Príspevky autora: papp

Úspešný štart nového cyklu prednášok v Pistoriho paláci

Nový cyklus našich prednášok pod názvom „Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci“ sme naštartovali v spolupráci so Staromestským centrom kultúry a vzdelávania v utorok 5. septembra 2023 o 18.00. Asi stovka návštevníkov sa započúvala do prednášky podpredsedu OZ Bratislavské rožky, právnika a regionálneho historika, turistického sprievodcu a vedeckého spolupracovníka Encyklopedického ústavu SAV JUDr. Ján Vyhnánek, PhD. Jeho […]

https://bratislavskerozky.sk/uspesny-start-noveho-cyklu-prednasok-v-pistoriho-palaci/

Po stopách zabudnutých palácov – jesenná prechádzka s Bratislavskými rožkami

Mestský okruh sa začal v bývalej francúzskej záhrade Aspremontovho paláca, ktorú dnes Bratislavčania poznajú pod názvom Medická záhrada. Zúčastnení si prehliadli aj slávnu Petőfiho sochu ukrytú v parku vedľa dodnes zachovaného šľachtického sídla. Ďalšou zastávkou bola niekdajšia rezidencia majiteľa továrne na kefy Karola Grüneberga a samotná budova továrne na Radlinského ulici, ktorá v priebehu rokov prišla […]

https://bratislavskerozky.sk/po-stopach-zabudnutych-palacov-jesenna-prechadzka-s-bratislavskymi-rozkami/

Prvý piknik pre členov OZ Bratislavské rožky prebehol vo vodáckom duchu

Byť členom Bratislavských rožkov sa oplatí! Práve exkluzívne pre nich usporiadalo naše občianske združenie piknik na veľmi zaujímavom mieste. Dňa 28. júna 2023 poobede, sme sa stretli v Kanoistickom klube Karloveské rameno (založenom v roku 1932), kam sme zavítali na pozvanie našich členov manželov Bárányovcov, ktorí sú zároveň aj dlhoročnými členmi kanoistického klubu. Na návštevníkov čakalo […]

https://bratislavskerozky.sk/prvy-piknik-pre-clenov-oz-bratislavske-rozky-prebehol-vo-vodackom-duchu/

Občianske združenie Bratislavské rožky pokračuje v cykle obľúbených prednášok v Pistoriho paláci

OZ Bratislavské rožky zorganizovalo od roku 2013 už 62 prednášok významných odborníkov, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. Jedno podujatie v priemere navštívilo až 120 návštevníkov. Túto tradíciu žiaľ narušila pandémia covidu, počas ktorej sa prednášky pravidelne nemohli konať. Záujem verejnosti o tento druh podujatí však pretrváva, preto sa v spolupráci so Staromestským centrom kultúry […]

https://bratislavskerozky.sk/obcianske-zdruzenie-bratislavske-rozky-pokracuje-v-cykle-oblubenych-prednasok-v-pistoriho-palaci/

OZ Bratislavské rožky na jeseň odštartuje ďalší cyklus tematických prechádzok

OZ Bratislavské rožky, ktoré mapuje históriu hlavného mesta a jeho viacjazyčné tradície, pripravuje na jeseň – zimu viacero zaujímavých tematických prechádzok v maďarskom jazyku, na ktoré srdečne pozýva všetkých záujemcov. Prvá tematická prechádzka Paláce za bývalými mestskými hradbami sa uskutoční 3. septembra 2023 pod vedením turistického sprievodcu a novinára Istvána Hornyáka. Začne sa v bývalej […]

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-na-jesen-odstartuje-dalsi-cyklus-tematickych-prechadzok/

Život Antona Brandla v zrkadle nových výskumov

Tvár Bratislavy (dobového Prešporka) formovalo mnoho staviteľov, sochárov, záhradníkov (!), architektov, pričom mená viacerých z nich široká verejnosť takmer vôbec nepozná. Len skutočným znalcom architektúry a sochárstva nie je potrebné vysvetľovať, akú úlohu pri utváraní podoby mesta zohrali František Karol Römisch, členovia rodiny Feiglerovcov a Rumpelmayerovcov, dvojica František Wimmer – Ondrej Szőnyi či stavebná firma Kittler a Gratzl […]

https://bratislavskerozky.sk/zivot-antona-brandla-v-zrkadle-novych-vyskumov/

Nová výstava o Hviezdoslavovom námestí z dielne OZ Bratislavské rožky bola otvorená

Sándor Papp ml, Peter Janoviček, Eva Bolemant Prítomných návštevníkov vernisáže privítal riaditeľ Inštitútu Liszta Pál Venyercsan. Na vernisáži sa tiež zúčastnili jej autori, za ktorých prejav predniesol kurátor Peter Janoviček. Prinášame jeho prejav z otvorenia výstavy: „Milé návštevníčky a návštevníci našej vernisáže, dovoľte mi povedať pár slov v mene kolegýň a kolegov z autorského tímu panelovej pop-up výstavy „Promenade […]

https://bratislavskerozky.sk/nova-vystava-o-hviezdoslavovom-namesti-z-dielne-oz-bratislavske-rozky-bola-otvorena/

„… Bratislava, ktorá žije v mojich predstavách, je celkom iná ako v skutočnosti.“

    V tvojom živote zohrali dôležitú úlohu tri mestá: Rimavská Sobota, Košice a Bratislava. V ktorom z nich si strávila najviac času a ku ktorému máš najbližší vzťah?   V Rimavskej Sobote, kde som žila do svojich dvadsiatich rokov, som strávila menej času ako v ďalších dvoch dohromady. Na univerzitu som nastúpila neskôr, ako býva zvykom. V období, keď sa menil politický […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislava-ktora-zije-v-mojich-predstavach-je-celkom-ina-ako-v-skutocnosti/

Už sa to raz páčilo! Mudráctva istého „preschpurského pána domáceho“

Názov môjho aktuálneho článku hlása: „Už sa to raz páčilo!“ A skutočne: kratšie i dlhšie texty zaradené do výberu stihli počas svojej internetovej „kariéry“ nazbierať množstvo čitateľských „lajkov“ a ja dúfam, že rovnako veľkej popularite sa budú tešiť aj v knižnej podobe. Texty, ktoré skúmajú alebo prezentujú dávnu históriu, sa najprirodzenejšie cítia – ak to vôbec môžeme […]

https://bratislavskerozky.sk/uz-sa-to-raz-pacilo-mudractva-isteho-preschpurskeho-pana-domaceho/

V máji spustíme zbierku na podporu slovenského online magazínu OZ Bratislavské rožky

Sándor Papp ml., Zakladatel a šéfredaktor    „Za priekopnícky bol považovaný aj precízne vyberaný zdigitalizovaný obrazový materiál. Tieto staré zábery sa dostali i na Facebook. Aj toto – popri mnohých zaujímavých článkoch – prispelo k popularite portálu.“   Nakoľko boli pred dvanástimi rokmi rozšírené obsahy spojené so starou Bratislavou? Na webovej stránke vtedajších Bratislavských novín sa objavovali […]

https://bratislavskerozky.sk/v-maji-spustime-zbierku-na-podporu-slovenskeho-online-magazinu-oz-bratislavske-rozky/

Eva Bolemant: „Hľadáme stálych podporovateľov OZ Bratislavské rožky…“

Eva Bolemant zakladajúca predsedníčka. Foto: Braňo Bibel   „Chceli by sme dosiahnuť, aby naša organizácia nebola ekonomicky závislá len od dotácií z projektov.“   V čom bude rok 2023 v OZ Bratislavské rožky iný ako tie predchádzajúce? Chceli by sme dosiahnuť, aby naša organizácia nebola ekonomicky závislá len od dotácií z projektov. Naším cieľom je vyvíjať kontinuálnu činnosť, aby […]

https://bratislavskerozky.sk/eva-bolemant-hladame-stalych-podporovatelov-oz-bratislavske-rozky/

Lekáreň Salvator. Do Bratislavy sa vrátil kus histórie, kus starého Prešporka

Lekáreň Salvator v roku 1928. Výrez z fotografie Josefa Hofera. Zdroj: pammap.sk, Archív mesta Bratislavy  Založil ju okolo roku 1654 ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay v dodnes stojacej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Jezuiti vtedy pôsobili v Bratislave už viac rokov a Lippay – ako najvyšší cirkevný hodnostár v krajine – si dal za úlohu tento mníšsky rád podporiť. […]

https://bratislavskerozky.sk/lekaren-salvator-do-bratislavy-sa-vratil-kus-svojej-historie-kus-stareho-presporka/

