavosti-z-dejin-posty-postovnictva-a-filatelie-v-bratislave/

Priestor pred Starou tržnicou až do jesene ozdobí nová výstava z dielne Bratislavských rožkov

    V utorok 9. augusta 2022 občianske združenie Bratislavské rožky slávnostne otvorilo novú slovensko – anglickú panelovú výstavu, ktorá vznikla v spolupráci s Alianciou Stará tržnica a Metropolitným inštitútom Bratislavy podľa publikácie „Sprievodca živým námestím“ autoriek Bianky Čajovej a Michaely Koklesovej, ktorú vydal Metropolitný inštitút Bratislavy. Cieľom autorov výstavy je návštevníčky a návštevníkov zoznámiť s dejinami […]

https://bratislavskerozky.sk/priestor-pred-starou-trznicou-az-do-jesene-ozdobi-nova-vystava-z-dielne-bratislavskych-rozkov/

Na „špacírke“ o Právnickej akadémii v Prešporku

Na „špacírke“, ktorú 12. júna 2022 viedol podpredseda OZ Bratislavské rožky a turistický sprievodca Árpád Korpás, sa napriek úpornej horúčave zúčastnilo vyše päťdesiat návštevníkov. Pokiaľ to pandemická situácia dovolí, OZ plánuje v tomto roku usporiadať aj ďalšie tematické prechádzky v maďarskom jazyku, o ktorých budú záujemcovia priebežne informovaní na webovej stránke www.bratislavskerozky.sk (v rubrike Kalendár podujatí). BArožky   Fotó: […]

https://bratislavskerozky.sk/na-spacirke-o-pravnickej-akademii-v-presporku/

SO SALVÁTOROM. Podporte teraz aj vznik maďarského vydania knihy!

  Úspešná kampaň novej rozprávky na Startlab-e Za neuveriteľných 25 dní sa nám podarilo vyzbierať od podporovateľov o. z. Bratislavské rožky 100% cieľovej sumy na vydanie novej rozprávkovej knihy SO SALVÁTOROM. Text knižky významnej autorky Jany Juráňovej z edície Bratislavské rozprávky dopĺňajú kresby talentovanej ilustrátorky Lucie Žatkuliakovej, ktorá Lekáreň u Salvátora stvárnila na grafike legendárnych […]

https://bratislavskerozky.sk/so-salvatorom-podporte-teraz-aj-vznik-madarskeho-vydania-knihy/

Maďarská Bratislava – pop-up výstava na Promenáde (fotoreportáž)

OZ BArožky Foto: Braňo Bibel

https://bratislavskerozky.sk/madarska-bratislava-pop-up-vystava-na-promenade-fotoreportaz/

Lekáreň Salvator ožíva na stránkach novej knihy. Na vydanie tohto zväzku môžete prispieť aj vy.

SO SALVÁTOROM je príbeh trinásťročnej Cecilky a jej starej mamy „bab – Inky“, ktorý sa odohráva v súčasnej Bratislave. Pridajte sa k babke a vnučke na ich prechádzke mestom a jeho dejinami! Detský i dospelý čitateľ sa z knihy dozvie zaujímavosti nielen o samotnej, dnes už kultovej Lekárni u Salvátora, ale aj o osobnostiach či udalostiach, ktoré formovali dnešnú […]

https://bratislavskerozky.sk/lekaren-salvator-oziva-na-strankach-novej-knihy-na-vydanie-tohto-zvazku-mozete-prispiet-aj-vy/

Na bratislavskej Promenáde sa otvára exteriérová výstava s názvom Maďarská Bratislava

  Bratislava (dobový Prešporok) bola v rokoch 1563 – 1830 korunovačným mestom uhorských kráľov a do roku 1848 sa považovala za hlavné mesto historického Uhorska, presnejšie za sídlo najdôležitejších vládnych orgánov. V maďarskom národnom a historickom povedomí, ako aj kultúrnohistorickom kontexte zohráva toto mesto dodnes dôležitú úlohu. Počas sčítania v roku 2021 uviedlo maďarskú národnosť […]

https://bratislavskerozky.sk/na-bratislavskej-promenade-sa-otvara-exterierova-vystava-s-nazvom-madarska-bratislava/

Úspešné slávnostné uvedenie novej rozprávkovej knihy Viery Kamenickej o Chatamovi Soferovi