Petőfi a Bratislava – marcová prechádzka s OZ Bratislavské rožky

Dozaista aj Sándor Vutkovich st., Rezső Szalatnai či Andor Sas, ktorí sa svojho času venovali výskumu bratislavského kultu Sándora Petőfiho, by s radosťou počúvali výklad nášho sprievodcu Árpáda Korpása. Vďaka šikovne naplánovaným trasám a precízne zostavenej prednáške nás čakal zaujímavý a obsažný program. Popri známejších literárno-kultúrnohistorických súvislostiach, ktoré vniesli viac svetla do vzťahu Sándora Petőfiho […]

https://bratislavskerozky.sk/petofi-a-bratislava-marcova-prechadzka-s-oz-bratislavske-rozky/

Bratislavské rožky na Základnej škole Milana Rastislava Štefánika

Na pozvanie pani triednej učiteľky Mgr. Žofie Kopálovej navštívila predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant a šéfredaktor Peter Janoviček triedu IX. B Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici v Bratislave. Počas besedy žiakom odprezentovali bohaté aktivity OZ Bratislavské rožky a predstavili im knižné publikácie z jeho produkcie. Žiaci sa tak dozvedeli o úspešnej detskej edícii […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-na-zakladnej-skole-milana-rastislava-stefanika/

OZ Bratislavské rožky na prestížnom budapeštianskom turistickom fóre

Árpád Korpás Hovoril okrem iného o vydavateľskej činnosti (edícia Bratislavské rozprávky, Prešporský kalendár atď.), o pop up výstavách (napr. Tour de Pressbourg, Maďarská Bratislava) a o tematických prehliadkach mesta, ale spomenul aj ďalšie oblasti činnosti nášho spolku. Záujemcovia mali možnosť sa pozrieť do niektorých kníh OZ Bratislavské rožky, ktoré sú dostupné aj cez náš e-shop. BArožky

https://bratislavskerozky.sk/oz-bratislavske-rozky-na-prestiznom-budapestianskom-turistickom-fore/

Pozsony (Bratislava): mesto, ktoré zohráva dôležitú úlohu v maďarskom historickom a národnom povedomí

Petőfiho socha na Promenáde (dnes:Hviezdoslavovo námestie ), okolo roku 1915   Alma mater K šíreniu dobrého mena Bratislavy oddávna prispievali aj jej vynikajúce školy. V roku 1465, počas vlády kráľa Mateja Korvína, vznikla Universitas (Academia) Istropolitana, ktorá bola po Pécsi a Budíne treťou najstaršou univerzitou v dobovom Uhorsku. V roku 1606 vzniklo evanjelické lýceum, ktorého […]

https://bratislavskerozky.sk/pozsony-bratislava-mesto-ktore-zohrava-dolezitu-ulohu-v-madarskom-historickom-a-narodnom-povedomi/

Staňte sa naším podporovateľom/ podporovateľkou a darujte nám 2% z vašich daní!

  OZ Bratislavské rožky, funguje 12 rokov a odvtedy úspešne napĺňa svoj ciel, ktorým je predstavovať a ochraňovať historické a kultúrne hodnoty Bratislavy. Združenie sa za toto obdobie zaradilo medzi najpopulárnejšie a najaktívnejšie neziskové organizácie v meste. Keďže pôsobí ako nezisková organizácia, finančné prostriedky na svoju činnosť získava zo štátnej a grantovej podpory, ako aj z […]

https://bratislavskerozky.sk/stante-sa-nasim-podporovatelom-podporovatelkou-a-darujte-nam-2-z-vasich-dani/

Bratislavské rožky oslávili 12 rokov

Tradícia udeľovania ocenení „Zlatý rožok“ siaha do roku 2013, kedy sme po prvýkrát takto poďakovali dobrovoľníkom a podporovateľom, ktorí pomáhajú nášmu združeniu v jeho práci a poslaní. Naposledy sme sa takto stretli v roku 2019, netušiac, že nasledujúce roky sa z vyššej moci stretnúť nebudeme môcť. O to viac energie sme vložili do príprav tohtoročného podujatia „Zlatý rožok […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-oslavili-12-rokov/

BIBIANA udelila ocenenie knihe „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje každoročne až sedem rôznych súťaží a ocenení. Od roku 1991 začala, popri ocenení Najkrajšia detská kniha roka, udeľovať aj ocenenie Najlepšia detská kniha roka. Obe ocenenia porota rozdelila na kategórie podľa ročných období. Odbornú porotu tvoria zástupcovia dvoch organizácií. Jednou z nich je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Tou druhou je Slovenská […]

https://bratislavskerozky.sk/bibiana-udelila-ocenenie-knihe-chatam-sofer-alebo-moje-tajuplne-stretnutie-s-rabinom/

Album „My sme starí Prešporáci“ sa teší priazni návštevníkov vianočných trhov v Bratislave

Vianočný Hlavný trh 2022 sa v centre Bratislavy naplno rozbehol a každodenne láka do mesta davy návštevníkov. Tí si užívajú po dvojročnej vynútenej prestávke pravú vianočnú atmosféru, plnú stretnutí priateľov, svetiel, ozdôb, vôní, pochúťok a darčekov. OZ Bratislavské rožky má tradične na vianočnom trhu na Hlavnom námestí svoj stánok, ktorý nájdete rovno pod vežou Starej radnice, pri vianočnom […]

https://bratislavskerozky.sk/album-my-sme-stari-presporaci-sa-tesi-priazni-navstevnikov-vianocnych-trhov-v-bratislave/

Vianočné trhy sú otvorené. Prezrite si ich očami fotografa Bratislavských rožkov

Po dvojročnej vynútenej prestávke sa opäť konajú vianočné trhy na Hlavnom námestí, kde aj tentokrát nájdete stánok OZ Bratislavské rožky. Sme tu pre vás celý mesiac a tešíme sa na všetkých našich podporovateľov a priaznivcov. Náš stánok nájdete na Hlavnom námestí hneď vedľa vianočného stromčeka, oproti Kostolnej ulici. Tešíme sa na Vás! Pozrite si ako […]

https://bratislavskerozky.sk/vianocne-trhy-su-otvorene-prezrite-si-ich-ocami-fotografa-bratislavskych-rozkov/

Nový Prešporský kalendár už v predaji na vianočných trhoch

  Prešporský kalendár je náš dlhoročný úspešný projekt. Tento rok sme do Prešporského kalendára vybrali krásne akvarely zo starej Bratislavy, ktoré do nášho vlastníctva pribudli vďaka významnému popularizátorovi mesta – lektorovi, turistickému sprievodcovi a organizátorovi Zsoltovi Lehelovi.   „Otvorené“ ateliéry starej Bratislavy (kresliarske školy), ktoré v meste fungovali, plnili v jeho živote dôležitú kultúrnu a […]

https://bratislavskerozky.sk/novy-presporsky-kalendar-uz-v-predaji-na-vianocnych-trhoch/

Knihu My sme starí Prešporáci dostanete kúpiť exkluzívne u Bratislavských rožkov!

Zásoby výtlačkov kníh v kníhkupectvách sa zmenšujú a kníhkupci majú na sklade už iba posledné kusy. Záujemcovia o knihu však nemusia zúfať! Napriek tomu, že polovica nákladu knihy je už predaná, OZ Bratislavské rožky majú na sklade stále dosť jej výtlačkov, ktoré čakajú na svojich čitateľov. Knihu, ktorá bude určite skvelým vianočným darčekom v bratislavských domácnostiach, kúpite jednoducho cez […]

https://bratislavskerozky.sk/knihu-my-sme-stari-presporaci-dostanete-kupit-exkluzivne-u-bratislavskych-rozkov/

Johann Matthias Sperger – virtuózny kontrabasista a skladateľ

Rodáka z Feldsbergu (Rakúsko) / dnešné Valtice (ČR) z rodiny chovateľa dobytku očividne veľmi bavilo štúdium hudby, pretože si ako 16-ročný sám prepisoval traktáty o hudobnej teórii, cvičenia pre hru na organe a inštrukcie ku kompozícii (zachované sú dva traktáty podľa vzorov od G. Carissimiho a J. J. Fuxa). Musel mať teda solídneho učiteľa hudobnej teórie a kompozície, ktorým bol […]

https://bratislavskerozky.sk/johann-matthias-sperger-virtuozny-kontrabasista-a-skladatel/

Veľká slávnosť starých Bratislavčanov: Fotoalbum „My sme starí Prešporáci“ sa predstavil čitateľom

  Kniha plná superlatívov „My sme starí Prešporáci“ je jedinečná publikácia, zostavená a vydaná občianskym združením Bratislavské rožky, ktorá obsahuje 21 príbehov zo starej Bratislavy. Každú jej kapitolu tvorí jedno autentické rozprávanie Prešporáčky či Prešporáka, v ktorom približuje dejiny svojej rodiny a svoj vzťah k rodnému mestu. Tieto osobné texty sú doplnené bohatým výberom vzácnych […]

https://bratislavskerozky.sk/velka-slavnost-starych-bratislavcanov-fotoalbum-my-sme-stari-presporaci-sa-predstavil-citatelom/

Pomník Štyri levy na Murmannovej výšine. Impozantný výhľad na celé Staré Mesto je už minulosťou.

Spoločenský tlak však s pribúdajúcimi rokmi silnel – inak často rozdelené obyvateľstvo Bratislavy sa v tejto veci vzácne zjednotilo. Neexistovalo delenie podľa národnosti: či Nemec, Maďar, Slovák alebo Žid, každý bez výnimky niekoho vo vojne stratil a túžil po mieste, kde by si mohol dôstojne uctiť jeho pamiatku. Iniciatívy sa preto v roku 1925 chopili kompetentní. Celú aktivitu zastrešil […]

https://bratislavskerozky.sk/pomnik-4-levy-na-murmannovej-vysine-impozantny-vyhlad-na-cele-stare-mesto-je-uz-minulostou/

Tváre, budovy, príbehy. O Bratislave subjektívne – očami Mihálya Brogyányiho

Ten hneď zdôraznil, že nepôjde o klasickú prechádzku, keďže OZ Bratislavské rožky ho požiadalo o netradičné sprevádzanie, založené na vlastných zážitkoch a dojmoch. Napriek tomu boli miestami humorné, inokedy zasa smutné bratislavské príbehy nabité množstvom informácií z histórie mesta. Naša prechádzka zahŕňala Suché mýto, Palisády a evanjelickú štvrť. Ďakujeme Mihályovi Brogyányimu za mimoriadne vydarené nedeľné popoludnie a už teraz sa tešíme […]

https://bratislavskerozky.sk/tvare-budovy-pribehy-o-bratislave-subjektivne-ocami-mihalya-brogyanyiho/

Pri príležitosti Dňa národného smútku zorganizovalo OZ Bratislavské rožky prechádzku po evanjelickom cintoríne

Účastníkov prechádzky, ktorá predchádzala kladeniu vencov v pamätný deň aradských mučeníkov, sprevádzal Jenő Görföl. Miestny historik sa dlhé roky venuje pamätným miestam, pripomínajúcim účastníkov boja za slobodu v rokoch 1848/49. S jeho menom sa spája viacero významných dokumentačných prác na túto tému. „Na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne odpočíva veľké množstvo významných predstaviteľov maďarského národného a […]

https://bratislavskerozky.sk/pri-prilezitosti-dna-narodneho-smutku-zorganizovalo-oz-bratislavske-rozky-prechadzku-po-evanjelickom-cintorine/

Ďakujeme! Dosiahli sme 100% Prešporský kalendár si môžete rezervovať ešte tri týždne!

Keďže kampaň sa končí zhruba o 3 týždne, ešte stále máte príležitosť kúpiť si (rezervovať) výtlačok vo forme finančného daru. Tým nám výrazne uľahčíte prácu, keďže v tomto náročnom období dokážeme lepšie plánovať. Ako nám môžete pomôcť? S online podporou na webe StartLabu. S priamou podporou: Prešporský kalendár si môžete rezervovať, vyplatiť osobne v kancelárii nášho […]

https://bratislavskerozky.sk/dakujeme-dosiahli-sme-100-presporsky-kalendar-si-mozete-rezervovat-este-tri-tyzdne/

S Jánom Vyhnánkom po stopách známych i menej známych osobností starej Bratislavy

V priebehu prechádzky priblížil napr.  osobnosť Ludwiga von Höhnela – rakúskeho námorného dôstojníka a cestovateľa, ktorý bol členom expedície pod vedením grófa Sámuela Telekiho. Počas nej – v roku 1888 – objavili jazerá Rudolf a Štefánia (dnes Turkana a Chew Bahir). Okrem mnohých iných významných osobností Ján Vyhnánek predstavil aj botanika, univerzitného profesora a kráľovského […]

https://bratislavskerozky.sk/s-janom-vyhnankom-po-stopach-znamych-i-menej-znamych-osobnosti-starej-bratislavy/

Devínska prechádzka s Istvánom Hornyákom

Napriek nepríjemnému počasiu sa v sobotu 22. septembra 2022 zhromažďovala pri bráne hradu Devín skupinka záujemcov – na našu veľkú radosť prišli aj hostia mimo Bratislavy a dokonca i z  maďarskej obce Solymár. Turistický sprievodca István Hornyák zaujímavým spôsobom predstavil hrad, ktorý sa týči nad sútokom riek Morava a Dunaj. Spoznali sme aj históriu Devína, […]

https://bratislavskerozky.sk/devinska-prechadzka-s-istvanom-hornyakom/

Podporte prosím vydanie Prešporského kalendára 2023!

Zsolt Lehel V tohtoročnom Prešporkom kalendári nájdete krásne akvarely zo starej Bratislavy, ktoré do nášho vlastníctva pribudli vďaka významnému popularizátorovi Bratislavy – lektorovi, turistickému sprievodcovi a organizátorovi  podujatí Zsoltovi Lehelovi. Prešporský kalendár 2023 V roku 1982 Zsolt Lehel za pomoci Bélu Husvétha zozbieral unikátne akvarely, ktoré zdokumentoval aj fotograficky. Samotný materiál v podobe rukopisu a […]

https://bratislavskerozky.sk/podporte-prosim-vydanie-presporskeho-kalendara-2023/

Nová unikátna knižná publikácia „My sme starí Prešporáci“ bude slávnostne uvedená do života

„My sme starí Prešporáci“ je jedinečná publikácia, zostavená a vydaná občianskym združením Bratislavské rožky, ktorá obsahuje 21 príbehov zo starej Bratislavy. Každú jej kapitolu tvorí jedno autentické rozprávanie Prešporáčky či Prešporáka, v ktorom približuje dejiny svojej rodiny a svoj vzťah k rodnému mestu. Tieto osobné texty sú doplnené bohatým výberom vzácnych fotografií zo starých albumov […]

https://bratislavskerozky.sk/nova-unikatna-knizna-publikacia-my-sme-stari-presporaci-bude-slavnostne-uvedena-do-zivota/

Zsolt Lehel daroval OZ Bratislavské rožky dokumentačný materiál Bélu Husvétha

V roku 1982 darca s pomocou Bélu Husvétha zozbieral unikátne akvarely, ktoré zdokumentoval aj fotograficky. Samotný materiál v podobe rukopisu a 45 diapozitívov oddychovali v zásuvke Zsolta Lehela. Dokumentačný materiál, ktorý je veľmi vzácny aj z hľadiska miestnej histórie, obsahuje o. i. diapozitívy bratislavských akvarelov z minulého storočia. Obrazy pochádzajú z dielne predstaviteľov bratislavskej amatérskej […]

https://bratislavskerozky.sk/zsolt-lehel-daroval-oz-bratislavske-rozky-dokumentacny-material-belu-husvetha/

Kniha So Salvátorom bola slávnostne uvedená do života

  Za OZ Bratislavské rožky podujatie otvorila Eva Bolemant, ktorá na mieste privítala divákov a diváčky a poďakovala všetkým sponzorom, partnerom, podporovateľom a podporovateľkám na Startlabe, bez ktorých by vznik knižky nebol možný. Slovo potom odovzdala samotným autorkám, s ktorými sa zhováral básnik a prekladateľ Michal Tallo. Jana Juráňová publiku priblížila zaujímavosti zo zákulisia vzniku […]

https://bratislavskerozky.sk/kniha-so-salvatorom-bola-slavnostne-uvedena-do-zivota/

Prechádzka starým a novým Zuckermandlom

Ako samostatná osada vznikol Zuckermandel v 16. storočí. Po bitke pri Moháči si kráľ Ferdinand Habsburský zvolil za svoje sídlo v Uhorsku Bratislavský hrad a nechal ho prestaviť. Táto udalosť do mesta pritiahla mnoho remeselníkov, ktorí sa usadili v blízkosti hradu, na dôležitej obchodnej ceste smerom na Devín a Marchegg. Obchodná cesta vedúca cez Zuckermandel […]

https://bratislavskerozky.sk/prechadzka-starym-a-novym-zuckermandlom/

Po stopách jednej Obchodnej akadémie v Prešporku

„Špacírku“ pod vedením podpredsedu združenia Árpáda Korpása, ktorá prilákala vyše dvadsať záujemcov, sa podarilo „načasovať“ medzi dva výdatné lejaky, vďaka čomu sa z veľkej časti zaobišla bez dáždnikov a pršiplášťov. Prechádzka odštartovala pred budovou Grassalkovichovho paláca na Hodžovom námestí, aby pripomenula históriu školy, ktorá sa začala písať v prvej polovici osemdesiatych rokov 19. storočia. Pred Múzeom […]

https://bratislavskerozky.sk/po-stopach-jednej-obchodnej-akademie-v-presporku/

Zsolt Lehel opäť potvrdil, že je absolútna špička medzi sprievodcami

Prechádzka odhalila niekoľko potešujúcich skutočností: 1. ani korona nedokázala zničiť chuť Bratislavčanov spoznávať svoje mesto – na prechádzke sa zúčastnilo okolo 80 ľudí. 2. Zsolt Lehel opäť potvrdil, že je absolútna špička medzi sprievodcami a svojím sugestívnym prejavom spojeným so záplavou informácií pripravil návštevníkom neopakovateľný zážitok. 3. Farnosť Bratislava – Blumentál sa ukázala ako štedrý […]

https://bratislavskerozky.sk/zsolt-lehel-opat-potvrdil-ze-je-absolutna-spicka-medzi-sprievodcami/