  Autorka knihy Viera Kamenická   Vo štvrtok 28. apríla 2022 sa v podvečerných hodinách v priestoroch Múzea židovskej kultúry SNM uskutočnila prezentácia a slávnostné uvedenie novej knihy autorky Viery Kamenickej „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“, ktorú vydalo občianske združenie Bratislavské rožky v rámci svojej oceňovanej knižnej edície „Bratislavské rozprávky“. Eva Bolemant […]

https://bratislavskerozky.sk/uspesne-slavnostne-uvedenie-novej-rozpravkovej-knihy-viery-kamenickej-o-chatamovi-soferovi/

Stratené bratislavské fotografie z jednej rodinnej pozostalosti – 2. časť

  Dôležitý pozostatok starého Podhradia: budova cechu rybárov na južnej strane Žižkovej ulice. Známu reštauráciu, ktorá s dlhšími či kratšími prestávkami funguje dodnes, v budove otvorili v roku 1973.    Nová, hypermoderná Bratislava v 80-tych rokoch: prestavané Námestie slobody s fontánou a kvetmi; v pozadí budova Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU).   Niekdajšia tvár Karadžičovej […]

https://bratislavskerozky.sk/stratene-bratislavske-fotografie-z-jednej-rodinnej-pozostalosti-2-cast/

Bratislavské rožky partnerom úspešného pilotného ročníka nového školského projektu „Rodinné archívy alebo Čo zažili naši (pra)starí rodičia“

Prof. Juraj Šedivý a Dr. Ivan Chylák žiakom ZŠ Tbiliská prezentujú, aké zaujímavé môžu byť historické fotografie alebo písomnosti z rodinných archívov.   Občianske združenie Bratislavské rožky sa stalo partnerom pilotného ročníka nového školského projektu „Rodinné archívy alebo Čo zažili naši (pra)starí rodičia“, v ktorom žiaci ôsmych ročníkov Základnej školy Tbiliská 4 v Rači mali urobiť rozhovory […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-partnerom-uspesneho-pilotneho-rocnika-noveho-skolskeho-projektu-rodinne-archivy-alebo-co-zazili-nasi-prastari-rodicia/

Veľký Baťa, jeden z prvých obchodných domov v Bratislave

Obchodný dom Veľký Baťa okolo roku 1931.   Stavba obchodného domu, ktorý pre zlínskeho obchodníckeho mága naprojektoval jeho dvorný architekt Vladimír Karfík, však nebola vôbec jednoduchá. Baťa sa musel vysporiadať s protestmi veľkej časti verejnosti, ako aj pamiatkového úradu. Nebolo pre nich predstaviteľné, že by kvôli novostavbe mohli zbúrať obľúbenú vináreň Schmidt-Hansl, ktorá na rohu Michalskej […]

https://bratislavskerozky.sk/velky-bata-jeden-z-prvych-obchodnych-domov-v-bratislave/

Unikátna výstava „Tour de Pressburg“ návštevníkom priblíži putovanie sôch po Bratislave

Pop-up výstava Tour de Pressburg na Námestí Eugena Suchoňa   Uvoľňovanie protipandemických opatrení umožnilo OZ Bratislavské rožky obnoviť svoju činnosť určenú pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov mesta. Kurátorský tím v zložení Réka Szabó, Sándor Papp ml. a Ján Vyhnánek pripravili ďalšiu zo série mimoriadne obľúbených panelových výstav v uliciach Bratislavy. Tentoraz ide o výstavu „Tour de Pressburg – […]

https://bratislavskerozky.sk/unikatna-vystava-tour-de-pressburg-navstevnikom-priblizi-putovanie-soch-po-bratislave/

Napoleonov kameň zmizol v roku 1958

  Somársky vrch pokrytý vinohradmi, lúčinami a lesíkmi nesie svoj názov podľa toho, že sa tu kedysi pásavali somáre. V kožených vakoch nosievali pitnú vodu z blízkych prameňov na Hrad. Spôsob zásobovania pitnou vodou sa zmenil až v polovici 18. storočia, keď bol vybudovaný vodovod, ktorý projektoval prešporský rodák Johann Wolfgang von Kempelen. Na bočnom vrchole Somárskeho vrchu ohraničenom […]

https://bratislavskerozky.sk/napoleonov-kamen-zmizol-v-roku-1958/

Cukrári v Prešporku v 18. storočí

Cukrári (conditor, dulciarius, zuckerbäcker)  na rozdiel od ostatných potravinárskych remesiel (napr. mäsiarov, pekárov, mlynárov)  v súvislosti so špecifikáciou svojej práce a použitím materiálov nepatrili k frekventovaným remeslám. Týkalo sa to aj ich organizovania. Aj keď prvé zmienky o organizovaní cukrárov v cechu na území Slovenska  sa viažu k 16. storočiu ( Levoča) počas celého obdobia […]