Pútavá tematická prechádzka spojená s návštevou dostihovej dráhy v Petržalke

Naším hostiteľom bol Ján Valtýni, vedúci dostihovej prevádzky na Závodisku v Bratislave, ktorý svojím srdečným prístupom a erudovanou prednáškou prítomných doslova očaril. Naším sprievodcom bol aj Ivan Uhrovčík, „veľký znalec bratislavských dostihov“, ktorý sa osobne podieľal na vybudovaní dostihovej dráhy v Petržalke. V úvode prechádzky sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie dostihového športu. Prešli […]

https://bratislavskerozky.sk/putava-tematicka-prechadzka-spojena-s-navstevou-dostihovej-drahy-v-petrzalke/

Spomienky na Ostrov kormoránov. Posledný vodácky raj na Dunaji sa presťahoval na juh

  Zdroj: www.skcinema.sk   Pátrame po minulosti ostrova, ktorý bol jedinečnou prírodnou rezerváciou na skok od Bratislavy a prvým dokumentom, ktorý o ňom zanechal nádherný odkaz, je film režiséra Paľa Bielika z roku 1944. Film má len 16 minút, ale očarí diváka od začiatku do konca. Filmári si vybudovali  tábor v divočine pripomínajúcej Amazóniu. Kameraman […]

https://bratislavskerozky.sk/spomienky-na-ostrov-kormoranov-posledny-vodacky-raj-na-dunaji-sa-prestahoval-na-juh/

Zaujímavosti z dejín pošty, poštovníctva a filatelie v Bratislave

Počiatky poštovníctva na území Slovenska siahajú do obdobia rokov 1552-1553, kedy Matej Taxis stanovil prvú poštovú trasu, ktorá sa vyhýbala územiu pod Osmanskou kontrolou. Viedla z Viedne cez Prešporok a Košice, do Síbiu v Rumunsku. Kráľovsko-cisárska poštová cesta Magna Via mala na území Slovenska 22 poštových staníc.   Známka s vyznačenou poštovou trasou Magna Via.   Dostavníková […]

https://bratislavskerozky.sk/zaujimavosti-z-dejin-posty-postovnictva-a-filatelie-v-bratislave/

Priestor pred Starou tržnicou až do jesene ozdobí nová výstava z dielne Bratislavských rožkov

    V utorok 9. augusta 2022 občianske združenie Bratislavské rožky slávnostne otvorilo novú slovensko – anglickú panelovú výstavu, ktorá vznikla v spolupráci s Alianciou Stará tržnica a Metropolitným inštitútom Bratislavy podľa publikácie „Sprievodca živým námestím“ autoriek Bianky Čajovej a Michaely Koklesovej, ktorú vydal Metropolitný inštitút Bratislavy. Cieľom autorov výstavy je návštevníčky a návštevníkov zoznámiť s dejinami […]

https://bratislavskerozky.sk/priestor-pred-starou-trznicou-az-do-jesene-ozdobi-nova-vystava-z-dielne-bratislavskych-rozkov/

Na „špacírke“ o Právnickej akadémii v Prešporku

Na „špacírke“, ktorú 12. júna 2022 viedol podpredseda OZ Bratislavské rožky a turistický sprievodca Árpád Korpás, sa napriek úpornej horúčave zúčastnilo vyše päťdesiat návštevníkov. Pokiaľ to pandemická situácia dovolí, OZ plánuje v tomto roku usporiadať aj ďalšie tematické prechádzky v maďarskom jazyku, o ktorých budú záujemcovia priebežne informovaní na webovej stránke www.bratislavskerozky.sk (v rubrike Kalendár podujatí). BArožky   Fotó: […]

https://bratislavskerozky.sk/na-spacirke-o-pravnickej-akademii-v-presporku/

SO SALVÁTOROM. Podporte teraz aj vznik maďarského vydania knihy!

  Úspešná kampaň novej rozprávky na Startlab-e Za neuveriteľných 25 dní sa nám podarilo vyzbierať od podporovateľov o. z. Bratislavské rožky 100% cieľovej sumy na vydanie novej rozprávkovej knihy SO SALVÁTOROM. Text knižky významnej autorky Jany Juráňovej z edície Bratislavské rozprávky dopĺňajú kresby talentovanej ilustrátorky Lucie Žatkuliakovej, ktorá Lekáreň u Salvátora stvárnila na grafike legendárnych […]

https://bratislavskerozky.sk/so-salvatorom-podporte-teraz-aj-vznik-madarskeho-vydania-knihy/

Maďarská Bratislava – pop-up výstava na Promenáde (fotoreportáž)

OZ BArožky Foto: Braňo Bibel

https://bratislavskerozky.sk/madarska-bratislava-pop-up-vystava-na-promenade-fotoreportaz/

Lekáreň Salvator ožíva na stránkach novej knihy. Na vydanie tohto zväzku môžete prispieť aj vy.

SO SALVÁTOROM je príbeh trinásťročnej Cecilky a jej starej mamy „bab – Inky“, ktorý sa odohráva v súčasnej Bratislave. Pridajte sa k babke a vnučke na ich prechádzke mestom a jeho dejinami! Detský i dospelý čitateľ sa z knihy dozvie zaujímavosti nielen o samotnej, dnes už kultovej Lekárni u Salvátora, ale aj o osobnostiach či udalostiach, ktoré formovali dnešnú […]

https://bratislavskerozky.sk/lekaren-salvator-oziva-na-strankach-novej-knihy-na-vydanie-tohto-zvazku-mozete-prispiet-aj-vy/

Na bratislavskej Promenáde sa otvára exteriérová výstava s názvom Maďarská Bratislava

  Bratislava (dobový Prešporok) bola v rokoch 1563 – 1830 korunovačným mestom uhorských kráľov a do roku 1848 sa považovala za hlavné mesto historického Uhorska, presnejšie za sídlo najdôležitejších vládnych orgánov. V maďarskom národnom a historickom povedomí, ako aj kultúrnohistorickom kontexte zohráva toto mesto dodnes dôležitú úlohu. Počas sčítania v roku 2021 uviedlo maďarskú národnosť […]

https://bratislavskerozky.sk/na-bratislavskej-promenade-sa-otvara-exterierova-vystava-s-nazvom-madarska-bratislava/

Úspešné slávnostné uvedenie novej rozprávkovej knihy Viery Kamenickej o Chatamovi Soferovi

  Autorka knihy Viera Kamenická   Vo štvrtok 28. apríla 2022 sa v podvečerných hodinách v priestoroch Múzea židovskej kultúry SNM uskutočnila prezentácia a slávnostné uvedenie novej knihy autorky Viery Kamenickej „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“, ktorú vydalo občianske združenie Bratislavské rožky v rámci svojej oceňovanej knižnej edície „Bratislavské rozprávky“. Eva Bolemant […]

https://bratislavskerozky.sk/uspesne-slavnostne-uvedenie-novej-rozpravkovej-knihy-viery-kamenickej-o-chatamovi-soferovi/

Stratené bratislavské fotografie z jednej rodinnej pozostalosti – 2. časť

  Dôležitý pozostatok starého Podhradia: budova cechu rybárov na južnej strane Žižkovej ulice. Známu reštauráciu, ktorá s dlhšími či kratšími prestávkami funguje dodnes, v budove otvorili v roku 1973.    Nová, hypermoderná Bratislava v 80-tych rokoch: prestavané Námestie slobody s fontánou a kvetmi; v pozadí budova Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU).   Niekdajšia tvár Karadžičovej […]

https://bratislavskerozky.sk/stratene-bratislavske-fotografie-z-jednej-rodinnej-pozostalosti-2-cast/

Bratislavské rožky partnerom úspešného pilotného ročníka nového školského projektu „Rodinné archívy alebo Čo zažili naši (pra)starí rodičia“

Prof. Juraj Šedivý a Dr. Ivan Chylák žiakom ZŠ Tbiliská prezentujú, aké zaujímavé môžu byť historické fotografie alebo písomnosti z rodinných archívov.   Občianske združenie Bratislavské rožky sa stalo partnerom pilotného ročníka nového školského projektu „Rodinné archívy alebo Čo zažili naši (pra)starí rodičia“, v ktorom žiaci ôsmych ročníkov Základnej školy Tbiliská 4 v Rači mali urobiť rozhovory […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavske-rozky-partnerom-uspesneho-pilotneho-rocnika-noveho-skolskeho-projektu-rodinne-archivy-alebo-co-zazili-nasi-prastari-rodicia/

Veľký Baťa, jeden z prvých obchodných domov v Bratislave

Obchodný dom Veľký Baťa okolo roku 1931.   Stavba obchodného domu, ktorý pre zlínskeho obchodníckeho mága naprojektoval jeho dvorný architekt Vladimír Karfík, však nebola vôbec jednoduchá. Baťa sa musel vysporiadať s protestmi veľkej časti verejnosti, ako aj pamiatkového úradu. Nebolo pre nich predstaviteľné, že by kvôli novostavbe mohli zbúrať obľúbenú vináreň Schmidt-Hansl, ktorá na rohu Michalskej […]

https://bratislavskerozky.sk/velky-bata-jeden-z-prvych-obchodnych-domov-v-bratislave/

Unikátna výstava „Tour de Pressburg“ návštevníkom priblíži putovanie sôch po Bratislave

Pop-up výstava Tour de Pressburg na Námestí Eugena Suchoňa   Uvoľňovanie protipandemických opatrení umožnilo OZ Bratislavské rožky obnoviť svoju činnosť určenú pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov mesta. Kurátorský tím v zložení Réka Szabó, Sándor Papp ml. a Ján Vyhnánek pripravili ďalšiu zo série mimoriadne obľúbených panelových výstav v uliciach Bratislavy. Tentoraz ide o výstavu „Tour de Pressburg – […]

https://bratislavskerozky.sk/unikatna-vystava-tour-de-pressburg-navstevnikom-priblizi-putovanie-soch-po-bratislave/

Napoleonov kameň zmizol v roku 1958

  Somársky vrch pokrytý vinohradmi, lúčinami a lesíkmi nesie svoj názov podľa toho, že sa tu kedysi pásavali somáre. V kožených vakoch nosievali pitnú vodu z blízkych prameňov na Hrad. Spôsob zásobovania pitnou vodou sa zmenil až v polovici 18. storočia, keď bol vybudovaný vodovod, ktorý projektoval prešporský rodák Johann Wolfgang von Kempelen. Na bočnom vrchole Somárskeho vrchu ohraničenom […]

https://bratislavskerozky.sk/napoleonov-kamen-zmizol-v-roku-1958/

Cukrári v Prešporku v 18. storočí

Cukrári (conditor, dulciarius, zuckerbäcker)  na rozdiel od ostatných potravinárskych remesiel (napr. mäsiarov, pekárov, mlynárov)  v súvislosti so špecifikáciou svojej práce a použitím materiálov nepatrili k frekventovaným remeslám. Týkalo sa to aj ich organizovania. Aj keď prvé zmienky o organizovaní cukrárov v cechu na území Slovenska  sa viažu k 16. storočiu ( Levoča) počas celého obdobia […]

https://bratislavskerozky.sk/cukrari-v-presporku-v-18-storoci/

Rodený Prešporák Johannes Kühmayer – synovec chlapca z Kačacej fontány

  Johannes Kühmayer. (Archív Johannesa Kühmayera)   Kačacia fontána na Šafárikovom námestí je pre každého Bratislavčana a Bratislavčanku pojmom. Aký vzťah však k nej máte Vy? Johannes Kühmayer: Veľmi blízky, pretože fontána je dôležitou súčasťou mojej rodinnej histórie. Je dielom sochára Roberta Kühmayera a môj strýko Ivan Kühmayer už ako osem- alebo deväťročný stál modelom pre svojho […]

https://bratislavskerozky.sk/rodeny-presporak-johannes-kuhmayer-synovec-chlapca-z-kacacej-fontany/

Josef Könyöki a kachľová pec v Starej radnici

  Josef Könyöki, profesor prešporskej reálky a prvý kustód múzea. Portrétna busta od A. Rigeleho, 1897, foto: archív MMB (výber) – epoxydová kópia v Múzeu dejín mesta v Starej radnici (originál v GMB)   V Prešporku Könyoki žil od roku 1861 a až do roku 1897 tu pôsobil ako učiteľ kreslenia na Štátnej hlavnej reálke. Patril k vplyvným usmerňovateľom pamäťovej […]

https://bratislavskerozky.sk/josef-konyoki-a-kachlova-pec-v-starej-radnici/

Pozvánka na výstavu: Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu.

Kultúra a umenie sa po období pandémie opäť čoraz viac otvárajú návštevníkom. OZ Bratislavské rožky preto srdečne pozýva svojich členov a sympatizantov na unikátnu výstavu. V roku 2018 nadviazala Galéria mesta Bratislavy (GMB) spoluprácu s Historickým múzeom (Budapesti Történeti Múzeum) a Maďarskou akadémiou výtvarných umení v Budapešti (Magyar Képzőművészeti Egyetem). Jej cieľom bola príprava medzinárodného výstavného projektu, ktorý by predstavil dielo […]

https://bratislavskerozky.sk/pozvanka-na-vystavu-scherzovci-restaurovanie-rodinneho-portretu/

Podporte OZ Bratislavské rožky 2% z dane

OZ Bratislavské rožky sme založili pred jedenástimi rokmi s cieľom uchovávať a prezentovať tradície, históriu a kultúru Bratislavy. Ohlasy na našu činnosť dokazujú, že stanovené ciele sa nám darí úspešne plniť, zároveň však disponujeme množstvom plánov a energie, aby sme mohli v našich aktivitách pokračovať. Keďže pôsobíme ako nezisková organizácia, finančné prostriedky na svoju činnosť […]

https://bratislavskerozky.sk/podporte-oz-bratislavske-rozky-2-z-dane/

Výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

Hrad Červený Kameň, sídlo SNM – Múzea Červený Kameň, bol od konca 16. storočia až do roku 1945 rodovým sídlom šľachtického rodu Pálffyovcov, jedného z najvýznamnejších rodov v celej monarchii. Téma výstavy je zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje prepojenia Pálffyovcov s panovníckym dvorom v období vlády Márie Terézie. Vystavené sú predmety zo zbierok […]

https://bratislavskerozky.sk/vystava-palffyovci-z-cerveneho-kamena-a-maria-terezia/

Fragmenty z korčuliarskych dejín Bratislavy

Ani Bratislava sa nemá za čo hanbiť, veď ako dobové noviny Pressburger Zeitung píšu: „Náš Prešporok je bohatší o moderný zábavný spolok, keďže 5. februára 1870 sa tunajšia mládež podujala založiť korčuliarsky klub.“ Vydanie novín z roku 1871 pozýva milovníkov korčuliarskeho športu na nové klzisko Prešporského korčuliarskeho klubu, ktoré nájdu po krátkej prechádzke na chránenom […]

https://bratislavskerozky.sk/fragmenty-z-korculiarskych-dejin-bratislavy/

Dobré desaťročie s Dobrým trhom

Večer 16. decembra 2021 obyvatelia Panenskej a Podjavorinskej (Edlovej) ulice v Bratislave určite vyzerali z okien a prekvapene sledovali „defilé“ živej kapely. Tá smerovala od záhrady evanjelického lýcea po schodisko uzatvárajúce Podjavorinskej ulicu . O 17-tej hodine sa uskutočnila vernisáž exteriérovej výstavy Dobrých desať – Dobrý trh má 10!, ktorá pripomína desiate narodeniny bratislavského Dobrého trhu. Keďže […]

https://bratislavskerozky.sk/dobre-desatrocie-s-dobrym-trhom/

Prešporský kalendár 2022 odhaľuje Námestie SNP

Záber staršieho domu stojaceho na mieste Obchodného a obytného domu Manderla, ktorý urobil neznámy fotograf okolo roku 1930, dodnes uchováva Archív mesta Bratislavy. Predsedníctvo občianskeho  združenia Bratislavské rožky ho vybralo do Prešporského kalendára na mesiac marec 2022 ako spomienku na časy, keď v Bratislave stáli domy, ktoré tvorili jej unikátny génius loci. Vtedajšie Námestie republiky (dobovo uvádzané […]

https://bratislavskerozky.sk/presporsky-kalendar-2022-odhaluje-namestie-snp/

Prešporský kalendár 2022 odhaľuje Umelku a jej okolie

Scenéria, akú vidíme na obrázku kalendára v januári, sa naskytala z dnešnej budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí niekedy okolo roku 1935. Teda v čase, keď budovu, stavanú podľa projektu Františka Krupku pôvodne pre Štátny obchodný dom v Bratislave, vtedajšia vláda pridelila Univerzite Komenského. Čiernobiely záber na križovatku Dostojevského radu a Pribinovej ulice urobil bratislavský fotograf Josef Hofer (1883 – […]

https://bratislavskerozky.sk/presporsky-kalendar-2022-odhaluje-umelku-a-jej-okolie/

Prešporský kalendár 2022 je už v predaji

  Prešporský kalendár 2022 už predávame Prešporský kalendár na rok 2022 si môžete kúpiť osobne, alebo cez https://bratislavskerozky.sk/eshop/. „Kalendáre posielame poštou, ale máme aj výdajné miesto na osobné vyzdvihnutie.“ informuje Eva Bolemant.   Výdajné miesto  OZ Bratislavské rožky Rajská ul. č. 15, Bratislava (suterén, zasadačka)   Výdajný čas Od 8. decembra 2021 do 22. decembra […]

https://bratislavskerozky.sk/presporsky-kalendar-2022-je-uz-v-predaji/

Hotel Deák. Možno to znie ako sci-fi, ale nestálo by za to bývalý prešporský skvost odkryť a zreštaurovať?