https://bratislavskerozky.sk/cukrari-v-presporku-v-18-storoci/

Rodený Prešporák Johannes Kühmayer – synovec chlapca z Kačacej fontány

  Johannes Kühmayer. (Archív Johannesa Kühmayera)   Kačacia fontána na Šafárikovom námestí je pre každého Bratislavčana a Bratislavčanku pojmom. Aký vzťah však k nej máte Vy? Johannes Kühmayer: Veľmi blízky, pretože fontána je dôležitou súčasťou mojej rodinnej histórie. Je dielom sochára Roberta Kühmayera a môj strýko Ivan Kühmayer už ako osem- alebo deväťročný stál modelom pre svojho […]

https://bratislavskerozky.sk/rodeny-presporak-johannes-kuhmayer-synovec-chlapca-z-kacacej-fontany/

Josef Könyöki a kachľová pec v Starej radnici

  Josef Könyöki, profesor prešporskej reálky a prvý kustód múzea. Portrétna busta od A. Rigeleho, 1897, foto: archív MMB (výber) – epoxydová kópia v Múzeu dejín mesta v Starej radnici (originál v GMB)   V Prešporku Könyoki žil od roku 1861 a až do roku 1897 tu pôsobil ako učiteľ kreslenia na Štátnej hlavnej reálke. Patril k vplyvným usmerňovateľom pamäťovej […]

https://bratislavskerozky.sk/josef-konyoki-a-kachlova-pec-v-starej-radnici/

Pozvánka na výstavu: Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu.

Kultúra a umenie sa po období pandémie opäť čoraz viac otvárajú návštevníkom. OZ Bratislavské rožky preto srdečne pozýva svojich členov a sympatizantov na unikátnu výstavu. V roku 2018 nadviazala Galéria mesta Bratislavy (GMB) spoluprácu s Historickým múzeom (Budapesti Történeti Múzeum) a Maďarskou akadémiou výtvarných umení v Budapešti (Magyar Képzőművészeti Egyetem). Jej cieľom bola príprava medzinárodného výstavného projektu, ktorý by predstavil dielo […]

https://bratislavskerozky.sk/pozvanka-na-vystavu-scherzovci-restaurovanie-rodinneho-portretu/

Podporte OZ Bratislavské rožky 2% z dane

OZ Bratislavské rožky sme založili pred jedenástimi rokmi s cieľom uchovávať a prezentovať tradície, históriu a kultúru Bratislavy. Ohlasy na našu činnosť dokazujú, že stanovené ciele sa nám darí úspešne plniť, zároveň však disponujeme množstvom plánov a energie, aby sme mohli v našich aktivitách pokračovať. Keďže pôsobíme ako nezisková organizácia, finančné prostriedky na svoju činnosť […]

https://bratislavskerozky.sk/podporte-oz-bratislavske-rozky-2-z-dane/

Výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

Hrad Červený Kameň, sídlo SNM – Múzea Červený Kameň, bol od konca 16. storočia až do roku 1945 rodovým sídlom šľachtického rodu Pálffyovcov, jedného z najvýznamnejších rodov v celej monarchii. Téma výstavy je zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje prepojenia Pálffyovcov s panovníckym dvorom v období vlády Márie Terézie. Vystavené sú predmety zo zbierok […]

https://bratislavskerozky.sk/vystava-palffyovci-z-cerveneho-kamena-a-maria-terezia/

Fragmenty z korčuliarskych dejín Bratislavy

Ani Bratislava sa nemá za čo hanbiť, veď ako dobové noviny Pressburger Zeitung píšu: „Náš Prešporok je bohatší o moderný zábavný spolok, keďže 5. februára 1870 sa tunajšia mládež podujala založiť korčuliarsky klub.“ Vydanie novín z roku 1871 pozýva milovníkov korčuliarskeho športu na nové klzisko Prešporského korčuliarskeho klubu, ktoré nájdu po krátkej prechádzke na chránenom […]

https://bratislavskerozky.sk/fragmenty-z-korculiarskych-dejin-bratislavy/

Dobré desaťročie s Dobrým trhom

Večer 16. decembra 2021 obyvatelia Panenskej a Podjavorinskej (Edlovej) ulice v Bratislave určite vyzerali z okien a prekvapene sledovali „defilé“ živej kapely. Tá smerovala od záhrady evanjelického lýcea po schodisko uzatvárajúce Podjavorinskej ulicu . O 17-tej hodine sa uskutočnila vernisáž exteriérovej výstavy Dobrých desať – Dobrý trh má 10!, ktorá pripomína desiate narodeniny bratislavského Dobrého trhu. Keďže […]