  Erdődyho jazdiareň. Zbierka: L. Kalman Na mieste hotela stál od konca 18. storočia objekt známy ako Erdődyho jazdiareň. Bola súčasťou veľkej šľachtickej záhrady, siahajúcej od dnešnej Štefánikovej ulice hlboko do priľahlých svahov. Mala kruhový pôdorys zakrytý charakteristickým tamburom, vďaka čomu bola viditeľná už z diaľky. Z veľkej záhrady bolo od 19. storočia postupne ukrajované, aj jazdiareň sa […]

https://bratislavskerozky.sk/hotel-deak-mozno-to-znie-ako-sci-fi-ale-nestalo-by-za-to-byvaly-presporsky-skvost-odkryt-a-zrestaurovat/

Dvojité okrúhle výročie Antona Zimmermanna – kapelníka kardinála Jozefa Batthyányiho

Anton Zimmermann bol pokrstený 27.12.1741 v sliezskej obci Široká Niva (dnes ČR), zrejme sa teda narodil počas vianočných sviatkov. Práve v tom čase v tých miestach prebiehali boje prvej sliezskej vojny, do matriky bol dopísaný až dodatočne a v kópii matriky sa jeho meno nevyskytuje, čo sťažilo pátranie po jeho pôvode. Bol 3. dieťaťom Tobiasa […]

https://bratislavskerozky.sk/dvojite-okruhle-vyrocie-antona-zimmermanna-kapelnika-kardinala-jozefa-batthyanyiho/

Žiaľ, vianočné trhy ani tento rok nebudú. OZ Bratislavské rožky plánuje zriadiť výdajné miesto v sídle svojej kancelárie

  „Pre OZ Bratislavské rožky to znamená vážnu stratu…“ „Zhoršujúca sa pandemická situácia spôsobila, že vedenie mesta sa takmer na poslednú chvíľu rozhodlo zrušiť aj tohtoročné vianočné trhy. Bola to pre nás veľmi smutná správa, keďže sme už presne vedeli aj to, kde bude umiestený náš stánok na Hlavnom námestí. S dobrovoľníkmi sme už zostavovali […]

https://bratislavskerozky.sk/zial-vianocne-trhy-ani-tento-rok-nebudu-oz-bratislavske-rozky-planuje-zriadit-vydajne-miesto-v-sidle-svojej-kancelarie/

BIBIANA ocenila knihu Rómer, záchranca rozprávok

O tom, ktorá kniha získa ocenenie rozhoduje odborná porota. Tvoria ju zástupcovia dvoch organizácií. Jednou z nich je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Tou druhou je Slovenská sekcia IBBY (International Board on Books for Young People, po slovensky Medzinárodná únia pre detskú knihu). Slovenská IBBY je národnou (slovenskou) sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu, zriadenou pri […]

https://bratislavskerozky.sk/bibiana-ocenila-knihu-romer-zachranca-rozpravok/

Aj tento rok možno podporiť nový Prešporský kalendár cez StartLab

    Originálne fotografie a dokumenty z Archívu mesta Bratislavy Nový Prešporský kalendár tentoraz ilustrujú materiály z fondu Archívu mesta Bratislavy.  „Do nášho kalendára na rok 2022 sme vyberali materiály z najstaršej inštitúcie v našom meste – z Archívu mesta Bratislavy, a to v súčinnosti s jeho pracovníkmi. A hoci predstaviť jeho rôznorodý fond v […]

https://bratislavskerozky.sk/aj-tento-rok-mozno-podporit-novy-presporsky-kalendar-cez-startlab/

Grösslingová 37. Bývam v dome, ktorý postavil môj dedo

Odkedy tu žijete? Od narodenia, som ročník 1940. Výnimkou sú iba týždne, keď sa k Bratislave približoval front na začiatku roka 1945, vtedy nás odsunuli na Záhorie.   Váš dedo vtedy ešte žil? Áno. Elefántyovci boli schudobnelí šľachtici, ktorí pochádzali z Horných Lefantoviec pri Nitre (pôvod priezviska z maďarského názvu obce – Felsőelefánt). Tam voľakedy […]

https://bratislavskerozky.sk/grosslingova-37-byvam-v-dome-ktory-postavil-moj-dedo/

Bratislavská časová schránka – rokovanie o maďarskom odkaze

Účastníci rokovania: duchovný Zsolt Búza – Reformovaný kresťanský cirkevný zbor v Bratislave;  Ing. Zoltán Samarjay – Maďarský evanjelický cirkevný zbor v Bratislave; Izabella Jégh (predsedníčka) – MV Csemadoku v Bratislave; Jenő Görföl – Komisia pamätníka Sándora Petőfiho; Zsolt Nagy – Maďarské odborné kolégium a študentská sieť v Bratislave;  Éva Bolemant a Árpád Korpás – OZ Bratislavské rožky. Iniciatívu podporili […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislavska-casova-schranka-rokovanie-o-madarskom-odkaze/

Dnes otvárame naše výdajné miesto

  Výdajné miesto  OZ Bratislavské rožky Rajská ul. č. 15, Bratislava (suterén, zasadačka)   Výdajný čas Od 8. decembra 2021 do 22. decembra 2021 sme vám k dispozícii každú stredu, štvrtok a piatok vždy v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.   Kontakt: +421 903 735 513, bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk   OZ BArožky

https://bratislavskerozky.sk/dnes-otvarame-nase-vydajne-miesto/

Unikátna 100-ročná budova YMCA v Bratislave – spomienky a plány

Organizátori z A4 – Asociácie združení pre súčasnú kultúru, o. z., využívajú niekdajšiu, divadelne upravenú telocvičňu. V nej ponúkli dve panelové diskusie. Počas prvej sa diskutujúci sústredili na históriu budovy. V druhej prítomní spoznali súčasný stav i plány. Medzitým všetci absolvovali komentovanú prehliadku budovy YMCA. Moderátor prvej časti, Lukáš Krajčír priblížil v diskusii históriu YMCA […]

https://bratislavskerozky.sk/unikatna-100-rocna-budova-ymca-v-bratislave-spomienky-a-plany/

Literárna prechádzka po Bratislave s Istvánom Hornyákom

    Našu prechádzku sme začali v dávnej minulosti, keďže István Hornyák priblížil zúčastneným históriu Pohrebnej kázne, teda prvej súvislej maďarskej rukopisnej pamiatky, ktorá síce vznikla v 12. storočí na inom mieste, ale bola objavená v knižnici bratislavskej kapituly – v Dóme sv. Martina. V priebehu dvoch hodín sme aspoň v krátkosti spoznali všetky literárne osobnosti od najstarších čias do prvej […]

https://bratislavskerozky.sk/literarna-prechadzka-po-bratislave-s-istvanom-hornyakom/

Už vyšla! História bratislavských rožkov v jednej knihe!

Kniha v sebe sústreďuje výsledky mnohoročnej výskumnej práce. V istom zmysle ide o narodeninový darček OZ Bratislavské rožky, ktoré minulý rok oslávilo desiate výročie svojho založenia a aj takýmto spôsobom chcelo potešiť svoje publikum: priaznivcov starej Bratislavy. Keďže v gastronomických dejinách a v slávnej minulosti mesta zohrávali makové a orechové podkovičky výnimočnú úlohu, téme bratislavských […]

https://bratislavskerozky.sk/uz-vysla-historia-bratislavskych-rozkov-v-jednej-knihe/

Korene má na „Friedliche Hütte“: Prešporáčka Margita Matrková sa rozpomína na starú Bratislavu

 Pani Margita Matrková. (Foto: Braňo Bibel)   Pani Margitu sme navštívili vo viacgeneračnom dome uprostred zástavby rodinných viliek na bratislavských Mlynských nivách. Tu sme si vypočuli jej rozprávanie o dobách dávno minulých, i spomienky na rodinných príslušníkov, ktorí už dávno nie sú na tomto svete. Otec pani Matrkovej pochádzal zo Skalice a bol pracovníkom poisťovne. Jej mama sa […]

https://bratislavskerozky.sk/korene-ma-na-friedliche-hutte-presporacka-margita-matrkova-sa-rozpomina-na-staru-bratislavu/

Obelisk na počesť Jozefa Könyökiho a maďarská prechádzka po Ondrejskom cintoríne v Bratislave

  Popis pod fotografiou: Na pomníku figuruje okrem Jozefa Könyökiho aj meno Idy Laczkovich Könyöki a Františka Könyökiho.   Pred samotným odhalením sa uskutočnila prechádzka po Ondrejskom cintoríne v maďarskom jazyku pod vedením sprievodcu v cestovnom ruchu a podpredsedu OZ Bratislavské rožky Árpáda Korpása. Ten približne dvadsaťpäťčlennej skupine záujemcov predstavil okrem Könyökiho aj mnohé iné významné rodiny a osobnosti, ktoré […]

https://bratislavskerozky.sk/obelisk-na-pocest-jozefa-konyokiho-a-madarska-prechadzka-po-ondrejskom-cintorine-v-bratislave/

Fotografické príbehy zo starej Bratislavy

Prejdeme sa po nábreží Dunaja; odvezieme sa propelerom do Petržalky, vyjdeme na Kamzík, po Hlbokej ceste do Horského parku, zamierime na Železnú studienku, do Devína, do záhrady, na kúpalisko – takéto slovné zvraty či dejiská zaznievali – v závislosti od aktuálneho ročného obdobia – v období môjho detstva zakaždým, keď sa zvrtla reč na víkendové […]

https://bratislavskerozky.sk/fotograficke-pribehy-zo-starej-bratislavy/

„Príbeh Starej tržnice totiž nie je iba o nakupovaní.“ Nová pop-up výstava Trh-Piac-Markt

  Moderátorka Zuzana Godárová privítala Evu Bolemant – predsedníčku OZ Bratislavské rožky  a Janu Vašákovú z tímu Aliancia Stará tržnica. Koncepciu a koordináciu projektu mali na starosti Sándor Papp ml. a Eva Bolemant, o výtvarné riešenie sa postarala Réka Szabó. Výstavu otvoril jeden z kurátorov Peter Janoviček   „Výstava sa koná pri príležitosti 111. narodenín […]

https://bratislavskerozky.sk/pribeh-starej-trznice-totiz-nie-je-iba-o-nakupovani-nova-pop-up-vystava-trh-piac-markt/

Nová online prednáška. 300 rokov očkovania na území dnešného Slovenska

Archivár Štefan Hrivňák opisuje počiatky očkovania na území dnešného Slovenska, ktoré sa viažu k chorobe pravých kiahní. Vysvetľuje rozdiel medzi dobovými očkovacími metódami, variolizáciou a vakcináciou. Vakcinácia započala svoju úspešnú cestu v Uhorsku pred 220 rokmi. Hrivňák menuje bratislavských lekárov, ktorí sa zaslúžili o jej prijate a prezentuje jedinečné dokumenty z Archívu mesta Bratislavy. Článok […]

https://bratislavskerozky.sk/nova-online-prednaska-300-rokov-ockovania-na-uzemi-dnesneho-slovenska/

My sme starí Prešporáci – exteriérová výstava OZ Bratislavské rožky je prístupná do 30. mája

Na paneloch v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku ožívajú príbehy starých prešporských rodín, ktoré predstavujú ich potomkovia: Péter Aich, Mária Bertha, Mihály Brogyányi, Gergő Holényi, Peter Janoviček, Ladislav Kálmán, Zoltán Samarjay, Monika Schweighofer a Marta Sovincová. Výstavu, ktorá zároveň odkrýva fragmenty z histórie mesta a približuje identitu starých Bratislavčanov (Prešporčanov), plánovalo OZ Bratislavské rožky zorganizovať ešte minulý […]

https://bratislavskerozky.sk/my-sme-stari-presporaci-exterierova-vystava-oz-bratislavske-rozky-je-pristupna-do-30-maja/

Réka Szabó: „Aj v Bratislave sa viem úžasne zamotať, no práve vďaka tomu v nej objavujem skvelé miesta.“

Réka Szabó Pochádzaš z Maďarska – ako si sa dostala do kontaktu s Bratislavou? Prvýkrát som tu strávila dlhší čas ako vysokoškoláčka na odbornej praxi v Maďarskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. Narodila som sa v Budapešti a Bratislavu som začala naplno spoznávať v dospelom veku. Až spätne som si uvedomila, ako málo som o nej dovtedy vedela. […]

https://bratislavskerozky.sk/reka-szabo-aj-v-bratislave-sa-viem-uzasne-zamotat-no-prave-vdaka-tomu-v-nej-objavujem-skvele-miesta/

Trhy v Bratislave v minulosti (Komentovaná prechádzka cez platformu Zoom)

Prechádzku v mene Dobrého trhu otvorila hlavná organizátorka tohto podujatia, Illah van Oijen a za OZ Bratislavské rožky naša predsedníčka, Eva Bolemant. V dnešných časoch obchodných reťazcov, obchodných centier a e-shopov si malokto spomenie na časy, keď sa nedalo nakupovať každý deň, a tobôž nie všetko na jednom mieste. V minulosti sa nakupovalo na trhoch […]

https://bratislavskerozky.sk/trhy-v-bratislave-v-minulosti-komentovana-prechadzka-nazivo-cez-platformu-zoom/

Braňo Bibel: „Fotím všetko a všade.“

  Braňo Bibel   Na vychádzkach, prednáškach a iných akciách organizovaných občianskym združením Bratislavské rožky nikdy nechýba svižne sa pohybujúci mladý muž s fotoaparátom, ktorý zachytáva tieto podujatia z rôznych uhlov pohľadu a prispieva tak k ich zvečneniu. Vďaka jeho fotografiám na našej stránke sa môžete k podujatiam vrátiť a doslova ich prežiť nanovo. Ako dlho fotografuješ? Ako dlho žiješ v Bratislave a čo máš […]

https://bratislavskerozky.sk/brano-bibel-fotim-vsetko-a-vsade/

Prechádzky starým Prešporkom 2021. Populárny cyklus prednášok pokračuje v podobe krátkych filmov

  Bolo raz jedno námestie … (Osudy Rybného námestia) Na pôvodne voľnom priestranstve medzi Podhradím a mestskými hradbami začalo po zbúraní mestských hradieb vznikať postupnou zástavbou ikonické Rybné námestie. Súčasťou námestia sa stala aj malá Dunajská zátoka, ktorá slúžila hlavne ako prekladisko rýb ako aj iného tovaru. Námestie slúžilo neskôr ako jedno z mestských trhovísk, […]

https://bratislavskerozky.sk/prechadzky-starym-presporkom-2021-popularny-cyklus-prednasok-pokracuje-v-podobe-kratkych-filmov/

Maďarské tematické prechádzky OZ Bratislavské rožky si môžu záujemcovia tohto roku pozrieť v podobe krátkych videí

  Virtuálna prechádzka: Za mestskými hradbami – od kapucínov po „Manderlák Po roku 1775 boli stredoveké mestské hradby zbúrané, vodná priekopa zasypaná a na ich mieste dali zámožní občania Bratislavy postaviť nové budovy. Keď sa pustíme dolu svahom od Michalskej brány smerom k Laurinskej bráne, ocitneme sa na miestach, kde kedysi stáli honosné domy, ktoré […]

https://bratislavskerozky.sk/madarske-tematicke-prechadzky-oz-bratislavske-rozky-si-mozu-zaujemcovia-tohto-roku-pozriet-v-podobe-kratkych-videi/

Funkcionalizmus – bratislavská avantgarda. Predstavujeme najmladšieho prispievateľa nášho webu. :)

Hoci v zahraničí sa funkcionalizmus stretol s rozličnými názormi, v Československu sa začal v 20. rokoch naplno rozvíjať. Funkcionalizmus, známy aj ako Bauhaus, bol architektonický štýl, ktorý sa vyvinul krátko po prvej svetovej vojne. Šíril sa spolu so slávnym štýlom art-deco, napriek tomu, ako veľmi sa tieto dva štýly od seba odlišovali. Funkcionalizmus je štýl, kde má každá časť […]

https://bratislavskerozky.sk/funkcionalizmus-bratislavska-avantgarda-predstavujeme-najmladsieho-prispievatela-nasho-webu/