https://bratislavskerozky.sk/dobre-desatrocie-s-dobrym-trhom/

Prešporský kalendár 2022 odhaľuje Námestie SNP

Záber staršieho domu stojaceho na mieste Obchodného a obytného domu Manderla, ktorý urobil neznámy fotograf okolo roku 1930, dodnes uchováva Archív mesta Bratislavy. Predsedníctvo občianskeho  združenia Bratislavské rožky ho vybralo do Prešporského kalendára na mesiac marec 2022 ako spomienku na časy, keď v Bratislave stáli domy, ktoré tvorili jej unikátny génius loci. Vtedajšie Námestie republiky (dobovo uvádzané […]

https://bratislavskerozky.sk/presporsky-kalendar-2022-odhaluje-namestie-snp/

Prešporský kalendár 2022 odhaľuje Umelku a jej okolie

Scenéria, akú vidíme na obrázku kalendára v januári, sa naskytala z dnešnej budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí niekedy okolo roku 1935. Teda v čase, keď budovu, stavanú podľa projektu Františka Krupku pôvodne pre Štátny obchodný dom v Bratislave, vtedajšia vláda pridelila Univerzite Komenského. Čiernobiely záber na križovatku Dostojevského radu a Pribinovej ulice urobil bratislavský fotograf Josef Hofer (1883 – […]

https://bratislavskerozky.sk/presporsky-kalendar-2022-odhaluje-umelku-a-jej-okolie/

Prešporský kalendár 2022 je už v predaji

  Prešporský kalendár 2022 už predávame Prešporský kalendár na rok 2022 si môžete kúpiť osobne, alebo cez https://bratislavskerozky.sk/eshop/. „Kalendáre posielame poštou, ale máme aj výdajné miesto na osobné vyzdvihnutie.“ informuje Eva Bolemant.   Výdajné miesto  OZ Bratislavské rožky Rajská ul. č. 15, Bratislava (suterén, zasadačka)   Výdajný čas Od 8. decembra 2021 do 22. decembra […]

https://bratislavskerozky.sk/presporsky-kalendar-2022-je-uz-v-predaji/

Hotel Deák. Možno to znie ako sci-fi, ale nestálo by za to bývalý prešporský skvost odkryť a zreštaurovať?

  Erdődyho jazdiareň. Zbierka: L. Kalman Na mieste hotela stál od konca 18. storočia objekt známy ako Erdődyho jazdiareň. Bola súčasťou veľkej šľachtickej záhrady, siahajúcej od dnešnej Štefánikovej ulice hlboko do priľahlých svahov. Mala kruhový pôdorys zakrytý charakteristickým tamburom, vďaka čomu bola viditeľná už z diaľky. Z veľkej záhrady bolo od 19. storočia postupne ukrajované, aj jazdiareň sa […]

https://bratislavskerozky.sk/hotel-deak-mozno-to-znie-ako-sci-fi-ale-nestalo-by-za-to-byvaly-presporsky-skvost-odkryt-a-zrestaurovat/

Dvojité okrúhle výročie Antona Zimmermanna – kapelníka kardinála Jozefa Batthyányiho

Anton Zimmermann bol pokrstený 27.12.1741 v sliezskej obci Široká Niva (dnes ČR), zrejme sa teda narodil počas vianočných sviatkov. Práve v tom čase v tých miestach prebiehali boje prvej sliezskej vojny, do matriky bol dopísaný až dodatočne a v kópii matriky sa jeho meno nevyskytuje, čo sťažilo pátranie po jeho pôvode. Bol 3. dieťaťom Tobiasa […]

https://bratislavskerozky.sk/dvojite-okruhle-vyrocie-antona-zimmermanna-kapelnika-kardinala-jozefa-batthyanyiho/

Žiaľ, vianočné trhy ani tento rok nebudú. OZ Bratislavské rožky plánuje zriadiť výdajné miesto v sídle svojej kancelárie

  „Pre OZ Bratislavské rožky to znamená vážnu stratu…“ „Zhoršujúca sa pandemická situácia spôsobila, že vedenie mesta sa takmer na poslednú chvíľu rozhodlo zrušiť aj tohtoročné vianočné trhy. Bola to pre nás veľmi smutná správa, keďže sme už presne vedeli aj to, kde bude umiestený náš stánok na Hlavnom námestí. S dobrovoľníkmi sme už zostavovali […]

https://bratislavskerozky.sk/zial-vianocne-trhy-ani-tento-rok-nebudu-oz-bratislavske-rozky-planuje-zriadit-vydajne-miesto-v-sidle-svojej-kancelarie/