Dom Albrechtovcov vo finále

To dáva príležitosť ohliadnuť sa späť nielen na zrealizované stavebné práce, ktoré nájdete prehľadne zhrnuté na časovej osi na stránke https://www.albrechtforum.com/, ale aj na podujatia a aktivity, ktoré sa doteraz podarilo na nádvorí a v dome uskutočniť a sú zdokumentované spolu s početnými fotografiami. Tieto podujatia predznamenali smer, ktorým sa bude uberať dramaturgia aktivít do budúcna. V roku 2010, doslova […]

https://bratislavskerozky.sk/dom-albrechtovcov-vo-finale/

Bratislava – kor-o-novačné mesto

Nie tak ako dnes, keď sa v starobylých uliciach, na pompéznych námestiach Bratislavy len sporadicky mihne človiečik obdivujúci pamätihodnosti, hasiaci svoj smäd alebo hlad v reštauráciách, alebo sa len tak bezcieľne túlajúci po meste. Momentálne sa sem cudzinci príliš nehrnú a turistickú štafetu po nich neprebrali ani domáci – tých niekoľko uponáhľaných jedincov v uliciach zväčša nasleduje […]

https://bratislavskerozky.sk/bratislava-kor-o-novacne-mesto/

Vyhnanci z rodného mesta. Spomienky Kataríny Vilčekovej (rodenej Hofrichterovej)

Teta Katka na aktuálnej fotografii.   Teta Katka, povedzte našim čitateľom o rodine Hofrichter, z ktorej pochádzate. Môj otec Alojz (Alajos) Hofrichter sa narodil v roku 1879 vo Viedni. Jeho otec sa volal Karol (Károly) a vlastnil zlatnícku firmu, ktorej sídlo bolo v Prešporku. Tu naša rodina vlastnila dom na Pöllnskej ulici (Pöllni-utca, dnes Žilinská ulica). Vo Viedni mala […]

https://bratislavskerozky.sk/vyhnanci-z-rodneho-mesta-spomienky-katariny-vilcekovej-rodenej-hofrichterovej/

Recenzia: Flanérova košeľa – 8 a pol bratislavských ulíc. Knižné potulky Jany Beňovej známym-neznámym mestom

Foto: Palo Bálik V košeli flanéra strávila Jana Beňová dva roky. Dva roky sa túlala po bratislavských uliciach a zachytávala ich vnemy. Kniha je výsledkom jej pozorovaní, zážitkov a rozhovorov s ľuďmi. Každej ulici, o ktorej písala, sa venovala najviac tri mesiace. Pozorovala jednotlivé ulice, všímala si, čo sa na nich odohráva a čo je zaujímavé, čo ich […]

https://bratislavskerozky.sk/recenzia-flanerova-kosela-8-a-pol-bratislavskych-ulic-knizne-potulky-jany-benovej-znamym-neznamym-mestom/

Nová monografia Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou

Podnázov knihy odzrkadľuje, že divadlo existovalo v určitom geopolitickom priestore, ktorý ho ovplyvňoval. Autorka zdôrazňuje kontinuitu s predchádzajúcim mestským divadlom, postaveným grófom Jurajom Csákym v r. 1776 a nadväznosť neskôr vzniknutého Slovenského národného divadla. SND práve oslavuje svoju storočnicu a publikácia je príspevkom k tomuto jubileu. Približuje úlohu a činnosť divadla v meste koncom 19. storočia, od postavenia novej divadelnej budovy v r. […]

https://bratislavskerozky.sk/nova-monografia-mestske-divadlo-v-presporku-na-sklonku-19-storocia-medzi-provinciou-a-metropolou/

Ján Vyhnánek: „Som presvedčený, že kto čo i len trochu nahliadol do zákutí dejín nášho mesta, nemôže ho nemať rád.“

Ján Vyhnánek Môžeš nám prezradiť pár informácií o sebe, aké máš záľuby? Rád zbieram informácie o histórii Bratislavy, sveta, zostavujem kalendáriá, rebríčky osobností. Najskôr to bolo v súvislosti s Bratislavou (významné návštevy, rodné domy osobností atď.), aktuálne sa už zameriavam na celý svet a históriu Bratislavy týmto spôsobom zasadzujem do širšieho kontextu. Aktuálne pracujem, resp. relaxujem, pri niekoľkých okruhoch tém […]

https://bratislavskerozky.sk/jan-vyhnanek-som-presvedceny-ze-kto-co-i-len-trochu-nahliadol-do-zakuti-dejin-nasho-mesta-nemoze-ho-nemat-rad/

Sándor Papp ml.: „Žartujem…, ale články o starej Bratislave by som vedel písať do konca života.“

Sándor Papp ml. Prosím, v krátkosti sa nám predstav! Kde si sa narodil, aká je tvoja pôvodná profesia, čomu sa venuješ v súčasnosti? Narodil som sa a vyrastal som v Bratislave. Po skončení tunajšej ZŠ a Gymnázia s VJM na Dunajskej ulici som sa dostal do Budapešti, kde som študoval históriu na Kalvínskej univerzite Gáspára Károliho. V […]

https://bratislavskerozky.sk/sandor-papp-ml-zartujem-ale-clanky-o-starej-bratislave-by-som-vedel-pisat-do-konca-zivota/

Árpád Korpás: „S Bratislavskými rožkami za tolerantné mesto.“

Árpád Korpás  Nepatríš medzi zakladateľov OZ Bratislavské rožky, ale už sedem rokov si jeho členom a zároveň jedným z podpredsedov. Ako si sa pripojil k tímu? Na Univerzite Komenského v Bratislave som absolvoval odbor maďarský jazyk – história. Vďaka skvelým učiteľom a môjmu otcovi Pálovi Korpásovi, ktorý vyštudoval maďarčinu a slovenčinu, ako aj hontianskym tradíciám tvorili literatúra, dejepis a vlastiveda súčasť môjho života […]

https://bratislavskerozky.sk/arpad-korpas-s-bratislavskymi-rozkami-za-tolerantne-mesto/

Eva Bolemant: „„Boli sme presvedčení, že tento symbol treba vrátiť do povedomia občanov mesta a rozhodli sme sa ho vrátiť našou prácou a s láskou k mestu.“

Eva Bolemant   Môžeš nám prezradiť pár informácií o sebe, aké máš záľuby, predstavíš nám svoju rodinu? Ako dlho žiješ v Bratislave? Ktoré je Tvoje najobľúbenejšie miesto v Bratislave, kam sa rada vraciaš? V Bratislave žijem od roku 1985, takže som ešte zažila zatvorené dvory a úplne iné vnímanie histórie mesta, ako je to dnes. Do Bratislavy som […]

https://bratislavskerozky.sk/eva-bolemant-boli-sme-presvedceni-ze-tento-symbol-treba-vratit-do-povedomia-obcanov-mesta-a-rozhodli-sme-sa-ho-vratit-nasou-pracou-a-s-laskou-k-mestu/

Nový Prešporský kalendár vyšiel vďaka našim podporovateľom!

    Staré rodinné fotokuriozity Budúcoročný kalendár s názvom Ich bin ein Pressburger odkazuje na tradičnú bratislavskú (prešporskú) identitu. Fotografie, ktoré v ňom figurujú, pochádzajú z rodinných pozostalostí a mnohé z nich zachytávajú aj mestské prostredie. Nájdeme tu napr. fotografiu dokumentujúcu ľadochod na Dunaji v roku 1929, ale aj záber vojnovej koristi – ruských diel […]

https://bratislavskerozky.sk/novy-presporsky-kalendar-vysiel-vdaka-nasim-podporovatelom/

Publikácie OZ Bratislavské rožky sú v predaji už aj cez e-shop

OZ Bratislavské rožky sa venuje vydavateľskej činnosti od svojho založenia. V edícii Bratislavské rozprávky vydáva rozprávkové knihy, v ktorých predstavuje život a prácu slávnych bratislavských rodákov, resp. slávnych osobností, ktoré pôsobili v tomto meste, alebo s ním boli inak spätí. V e-shope nášho združenia ponúkame aj najnovšie rozprávky o arcivojvodkyni Štefánii (v slovenčine) a o […]

https://bratislavskerozky.sk/publikacie-oz-bratislavske-rozky-su-v-predaji-uz-aj-cez-e-shop-2/

Petržalka v područí Tretej ríše

Moderný slovenský názov obce Ligetfalu, či Engerau – „Petržalka“,  je prvý raz písomne doložený v roku 1919. Podľa sčítania ľudu z roku 1910 na tomto území žilo 67,76% Nemcov, 16,80% Maďarov a 10,79% Slovákov. Samotná obec Petržalka však nepokrývala celú plochu dnešnej bratislavskej mestskej časti. Patrili SEM aj územia ďalších troch obcí: Kittsee – Kopčany, Prievoz, ktorého […]

https://bratislavskerozky.sk/petrzalka-v-podruci-tretej-rise/