BIBIANA ocenila knihu Rómer, záchranca rozprávok

O tom, ktorá kniha získa ocenenie rozhoduje odborná porota. Tvoria ju zástupcovia dvoch organizácií. Jednou z nich je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Tou druhou je Slovenská sekcia IBBY (International Board on Books for Young People, po slovensky Medzinárodná únia pre detskú knihu). Slovenská IBBY je národnou (slovenskou) sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu, zriadenou pri […]

https://bratislavskerozky.sk/bibiana-ocenila-knihu-romer-zachranca-rozpravok/

Aj tento rok možno podporiť nový Prešporský kalendár cez StartLab

    Originálne fotografie a dokumenty z Archívu mesta Bratislavy Nový Prešporský kalendár tentoraz ilustrujú materiály z fondu Archívu mesta Bratislavy.  „Do nášho kalendára na rok 2022 sme vyberali materiály z najstaršej inštitúcie v našom meste – z Archívu mesta Bratislavy, a to v súčinnosti s jeho pracovníkmi. A hoci predstaviť jeho rôznorodý fond v […]

https://bratislavskerozky.sk/aj-tento-rok-mozno-podporit-novy-presporsky-kalendar-cez-startlab/

Grösslingová 37. Bývam v dome, ktorý postavil môj dedo

Odkedy tu žijete? Od narodenia, som ročník 1940. Výnimkou sú iba týždne, keď sa k Bratislave približoval front na začiatku roka 1945, vtedy nás odsunuli na Záhorie.   Váš dedo vtedy ešte žil? Áno. Elefántyovci boli schudobnelí šľachtici, ktorí pochádzali z Horných Lefantoviec pri Nitre (pôvod priezviska z maďarského názvu obce – Felsőelefánt). Tam voľakedy […]

https://bratislavskerozky.sk/grosslingova-37-byvam-v-dome-ktory-postavil-moj-dedo/

Bratislavská časová schránka – rokovanie o maďarskom odkaze

Účastníci rokovania: duchovný Zsolt Búza – Reformovaný kresťanský cirkevný zbor v Bratislave;  Ing. Zoltán Samarjay – Maďarský evanjelický cirkevný zbor v Bratislave; Izabella Jégh (predsedníčka) – MV Csemadoku v Bratislave; Jenő Görföl – Komisia pamätníka Sándora Petőfiho; Zsolt Nagy – Maďarské odborné kolégium a študentská sieť v Bratislave;  Éva Bolemant a Árpád Korpás – OZ Bratislavské rožky. Iniciatívu podporili […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavska-casova-schranka-rokovanie-o-madarskom-odkaze/

Dnes otvárame naše výdajné miesto

  Výdajné miesto  OZ Bratislavské rožky Rajská ul. č. 15, Bratislava (suterén, zasadačka)   Výdajný čas Od 8. decembra 2021 do 22. decembra 2021 sme vám k dispozícii každú stredu, štvrtok a piatok vždy v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.   Kontakt: +421 903 735 513, bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk   OZ BArožky

https://bratislavskerozky.sk/dnes-otvarame-nase-vydajne-miesto/

Unikátna 100-ročná budova YMCA v Bratislave – spomienky a plány

Organizátori z A4 – Asociácie združení pre súčasnú kultúru, o. z., využívajú niekdajšiu, divadelne upravenú telocvičňu. V nej ponúkli dve panelové diskusie. Počas prvej sa diskutujúci sústredili na históriu budovy. V druhej prítomní spoznali súčasný stav i plány. Medzitým všetci absolvovali komentovanú prehliadku budovy YMCA. Moderátor prvej časti, Lukáš Krajčír priblížil v diskusii históriu YMCA […]

https://bratislavskerozky.sk/unikatna-100-rocna-budova-ymca-v-bratislave-spomienky-a-plany/

Literárna prechádzka po Bratislave s Istvánom Hornyákom

    Našu prechádzku sme začali v dávnej minulosti, keďže István Hornyák priblížil zúčastneným históriu Pohrebnej kázne, teda prvej súvislej maďarskej rukopisnej pamiatky, ktorá síce vznikla v 12. storočí na inom mieste, ale bola objavená v knižnici bratislavskej kapituly – v Dóme sv. Martina. V priebehu dvoch hodín sme aspoň v krátkosti spoznali všetky literárne osobnosti od najstarších čias do prvej […]

https://bratislavskerozky.sk/literarna-prechadzka-po-bratislave-s-istvanom-hornyakom/